T +31 53 303 30 00

 

Around the globe: letselschade in het buitenland – FRANKRIJK

TLC International Law > Aansprakelijkheidsrecht  > Around the globe: letselschade in het buitenland – FRANKRIJK

Around the globe: letselschade in het buitenland – FRANKRIJK

Inleiding

Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op vakantie. Het ene moment is er niets aan de hand, het andere moment kunt u verzeild raken in allerhande juridische regels omtrent verkeersaansprakelijkheid. De regels over verkeersaansprakelijkheid verschillen per land. Raakt u betrokken bij een verkeersongeval in het buitenland, dan is het recht van het land van het ongeval toepasselijk. Dit is conform het Haags verkeersongevallenverdrag. In deze blog zullen we de rechtsregels behandelen die gelden mocht u letselschade oplopen in Frankrijk.

Grondslag

De algemene grondslag voor aansprakelijkheid bij een ongeval naar Frans recht is, net zoals in Nederland, de onrechtmatige daad. In Frankrijk heeft aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad een wettelijke regeling gekregen in de art. 1382-1383 Code civil (C.c.).

Ongeluk tussen twee gemotoriseerde voertuigen

Komen twee motorrijtuigen met elkaar in botsing, dan zijn betrokkenen over en weer aansprakelijk voor de geleden schade van de ander. Een eventueel ontslag van deze aansprakelijkheid kan aan de orde zijn indien één van de beide betrokkenen kan aantonen dat de ander een fout heeft gemaakt.

Ongeluk tussen een gemotoriseerd voertuig en een voetganger/fietser/inzittende

Zijn voetgangers, fietsers of inzittenden slachtoffer van een verkeersongeval, dan wordt hun schade volledig vergoed op voorwaarde dat zij jonger dan zestien jaar of ouder dan zeventig jaar zijn en de schade niet “over zich hebben afgeroepen” (volontairement recherché). Dit geldt ook voor degenen die, ongeacht hun leeftijd, voor tenminste 80% invalide zijn. Anders dan in Nederland worden in Frankrijk dus ook bejaarden en invaliden als afzonderlijke categorieën beschermd.

Het Franse recht hanteert ten aanzien van voetgangers, fietsers en inzittenden die niet voor 80% invalide zijn en tussen de 15 en 71 jaren oud zijn, nog steeds een “alles of niets” regel. Zij krijgen in beginsel een volledige vergoeding van hun schade. Dit is slechts anders ingeval van een onverschoonbare fout. Wordt een dergelijke “onverschoonbare fout” (faute inexcusable) aangenomen en wordt deze ook als de enige oorzaak (cause exclusive) van het ongeval aangemerkt, dan komt het slachtoffer krachtens het aansprakelijkheidsrecht geen enkel recht op schadevergoeding toe. Dit betekent dat een rechter, die met een fout van het slachtoffer rekening wil houden, niet anders kan doen dan de vordering volledig afwijzen.

Schadevergoeding

Naar Frans recht geldt een ruime uitleg van het schadebegrip. Er wordt, anders dan in bijvoorbeeld Nederland, geen onderscheid gemaakt tussen materiële en immateriële schade. Volledige schadeloosstelling in combinatie met een concrete schadeberekening is het uitgangspunt.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of bent u slachtoffer geworden van een ingrijpende gebeurtenis ten gevolge waarvan u letselschade heeft opgelopen? Dan kunt u contact opnemen met onze letselschaderecht specialisten mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl) of met mr. Anne Hoekman ( hoekman@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.