T +31 53 303 30 00

 

Aansprakelijkheid tijdens het sporten: hoe zit dit?

TLC International Law > Aansprakelijkheidsrecht  > Aansprakelijkheid tijdens het sporten: hoe zit dit?

Aansprakelijkheid tijdens het sporten: hoe zit dit?

Als we aan sport denken, komen er vaak positieve associaties naar boven. Maar wist je dat er ook juridische aspecten aan sport verbonden zijn? Het aansprakelijkheidsrecht speelt hierbij een belangrijke rol. In deze blog geef ik een kort inzicht in hoe aansprakelijkheid werkt binnen sport- en spelsituaties, aan de hand van een paar voorbeelden.

Even in het kort: aansprakelijkheid

Het aansprakelijkheidsrecht is een onderdeel van het burgerlijk recht en regelt de verhoudingen tussen mensen onderling. Normaal gesproken draagt iedereen zijn eigen schade, tenzij er specifieke omstandigheden zijn die aansprakelijkheid rechtvaardigen. Als iemand aansprakelijk wordt gesteld, betekent dit dat diegene de schade moet vergoeden, zelfs als hij of zij de schade niet direct heeft veroorzaakt. Het doel van het aansprakelijkheidsrecht is het herstellen van de geleden schade, zowel materieel als immaterieel.

Aansprakelijkheid in sport- en spelsituaties

Het wordt wat ingewikkelder wanneer we aansprakelijkheid toepassen op sport- en spelsituaties. Hier geldt namelijk een hogere drempel voor aansprakelijkheid, omdat gedragingen die buiten het spel als onzorgvuldig zouden worden gezien, binnen de context van het spel als normaal worden beschouwd. Dit heeft te maken met de inherente risico’s van sport en spel.

Het bepalen van een sport- en spelsituatie is echter niet eenvoudig en hangt af van verschillende factoren, zoals het type activiteit, de tijdsduur, de locatie en de betrokken partijen.

Voorbeelden ter verduidelijking

Laten we eens kijken naar een paar voorbeelden om de toepassing van aansprakelijkheid binnen sport- en spelsituaties beter te begrijpen.

In het ’tennisbal-arrest’ speelden twee tennisspelers een potje en tijdens een korte pauze speelde speler één alvast wat ballen naar speler twee. Helaas raakte één van de ballen het oog van speler twee, wat resulteerde in letsel. De rechter oordeelde dat dit binnen de sport- en spelsituatie viel en niet automatisch als onzorgvuldig gedrag kon worden gezien.

In het ‘natrap-arrest’ schopte een speler zijn tegenstander nadat die de bal niet meer in zijn bezit had. Hier werd wel onzorgvuldig handelen vastgesteld, omdat dit gedrag buiten de normen van het spel viel en als abnormaal gevaarlijk werd beschouwd.

Buiten de spelsituatie: in het ‘midgetgolf-arrest’ was een groep vrienden aan het midgetgolfen. Terwijl een speler aan de beurt was, raakte een andere speler per ongeluk zijn vriend in het oog met een golfstick. De rechter oordeelde dat dit nog steeds als een spelsituatie werd beschouwd, ook al was de getroffen persoon op dat moment niet actief aan het spelen.

Conclusie

Binnen sport- en spelsituaties moeten we rekening houden met bepaalde gedragingen. Niet alle ongelukkige gevolgen hiervan leiden automatisch tot onzorgvuldig handelen. Overtredingen en gevaarlijk gedrag kunnen echter wel leiden tot aansprakelijkheid. Het naleven van de spelregels speelt hierbij een rol, maar het niet naleven ervan is op zichzelf niet automatisch onrechtmatig. De ernst van de overtreding wordt meegewogen bij de beoordeling van aansprakelijkheid.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere kwesties inzake het letselschaderecht? Benader dan gerust onze specialisten via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kunt u ons bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.