T +31 53 303 30 00

 

Heeft het UBO arrest invloed op het Centraal aandeelhoudersregister?

TLC International Law > Ondernemingsrecht  > Heeft het UBO arrest invloed op het Centraal aandeelhoudersregister?

Heeft het UBO arrest invloed op het Centraal aandeelhoudersregister?

Op 22 november 2022 heeft het Europese Hof van Justitie bepaald dat het UBO-register in strijd is met de eerbiediging van het privéleven en het recht op bescherming van persoonsgegevens. De minister van Financiën heeft bepaald dat er voorlopig geen informatieverstrekkingen gedaan worden uit het UBO-register. De vraag rijst of dit arrest ook invloed heeft op het initiatiefwetsvoorstel centraal aandeelhoudersregister.

Het wetsvoorstel

Dit initiatiefwetsvoorstel houdt in dat notarissen verplicht worden om akten met betrekking tot aandelenoverdrachten in te schrijven in een centraal aandeelhoudersregister. Daarnaast bevat het voorstel bepalingen over de inhoud van de informatie van die akten, de personen die toegang krijgen tot de informatie en de verdeling van de kosten om het register in stand te houden.

Wat belangrijk is om te weten, is dat het centraal aandeelhoudersregister dus niet openbaar is. Het UBO-register was dit voor 22 november 2022 wel. Een ieder kon toegang krijgen tot dit UBO-register. De toegang tot het centraal aandeelhoudersregister is alleen bestemd voor belanghebbenden. Dit zijn bijvoorbeeld de betrokken vennootschappen en de bevoegde autoriteiten.

Wel of niet in strijd met het UBO arrest?

Doordat het centraal aandeelhoudersregister niet openbaar is, kan er geen sprake zijn van misbruik van persoonsgegevens op grond van het UBO arrest. De persoonsgegevens uit het centraal aandeelhoudersregister kunnen namelijk niet openlijk worden geraadpleegd, opgeslagen en verspreid. Het initiatiefwetsvoorstel kan dus niet gehinderd worden door de uitspraak in het UBO arrest.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog? Benader dan gerust één van onze specialisten. Wij zijn te bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.