T +31 53 303 30 00

 

Around the globe: letselschade in het buitenland – DUITSLAND

TLC International Law > Aansprakelijkheidsrecht  > Around the globe: letselschade in het buitenland – DUITSLAND

Around the globe: letselschade in het buitenland – DUITSLAND

Inleiding

Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op vakantie. Het ene moment is er niets aan de hand, het andere moment kunt u verzeild raken in allerhande juridische regels omtrent verkeersaansprakelijkheid. De regels over verkeersaansprakelijkheid verschillen per land. Raakt u betrokken bij een verkeersongeval in het buitenland, dan is het recht van het land van het ongeval toepasselijk. Dit is conform het Haags verkeersongevallenverdrag. In deze blog zullen we de rechtsregels behandelen die gelden mocht u letselschade oplopen in Duitsland.

Grondslag

Aan aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad in Duitsland ligt het “begrip” schuld ten grondslag (Verschuldenshaftung). De Duitse wet stelt dat iemand die door opzet of schuld schade toebrengt aan een ander, verplicht is om deze te vergoeden. Indien de benadeelde zelf aan het ontstaan van de schade of aan de omvang ervan heeft bijgedragen, bestaat er in beginsel geen recht op volledige schadevergoeding.

Aansprakelijkheid

Voor de bestuurder geldt een schuldaansprakelijkheid met omkering van de bewijslast. De bestuurder wordt vermoed schuld te hebben en het is aan hem om te bewijzen dat hij geen schuld heeft gehad. Daarbij wordt een hoge mate van zorgvuldigheid (met als maatstaf een “fatsoenlijke” bestuurder) verondersteld. De bestuurder kan een beroep doen op overmacht, echter worden ook naar Duits recht jeugdige personen, ouderen en hulpbehoevenden in een vergaande mate beschermd.

Schadevergoeding
Naar Duits recht wordt geen onderscheid gemaakt tussen materiële en immateriële schade. Men gaat uit van het principe dat er volledige schadevergoeding plaats vindt op grond van een concrete schadeberekening. Doel is het slachtoffer ”in den Zustand herzustellen der bestehen würde, wenn der zum Ersatze verpflichtende Umstand nicht eingetreten wäre”. Een eventueel gederfd inkomen behoort hier ook toe. Met betrekking tot de schadeberekening worden er in Duitse wet- en regelgeving geen nadere regels gegeven.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of bent u slachtoffer geworden van een ingrijpende gebeurtenis ten gevolge waarvan u letselschade heeft opgelopen? Dan kunt u contact opnemen met onze letselschaderecht specialisten mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl) of met mr. Anne Hoekman ( hoekman@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.