T +31 53 303 30 00

 

Arbeidsrecht

Heeft u te maken met arbeidsrecht en juridische bijstand nodig?

Arbeidsrecht

Uw werkgever wil u ontslaan, maar wat zijn nu eigenlijk uw rechten en plichten? Heeft u recht op een transitievergoeding? Hoe vaak mag een tijdelijk contract worden verlengd en wanneer gaat een tijdelijk contract over in een vast contract? Vragen die te maken hebben met het arbeidsrecht en waarbij u juridisch advies goed kunt gebruiken.

 

Als werknemer zijn er verschillende situaties binnen het arbeidsrecht waarmee u te maken kunt krijgen.

Ontslag

Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst is in alle gevallen een ingrijpende gebeurtenis. Los van de impact van een ontslag op een organisatie of persoon, hebben we in Nederland te maken met strenge regels als het gaat om het ontslaan van werknemers. We hebben hier te maken met het ontslagrecht. U heeft als werknemer onder diverse omstandigheden specifieke rechten en bescherming.

Reoganisatie

Het kan zijn dat u te maken krijgt met een reorganisatie. Interne of externe oorzaken bij het bedrijf leiden tot aanpassingen in de organisatie en kan uw ontslag tot gevolg hebben. Een reorganisatie verloopt in stappen waarbij het bedrijf diverse plichten heeft. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het opstellen van een sociaal plan.

Arbeidsovereenkomst

In een arbeidsovereenkomst worden de arbeidsvoorwaarden tussen de werkgever en werknemer vastgelegd. Er zijn vele soorten arbeidsovereenkomsten en daarmee gepaard gaande arbeidsvoorwaarden. In deze arbeidsvoorwaarden bestaat er onderscheid tussen primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het laten controleren van een arbeidsovereenkomst op rechtsgeldigheid geeft u als werknemer rust en duidelijkheid.

Arbeidsconflict

Als er zich een arbeidsconflict voordoet tussen u en uw werkgever is het zaak om deze zo goed en snel mogelijk op te lossen. Langdurige arbeidsconflicten leiden tot storingen op de werkvloer, overspannenheid en verstoring in de relationele sfeer.

Heeft u te maken met één van bovenstaande situaties en juridisch advies nodig? TLC Advocaten helpt u graag! Ook voor arbeidsrecht over de grens kunt u bij ons terecht.