T +31 53 303 30 00

 

Arbeidsrecht

Heeft u te maken met ontslag?

Arbeidsrecht

U wil een werknemer ontslaan, maar hoe dient de arbeidsovereenkomst te worden ontbonden? Heeft uw werknemer recht op een transitievergoeding? Wat zijn uw rechten en plichten? Vragen die te maken hebben met het arbeidsrecht en waarbij u juridisch advies goed kunt gebruiken.

 

Ook voor de volgende vragen kunt u als werkgever bij ons terecht:

 

  • Ik wil een werknemer aannemen. Wat moet er in de arbeidsovereenkomst staan?
  • Mijn werknemer is ziek. Wat nu?
  • Ik ga iemand in dienst nemen die geen inwoner van de EU is, hoe regel ik dat?
  • Ben ik aansprakelijk voor de ziekte van mijn werknemer?
  • Mijn werknemer is twee jaar ziek. Moet ik de arbeidsovereenkomst beëindigen?
  • Wat voor contract moet ik sluiten voor tijdelijk werk?
  • Wat voor soort contract is handig bij seizoensarbeid?
  • Wat zijn de rechten en plichten bij een flexibele arbeidsrelatie?
  • Mijn werknemer doet het werk niet goed. Mag ik hem ontslaan?

 

Als werkgever zijn er verschillende situaties binnen het arbeidsrecht waarmee u te maken kunt krijgen.

Ontslag

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst is in alle gevallen een ingrijpende gebeurtenis. Los van de impact van een ontslag op een organisatie of persoon hebben we in Nederland te maken met strenge regels als het gaat om het ontslaan van werknemers. We hebben hier te maken met het ontslagrecht. Uw werknemer heeft, op grond van dit ontslagrecht, onder diverse omstandigheden specifieke rechten en bescherming.

Reoganisatie

Het kan zijn dat u te maken krijgt met een reorganisatie binnen uw bedrijf. Interne of externe oorzaken leiden tot aanpassingen in uw bedrijf en kan ontslag van uw werknemers tot gevolg hebben. Een reorganisatie verloopt in stappen waarbij uw bedrijf diverse plichten heeft. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het opstellen van een sociaal plan.

Arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst worden de arbeidsvoorwaarden tussen u als werkgever en werknemer vastgelegd. Er zijn vele soorten arbeidsovereenkomsten en daarmee gepaard gaande arbeidsvoorwaarden. In deze arbeidsvoorwaarden bestaat er onderscheid tussen primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het laten controleren van een arbeidsovereenkomst op rechtsgeldigheid geeft u als werkgever rust en duidelijkheid.

Arbeidsconflict

Als er zich een arbeidsconflict voordoet tussen u en uw werknemer is het zaak om deze zo goed en snel mogelijk op te lossen. Langdurige arbeidsconflicten leiden tot storingen op de werkvloer, overspannenheid en verstoring in de relationele sfeer.

Heeft u te maken met één van bovenstaande situaties en juridisch advies nodig? TLC Advocaten helpt u graag! Ook voor arbeidsrecht over de grens kunt u bij ons terecht.