T +31 53 303 30 00

Algemene voorwaarden: een juridische strijd

Algemene voorwaarden: een juridische strijd

Auteur: Pierrette Kuipers

Inleiding

Het hanteren van algemene voorwaarden is niet verplicht. Toch is het praktisch en handig om deze wel te hebben en onlosmakelijk deel uit te laten maken van een te sluiten overeenkomst. Het zou immers bijzonder onpraktisch zijn om bij elke te sluiten overeenkomst weer alle zaken over de betaling, levering, uitvoering of garantie opnieuw te bedingen. Door het hanteren van standaard regels bespaart een ondernemer veel werk en wordt het risico voor een ondernemer verkleind. Het (volledig) formuleren van algemene voorwaarden is lastig. In deze blog zal een aantal handvatten geboden worden omtrent het opstellen van deze belangrijke voorwaarden.

Wat neem je niet op?

Bij wet is het niet toegestaan om bepalingen op te nemen in de algemene voorwaarden die de kern van de prestatie aangeven, maar wat wordt hier mee bedoeld? De ondernemer kan zich hierbij steeds afvragen: kan ik deze algemene voorwaarden in elke overeenkomst opnieuw gebruiken of zijn deze algemene voorwaarden alleen voor een specifieke overeenkomst bruikbaar? In het laatste geval betreft het een bepaling die de kern van de prestatie aangeeft, hetgeen niet is toegestaan. Men plaatst dus niet in de algemene voorwaarden behorende bij een koopovereenkomst een bepaling over wat er precies gekocht wordt, bijvoorbeeld 100 kilo appels. Deze 100 kilo appels betreffen de kern van de prestatie en horen niet thuis in de algemene voorwaarden.

Daarnaast heeft de wetgever in ons Burgerlijk Wetboek een zogenaamde zwarte en grijze lijst opgenomen. Deze twee lijsten bevat een aantal bepalingen waarvan zondermeer wordt aangenomen dat deze voor de consument onredelijk zijn en waar geen tegenbewijs mogelijk is (zwarte lijst) of bepalingen waarbij de ondernemer wel tegenbewijs kan leveren of de betreffende bepalingen onredelijk bezwarend zijn (grijze lijst). Let op: de toepasselijkheid van de grijze en zwarte lijst hangt af van de contractspartij. Sluit de ondernemer een overeenkomst met een consument? Dan zijn de lijsten toepasselijk. Een voorbeeld van een algemene voorwaarde die op de zwarte lijst staat, is de bepaling dat het de consument niet is toegestaan de overeenkomst te ontbinden.

Van toepassing verklaren

De meeste problemen gaan schuil in het feit dat de ondernemers de algemene voorwaarden niet of niet op de juiste wijze aan de contractspartij aanreiken. Het is van belang dat de ondernemer de algemene voorwaarden altijd van toepassing verklaart –bij voorkeur in een vroegtijdig stadium en op de offerte- en deze feitelijk overhandigt voor of uiterlijk ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Het is van belang dat de ondernemer –bij latere discussies- kan aantonen dat dit is gebeurd en dat de contractspartij voldoende gelegenheid heeft gehad om van de inhoud van de algemene voorwaarden kennis te nemen.

Battle of forms en first shot rule

En welke set voorwaarden gaat voor indien twee partijen verschillende algemene voorwaarden hanteren?

Wanneer een partij zijn algemene voorwaarden wil hanteren, zal deze de algemene voorwaarden van toepassing moeten verklaren, zoals hiervoor uiteengezet. Indien een verkoper als eerste een aanbod doet, zal hij expliciet moeten verklaren dat de voorwaarden van toepassing zijn op de koopovereenkomst en zal hij naar de verkoopvoorwaarden moeten verwijzen en deze ter hand moeten stellen. Indien de koper het aanbod aanneemt, maar daarbij ook naar zijn

inkoopvoorwaarden verwijst en deze ter hand stelt, dan ontstaat de vraag welke voorwaarden op de overeenkomst tussen de twee partijen gelden.

In het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat slechts de voorwaarden gelden, waarnaar het eerst verwezen wordt: in dit voorbeeld de verkoopvoorwaarden. Aan de inkoopvoorwaarden komt geen werking toe. Een uitzondering hierop is indien de koper bij de aanvaarding van het aanbod direct de verkoopvoorwaarden van de hand wijst en zich op het standpunt stelt dat hij niet wenst dat deze van toepassing zijn op de koopovereenkomst. Wanneer de koper dan naar zijn eigen inkoopvoorwaarden verwijst en de verkoper deze niet van de hand wijst, dan geldt dat de inkoopvoorwaarden op de koopovereenkomst van toepassing zijn.

Vragen of hulp nodig?

Goede algemene voorwaarden kunnen veel werk uit handen nemen, maar kunnen ook (juridische) conflicten voorkomen. Zoals aangegeven zijn er veel zaken waar men op moet letten bij het opstellen van de algemene voorwaarden. Ons kantoor kan u bijstaan bij het opstellen en/of screenen van algemene voorwaarden, volledig op maat en naar uw wens gemaakt!

Heeft u vragen over deze blog of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met onze advocaat gespecialiseerd in het opstellen van algemene voorwaarden. Mr. Anne Hoekman is te bereiken via hoekman@tlcadvocaten.nl