T +31 53 303 30 00

 

Wat zijn de gevolgen als je je niet houdt aan de wetgeving uit de AVG?

TLC International Law > Algemeen  > Wat zijn de gevolgen als je je niet houdt aan de wetgeving uit de AVG?

Wat zijn de gevolgen als je je niet houdt aan de wetgeving uit de AVG?

Het gebruik van persoonsgegevens is als ondernemer zijnde aan de orde van de dag. Bedrijven verzamelen persoonlijke gegevens van klanten, werknemers en andere belanghebbenden om hun bedrijfsactiviteiten uit te voeren en te verbeteren. Hoewel het gebruik van persoonsgegevens voor bedrijven van cruciaal belang is, kan het ook risico’s met zich meebrengen. Wat als het niet in overeenstemming is met de privacywetgeving?

De AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds mei 2018 van kracht in de Europese Unie en heeft een aantal belangrijke veranderingen teweeggebracht in de manier waarop bedrijven persoonsgegevens mogen verzamelen, verwerken en bewaren. Maar, wat zijn nu precies persoonsgegevens? Simpel gezegd is het alle informatie die direct of indirect herleidbaar zijn tot een natuurlijke persoon. Dit omvat informatie zoals naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres en andere informatie die kan worden gebruikt om een persoon te identificeren. Een van de belangrijkste aspecten van de AVG is de nadruk op het waarborgen van de privacyrechten van personen wiens persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt.

Het is daarom essentieel dat bedrijven die persoonsgegevens verzamelen en verwerken zich houden aan de voorschriften van de AVG. Dit houdt onder meer in dat bedrijven moeten zorgen voor transparantie over hoe persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt, dat er toestemming wordt verkregen van de betrokkenen voor het verzamelen en gebruiken van hun persoonsgegevens en dat de persoonsgegevens veilig worden bewaard en beschermd tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.

Wat als je niet voldoet aan de AVG?

Als je als bedrijf zijnde je niet houdt aan de regelgeving uit de AVG, kunnen er vervelende situaties ontstaan. Bedrijven die de regels van de AVG niet naleven, kunnen worden geconfronteerd met aanzienlijke boetes en andere straffen. De hoogte van de boetes die kunnen worden opgelegd, hangt af van de ernst en de aard van de inbreuk. De maximale boete die kan worden opgelegd voor een inbreuk op de AVG is € 20 miljoen of 4% van de wereldwijde jaaromzet, afhankelijk van welk bedrag hoger is.

Naast boetes kan het niet-naleven van de AVG-regels ook leiden tot reputatieschade voor het bedrijf, waardoor klanten en andere belanghebbenden het vertrouwen in het bedrijf verliezen. Dit kan op zijn beurt leiden tot verlies van inkomsten en potentiële juridische stappen van betrokken individuen.

Om voorgenoemde redenen is het dus van belang dat bedrijven zich houden aan de AVG. Het regelmatig bijhouden van processen en systemen, zou al een hele verbetering kunnen zijn. Gezien het feit dat het wat vaag over kan komen, is het niet onverstandig om het privacybeleid op te laten stellen door een externe partij. Op deze manier voldoe je als bedrijf in ieder geval aan de AVG en loop je dus minder risico voor een boete.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog? Benader dan gerust één van onze specialisten via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kunt u ons bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.