T +31 53 303 30 00

 

Aansprakelijk voor je paard

TLC International Law > Hippisch recht  > Aansprakelijk voor je paard

Aansprakelijk voor je paard

Introductie

Onlangs heeft De Manege & Ruiter Bond een nieuwe discussie aangezwengeld. Dit heeft betrekking op artikel 6:179 van het Burgerlijk wetboek. In dit artikel staat dat de eigenaar van een dier aansprakelijk is voor de door het dier aangerichte schade. Via dit artikel kunnen verzekeringsmaatschappijen de schade volledig claimen bij de eigenaren van de paarden, de manege-eigenaren. De Manege & Ruiter Bond vindt dit onterecht en stelt dit aan de kaak.

In de situatie dat iemand van een paard valt tijdens een les op de manege en hierdoor letsel oploopt en schade lijdt, zal de verzekeringsmaatschappij de kosten verhalen op de eigenaren van de paarden. In dit geval de manege-eigenaren.

Nu is de Manege & Ruiter Bond van mening dat iemand die een paardrijles volgt een bewust risico neemt. Een ongeval is noch voor de instructeur noch voor de leerling mogelijk om te voorkomen. Een paard kan schrikken en een onverwachte beweging maken. In deze situaties is het niet correct dat een manege-eigenaar dan altijd aansprakelijk is en ook nog eens een eigen risico aan de verzekering moet betalen.

Sportongevallen

Art. 6:179 BW zou zodanig gewijzigd moeten worden dat ongevallen in de paardensport net als andere sportongevallen worden behandeld. Nu is volgens het burgerlijk wetboek de eigenaar van het dier aansprakelijk. In andere sporten waar ook risico’s op letsel aanwezig zijn, worden de sportverenigingen of mede-sporters niet aansprakelijk gesteld door de zorgverzekeraars en straffen de eigen verzekeringsmaatschappijen de sportclub of vereniging niet af met een onredelijk hoog eigen risico per letselschadegeval of een verdubbeling van de premie op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, aldus de Bond.

Meer informatie?

Vragen of juridische bijstand nodig inzake een (internationale) kwestie van hippisch recht? Neem dan rechtstreeks contact op met mr. Willeke Krieger, krieger@tlcadvocaten.nl of 06-15872469 of met het kantoor TLC Advocaten, info@tlcadvocaten.nl, 053 303 3000.