T +31 53 303 30 00

 

Beroepsziekte opgelopen door het werken met gevaarlijke stoffen? Vanaf 1 januari 2023 heeft u recht op een tegemoetkoming

TLC International Law > Letselschade  > Beroepsziekte opgelopen door het werken met gevaarlijke stoffen? Vanaf 1 januari 2023 heeft u recht op een tegemoetkoming

Beroepsziekte opgelopen door het werken met gevaarlijke stoffen? Vanaf 1 januari 2023 heeft u recht op een tegemoetkoming

Elk jaar overlijden er 3.000 mensen in Nederland, omdat ze tijdens het werk zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Nog meer werkenden worden er ziek door. Denk bijvoorbeeld aan een industriewerker die een longaandoening oploopt door het werken met asbest of een schilder wiens zenuwstelsel is aangetast door chemicaliën in de verf. Voor deze werknemers is het vanaf 1 januari 2023 mogelijk om een tegemoetkoming aan te vragen.

Beperkte gang naar de rechter

In het verleden werd er met regelmaat geprocedeerd over de aansprakelijkheid van de werkgever in deze kwesties. De meeste claims leidden in de praktijk echter niet tot een schadevergoeding. Ten eerste speelt het feit dat de meeste stoffengerelateerde ziekten zich pas jaren naar de uitvoering van de werkzaamheden openbaren een belangrijke rol. Dit brengt op zijn beurt met zich mee dat het causale verband tussen de werkzaamheden en het opgelopen letsel moeilijk aantoonbaar is. Daarnaast hebben bepaalde stoffengerelateerde beroepsziekten vaak meerdere mogelijke oorzaken. Zo valt te denken aan het bekende Nefalit/Karamus-arrest. Hierin was sprake van een man waarbij longkanker was vastgesteld. Enerzijds kon dit verklaard worden doordat de man in de uitoefening van zijn werkzaamheden langdurig en intensief is blootgesteld aan asbeststof. Anderzijds werd bepleit dat de longkanker is ontstaan door het feit dat de werknemer minstens 28 jaar heeft gerookt.

Regeling TSB

Met de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) wordt het mogelijk gemaakt de slachtoffers een eenmalige tegemoetkoming en daarmee erkenning van hun beroepsziekte te bieden. Hiermee worden moeilijke en langdurige procedures over aansprakelijkheidskwesties vermeden.

Vooralsnog geldt de regeling slechts voor de volgende drie beroepsziekten: longkanker door asbest, allergische astma en schildersziekte (CSE). In de toekomst zullen ook andere beroepsziekten door gevaarlijke stoffen toegevoegd worden aan deze lijst. De regeling gaat niet alleen gelden voor nieuw geconstateerde beroepsziekten, maar staat ook open voor aanvragers bij wie al langer geleden is vastgesteld dat zij lijden aan de betreffende beroepsziekten.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere letselschade kwesties? Benader dan gerust onze specialisten via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kunt u ons bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.