T +31 53 303 30 00

 

De nieuwe Brussel II-Ter Verordening

TLC International Law > Family law  > De nieuwe Brussel II-Ter Verordening

De nieuwe Brussel II-Ter Verordening

Op 1 augustus 2022 is de Europese Verordening Brussel II-bis vervangen door de Europese Verordening Brussel II-ter. Deze nieuwe Verordening heeft belangrijke gevolgen voor internationale echtscheidingen, gezag en omgang, kinderbescherming en internationale kinderontvoering.

Brussel IIter-verordening

De Brussel IIter-verordening regelt de internationale bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid. Ook staan er bepalingen in over internationale kinderontvoering.

De Brussel IIter-verordening is de opvolger van Brussel IIbis-verordening. Ten aanzien van de onderwerpen over de bevoegdheid in echtscheidingszaken, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van het huwelijk, is Brussel IIter-verordening hetzelfde als de Brussel IIbis-verordening. Dit geldt ook voor de bevoegdheidsregeling inzake ouderlijke verantwoordelijkheid.

Wat is wel veranderd?

Waar het gaat om ouderlijke verantwoordelijkheid is de prorogatie van rechtsmacht in de nieuwe Brussel IIter-verordening nader uitgewerkt. Ook is er een nieuwe bepaling betreffende incidentele vorderingen.

Een belangrijke wijziging in de nieuwe Brussel IIter-verordening is het recht van het kind om daadwerkelijk te kunnen worden gehoord door de rechter, zodat de zienswijze van het kind ook kan worden meegenomen.

Ook zijn er wijzigingen in de erkenning en tenuitvoerlegging van authentieke akten, geregistreerde overeenkomsten in huwelijkszaken en beslissingen betreffende ouderlijke verantwoordelijkheid. Daarbij is het exequatur volledig afgeschaft. Dit is een belangrijke wijziging voor beslissingen inzake ouderlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de Brussel IIbis-verordening. Maar let op, beslissingen uit andere lidstaten gewezen voor 1 augustus 2022, die ná 1 augustus voor erkenning en tenuitvoerlegging worden voorgelegd kunnen nog wel onder de Brussel IIbis-verordening vallen.

Tot slot

De regeling van de Brussel II-ter vereenvoudigt de grensoverschrijdende erkenning en tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen in huwelijkszaken en in zaken betreffende de ouderlijke verantwoordelijkheid. Door de automatische erkenning en de afschaffing van het exequatur bij tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing uit een lidstaat in een andere lidstaat, is sprake van een gelijkstelling van rechterlijke beslissingen in de EU. Een beslissing van de Duitse rechter betreffende het gezag over een kind dient in Nederland op dezelfde wijze te worden behandeld als een beslissing van de Nederlandse rechter.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere familierechtelijke kwesties? Benader dan gerust ons team van familierecht: mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl) of mr. Pierrette Kuipers (kuipers@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.