T +31 53 303 30 00

 

Omgangsregeling: het belang van het kind

TLC International Law > Familierecht  > Omgangsregeling: het belang van het kind

Omgangsregeling: het belang van het kind

Introductie

Bij de totstandkoming van een omgangsregeling zijn op de eerste plaats de wensen en meningen van de ouders van belang. Wat is echter de invloed van de mening van de minderjarige waar het om gaat? Is ook het belang van het kind van belang? Het Hof in Den Haag gaf onlangs (ECLI:NL:GHDHA:2020:973) antwoord op de vraag hoe de omgang tussen de vader en diens 13-jarige zoon er uit moet zien, nu de ouders er wel over uit zijn dat er contact moet zijn, maar niet over de wijze waarop. Het belang van de minderjarige wordt in overwegende mate meegenomen voor de uiteindelijke eindbeslissing.

Overwegingen Hof

Het Hof weegt zwaar mee dat de zoon in het kindgesprek heeft verklaard dat hij emotioneel gezien klaar is met de al jaren durende strijd tussen zijn ouders. De zoon vindt dat de rechtszaken niet zoveel hebben opgeleverd en verwacht nu ook weer een onderlinge strijd tussen de ouders als hij verplicht naar zijn vader zou moeten gaan. De zoon wil geen vaste afspraken voor het contact met zijn vader en wil dan ook niet verplicht worden om omgang met hem te hebben. Wel geeft hij aan dat indien hij zelfstandig kan reizen – bijvoorbeeld als hij 15 jaar is – dat hij dan wel bereid is om uit zichzelf een keer zijn vader te bezoeken, aangezien zijn vader wel gewoon zijn vader blijft voor zijn gevoel. Dat verandert niet, ook niet nu er geen omgang tussen beide is.

Belang van het kind

De discussie tussen de ouders is de minderjarige zoon zwaar gevallen. Hij hecht er belang aan dat hij nu een normaal leven kan leiden. Het Hof merkt op dat de ouders nog steeds niet met elkaar door één deur kunnen en dat zij geen oplossing kunnen aandragen in het belang van hun zoon. Het Hof meent daarom dat gedwongen contact tussen vader en zoon niet in het belang is van de minderjarige. Het Hof bepaalt dan ook dat tussen de vader en zoon één keer per week appcontact via Skype zal plaatsvinden, maar dat van een fysieke omgangsregeling nog geen sprake kan zijn.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog? Over omgangsregelingen of andere familierechtelijke kwesties? Benader dan gerust ons team van familierecht: mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl) of mr. Pierrette Kuipers (kuipers@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.