T +31 53 303 30 00

 

De negatieve BKR-registratie

TLC International Law > Algemeen  > De negatieve BKR-registratie

De negatieve BKR-registratie

Als u een hypotheek aanvraagt kunt u ermee worden geconfronteerd: een negatieve BKR-registratie. Dit kan dé reden zijn dat u uw financiering niet rond krijgt. Een BKR-registratie ontstaat als u niet voldoet of kunt voldoen aan uw maandelijkse financiële verplichtingen. U kunt hierbij denken aan het niet betalen van uw hypotheekschuld. Het doel van de BKR-registratie is het waarschuwen van kredietverleners tegen personen met een problematisch kredietverleden én het beschermen van de betrokken persoon zelf tegen het aangaan van nieuwe schulden.

Verwijderen

Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om de negatieve BKR-registratie te verwijderen. In een recent arrest van de Hoge Raad wordt antwoord gegeven op prejudiciële vragen van de rechtbank Amsterdam over de toetsing van een verzoek tot verwijdering van een negatieve BKR-registratie. De rechtbank stelde deze vragen omdat het onduidelijk was welk artikel uit de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG) van toepassing is/zijn op de verwijdering van een negatieve BKR-registratie. Dit onderscheid is van belang voor de vraag of de persoon die geregistreerd is het recht van gegevenswissing conform artikel 17 AVG en/of de geregistreerde het recht op bezwaar of beroep toekomt conform artikel 21 AVG.

Het antwoord van de Hoge Raad

De Hoge Raad gaf in haar antwoord aan dat artikel 6 lid 1 sub f AVG kan worden gebruikt om te toetsen of de verwerking van de persoonsgegevens rechtmatig is. Dit brengt met zich mee dat de geregistreerde het recht toekomt op gegevenswissing en het recht van bezwaar zoals respectievelijk opgenomen in artikel 17 en 21 AVG.

Belang voor de praktijk

Dit arrest geeft duidelijkheid voor de praktijk over de rechten van mensen die zijn geregistreerd met een negatieve BKR-registratie en over hoe zij deze registratie verwijderd kunnen krijgen. Ook geeft het arrest duidelijkheid aan de kredietinstellingen hoe zij met een verzoek tot verwijdering van een negatieve BKR-registratie moeten omgaan.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog? Benader dan gerust onze specialisten via mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Ook kunt u ons bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.