T +31 53 303 30 00

 

Around the globe: letselschade in het buitenland – NEDERLAND

TLC International Law > Aansprakelijkheidsrecht  > Around the globe: letselschade in het buitenland – NEDERLAND

Around the globe: letselschade in het buitenland – NEDERLAND

Inleiding
Na vorig jaar een vakantiejaar met restricties te hebben gehad, ziet de aankomende zomer er op het ogenblik een stuk beter uit. Een buitenlandvakantie lonkt. Maar wat nu als u onverhoopt letsel oploopt tijdens uw vakantie in het buitenland?

Wij zullen in de aanloop naar de zomer, middels een reeks blogs, inzicht geven over hoe u moet handelen als u slachtoffer bent geworden van een ongeval in het buitenland in een bepaald land ten gevolge waarvan u letselschade heeft opgelopen. Wij zullen de procedure(s) welke u dient te volgen in het geval u onverhoopt letselschade oploopt in het buitenland, uitwerken ten aanzien van verscheidene Europese landen.  Bent u slachtoffer geworden van letselschade, dan is juridische bijstand ten zeerste aan te raden.

Nederland

Welke stappen dient u te zetten indien u een ongeval krijgt in Nederland?

Fase 1

Het ongeval vindt plaats en u wordt slachtoffer van bijvoorbeeld een verkeersongeval. Van belang is dan in elk geval dat u de volgende stappen kort na het ongeval doorloopt.

Stappen:
– vul samen het Europees schadeformulier in en onderteken dit allebei;
– noteer gegevens van eventuele getuigen;
– maak foto’s van de aanrijding;
– noteer elkaars verzekeringsgegevens.

Heeft u geen gegevens, maar wel een kenteken, dan kunt u de gegevens van de andere betrokkene opvragen bij de politie of uw eigen verzekering. Blijven ook dan de gegevens onbekend, dan kunt u een claim indienen bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Heeft u casco- of allriskverzekering dan vergoedt uw verzekeraar de door u geleden schade, ongeacht het aansprakelijkheidsvraagstuk. Let op dat niet alle activiteiten onder de verzekering vallen. Wilt u weten wanneer uw verzekeraar niet uitkeert, dan kunt u dit op uw polis inzien.

Fase 2

Vergoedt uw eigen verzekering niet de schade die u ten gevolge van het ongeval heeft geleden dan kunt u de verzekeraar van de wederpartij aansprakelijk stellen. Het is aan te raden om vanaf dit punt juridische bijstand in te schakelen. Is de verzekeraar onbekend, dan dient de wederpartij persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden. Het is van belang dat bewezen wordt dat de wederpartij aansprakelijk is voor het ongeval zodat u uw schade vergoed krijgt.

Fase 3

Wij brengen voor u in kaart welke kosten of inkomstenderving u heeft ondervonden ten gevolge het ongeval. U kunt denken aan niet genoten loon, kosten voor een fysiotherapeut of studievertraging die u ten gevolge van het ongeval heeft op- of misgelopen.

Fase 4

De aansprakelijkheidserkenning houdt in dat de verzekeraar van wederpartij de aansprakelijkheid erkent of juist verwerpt. Er zijn meerdere mogelijkheden.

Mogelijkheden:
– verzekeraar erkent de aansprakelijkheid volledig en hij keert de schade uit;
– verzekeraar wijst aansprakelijkheid af en keert niet uit. Schade is dan voor eigen rekening;
– er is sprake van gedeelde aansprakelijkheid waar verzekeraar een deel uitkeert, bijvoorbeeld 80%.

De afwikkeling kan in sommige gevallen lang duren. Juridische bijstand is ten zeerste aan te raden en is voor u in beginsel gratis. De verzekeraar van de aansprakelijke wederpartij vergoedt de kosten van uw juridische bijstand.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of bent u slachtoffer geworden van een ingrijpende gebeurtenis ten gevolge waarvan u letselschade heeft opgelopen? Dan kunt u contact opnemen met onze letselschaderecht specialisten mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl), met mr. Anne Hoekman ( hoekman@tlcadvocaten.nl) of mr. Justy Nijland (nijland@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.