T +31 53 303 30 00

 

Nieuwe webshop? Check je algemene voorwaarden!

TLC International Law > Ondernemingsrecht  > Nieuwe webshop? Check je algemene voorwaarden!

Nieuwe webshop? Check je algemene voorwaarden!

Als er iets hard blijft groeien is het wel het aantal webshops in Nederland. Er komt veel kijken bij het starten van zo’n eigen webshop. Denk daarbij aan praktische zaken als het bouwen van de webshop, de marketing, het assortiment samenstellen en producten inkopen, maar er horen ook juridische aspecten bij het hebben van een webshop. Dan gaat het bijvoorbeeld om privacy rechten (AVG) van klanten en natuurlijk de algemene voorwaarden. In dit artikel lichten wij het onderdeel ‘Algemene voorwaarden uit’.

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn schriftelijk vastgelegde bepalingen, waarin van alles is geregeld over de overeenkomst die is gesloten tussen de ondernemer en de klant. Denk aan de betaalwijze, hoe een product of dienst wordt geleverd, binnen welke termijn de dienst of het goed wordt geleverd, hoe de garantieregelingen zijn en hoe er met klachten wordt omgegaan binnen de organisatie.

Sommige ondernemingen werken niet met  (schriftelijke) overeenkomsten, maar met (digitale) offertes. Op (digitale) offertes kunnen ook algemene voorwaarden van toepassing worden verklaard. Daarnaast is het zeer gebruikelijk op overeenkomsten die online tot stand komen, zoals bestellingen bij een webshop of het aanmaken van een account op een online platform, algemene voorwaarden van toepassing te verklaren.

Welke onderwerpen moeten opgenomen worden bij het opstellen van algemene voorwaarden?

Het is belangrijk om algemene voorwaarden te hanteren die passend zijn bij jouw branche. De volgende onderwerpen komen vaak voor:

  • de algemene voorwaarden zelf (toepasselijkheid en mogelijkheid tot afwijken);
  • de overeenkomst (offerte, termijn voor aanvaarding, totstandkoming, annuleren en beëindigen);
  • de uitvoering (hoe, door wie en (op)levertijden);
  • de betaling (betalingstermijn, incassokosten, rente);
  • bij het leveren van goederen: transport (verzekering, invoerrechten, betaling), eigendomsvoorbehoud en garantie;
  • bij het leveren van diensten: afspraken over extra werkzaamheden;
  • aansprakelijkheid (uitsluiting, beperking en de hoogte van de schadevergoeding);
  • overmacht;
  • het toepasselijk recht en de bevoegde rechter;
  • de afwikkeling van geschillen (arbitrage of rechter, bevoegdheid);

 

Bij het opstellen van algemene voorwaarden is het van belang dat de tekst duidelijk en begrijpelijk is voor iedereen. Vermijd zoveel mogelijk ingewikkelde juridische taal en gebruik een goed leesbare lettergrootte.

Informatieplicht bij algemene voorwaarden

Elke onderneming die gebruik maakt van algemene voorwaarden moet zich aan twee belangrijke regels houden. Ten eerste mogen er geen onredelijke bepalingen worden opgenomen. Ten tweede heeft de onderneming een informatieplicht. Dit betekent dat er vóór of bij het sluiten van een overeenkomst altijd verwezen moet worden naar de algemene voorwaarden. Gebeurt dat niet, dan zijn de algemene voorwaarden niet van toepassing op die overeenkomst. Veel ondernemingen vermelden hun algemene voorwaarden op de factuur. De factuur wordt gestuurd na het tot stand komen van de overeenkomst en daardoor is die kennisgeving te laat.

Maak aparte algemene voorwaarden voor particuliere en zakelijke klanten!

Biedt jou onderneming diensten en goederen aan zowel particuliere en zakelijke klanten? Dan is het verstandig om aparte voorwaarden op te stellen. Particuliere klanten worden namelijk door de wet aanzienlijk meer beschermd dan bedrijven.

Algemene voorwaarden horen altijd up to date te zijn

Het is belangrijk dat de algemene voorwaarden die gehanteerd worden in je onderneming, altijd up to date zijn. Controleer daarom van tijd tot tijd of de algemene voorwaarden ook nog aansluiten bij de activiteiten, werkwijze en bedrijfsprocessen van je onderneming. Daarnaast verandert de wet- en regelgeving regelmatig dus is het ook van belang om steeds te checken om je algemene voorwaarden ook wettelijk gezien nog steeds up tot date zijn.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere ondernemingsrechtelijke kwesties? Benader dan gerust ons team van ondernemingsrecht: mr. Carl Luttikhuis (luttikhuis@tlcadvocaten.nl) of mr. Jolanda Vreugdenhil (vreugdenhil@tlcadvocaten.nl). Ook zijn wij bereikbaar op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.