T +31 53 303 30 00

 

Vergoeding van ‘ander nadeel’: wat wordt hieronder verstaan en wanneer heb je er recht op?

TLC International Law > Letselschade  > Vergoeding van ‘ander nadeel’: wat wordt hieronder verstaan en wanneer heb je er recht op?

Vergoeding van ‘ander nadeel’: wat wordt hieronder verstaan en wanneer heb je er recht op?

Artikel 6:95 BW bepaalt dat de schade die op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding moet worden vergoed, bestaat uit vermogensschade en ander nadeel. Vermogensschade spreekt al snel tot de verbeelding, maar wat wordt en bedoeld met ‘ander nadeel’? En wanneer heb je recht op een vergoeding van ‘ander nadeel’?

‘Ander nadeel’

Met ander nadeel in de zin van artikel 6:95 BW wordt kortweg verwezen naar immateriële schade. Hieronder verstaat men schade die veroorzaakt is door verdriet, geestelijk leed en gederfde levensvreugde. In tegenstelling tot materiële schade is immateriële schade niet direct uit te drukken in geld. De vergoeding die wordt uitgekeerd om immateriële schade te vergoeden heet smartengeld. De hoogte van het smartengeld verschilt van geval tot geval. Dit is afhankelijk van vele factoren waaronder:

  • Wat is de aard en de ernst van het letsel?
  • Hoeveel medische behandelingen heeft u moeten ondergaan en hoe zwaar waren deze? (zoals aantal dagen in het ziekenhuis, aantal operaties, revalidatieperiode);
  • Was het herstel pijnlijk?
  • Hoe lang en in welke mate u arbeidsongeschikt bent (geweest)?
  • In hoeverre er blijvende klachten zijn; Zult u altijd pijn blijven houden door het letsel?
  • Hoe hebben de klachten gezorgd voor een gederfde levensvreugde? (Kan iemand bijvoorbeeld zijn hobby´s of beroep nog uitoefenen?)


Wanneer smartengeld?

Een belangrijke voorwaarde voor het claimen van smartengeld is dat er een tegenpartij moet zijn die de aansprakelijkheid ook erkent. De aansprakelijke partij, dan wel de verzekeraar van de aansprakelijke, is immers degene die de schade dient te vergoeden. Daarnaast is het van belang dat het medische proces geëindigd is.

Helaas voor Nederlanders zijn de bedragen die uit hoofde van immateriële schade worden vergoed een stuk minder hoog dan in Amerika.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere letselschade kwesties? Benader dan gerust onze specialisten via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kunt u ons bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.