T +31 53 303 30 00

 

De beëindigingsovereenkomst

TLC International Law > Arbeidsrecht  > De beëindigingsovereenkomst

De beëindigingsovereenkomst

Willen werkgever en werknemer uit elkaar gaan dan kunnen ze dit doen via een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst. Dit is veelal op ongedwongen basis, de arbeidsovereenkomst wordt middels wederzijds goedvinden opgezegd. Maar waar moet opgelet worden?

Formulering ontslaggrond

Een beëindigingsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan. In de beëindigingsovereenkomst komen werkgever en werknemer overeen onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst eindigt. Het is voor werknemers van belang dat de reden van ontslag zo neutraal mogelijk wordt geformuleerd. Gebeurt dit niet, dan kan een werknemer zijn of haar recht op een werkeloosheidswetuitkering (hierna: WW-uitkering) verliezen. Dit recht verliest een werknemer als hij of zij verwijtbaar werkeloos is.

Opzegtermijn

De wet bepaalt tevens dat in de beëindigingsovereenkomst de opzegtermijn in acht moet zijn genomen. Met opzegtermijn wordt de termijn bedoeld die de werkgever in acht zou moeten nemen als hij de arbeidsovereenkomst had opgezegd. Wordt hier geen rekening mee gehouden, dan heeft een werknemer pas recht op een WW-uitkering als deze opzegtermijn is verstreken. Dit wordt ook wel de wachttijd genoemd.

Hoogte van de vergoeding

In de beëindigingsovereenkomst is het gebruikelijk dat er een afspraak wordt gemaakt over de financiële vergoeding die de werknemer krijgt. In een beëindigingsovereenkomst is de werkgever geen transitievergoeding verschuldigd. Toch wordt vaak het bedrag dat aan transitievergoeding betaald zou worden uitbetaald. Dit bedrag wordt in de beëindigingsovereenkomst dan een beëindigingsvergoeding genoemd.

Vakantiedagen

Tevens kunnen er afspraken worden gemaakt over de opgebouwde, maar niet opgenomen, vakantiedagen.

Bedenktermijn

Een werknemer heeft het recht om binnen 14 dagen terug te komen over de gemaakte afspraken, dit wordt de bedenktermijn genoemd. Als de werkgever dit niet expliciet meldt aan de werknemer wordt deze termijn nog met een week verlengd. De keerzijde van de bedenktermijn is dat een niet ondertekende beëindigingsovereenkomst rechtsgeldig kan zijn als de wettelijke bedenktermijn is verstreken en er in e-mail correspondentie wel een akkoord is bereikt (ECLI:NL:RBZWB:2017:1155).

Het is aan te raden om juridische bijstand te vragen als u voornemens bent om een beëindigingsovereenkomst te tekenen met uw werkgever, dit om vervelende situaties achteraf te voorkomen.

Vragen?

Heb je vragen over deze blog en/of andere arbeidsrechtelijke kwesties kwesties? Benader dan gerust ons team arbeidsrecht via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl) of mr. Pierrette Kuipers (kuipers@tlcadvocaten.nl). Ook kunt u ons bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.