T +31 53 303 30 00

 

Aansprakelijkheidsrecht

TLC International Law > Aansprakelijkheidsrecht

Hoever gaat de zorg- en mededelingsplicht van de makelaar?

Wanneer u een woning wilt kopen, komt daar veel bij kijken. In de meeste gevallen krijgt u te maken met een makelaar die bemiddelt voor de verkopende partij. De makelaar heeft onder andere de plicht om zorgvuldig inlichtingen te geven aan de potentiële kopers of huurders van een woning. Maar, hoe ver gaat deze plicht? U leest het in onderstaande blog! Zorgplicht makelaar De zorgplicht van de makelaar werkt zowel naar de koper, als naar de verkoper. De makelaar draagt zorg voor het feit dat de verkoper een eerlijke prijs ontvangt die passend is voor zijn woning. Daarnaast draagt de makelaar...

Continue reading

Exoneratiebeding: het uitsluiten of beperken van de wettelijke aansprakelijkheid

Wanneer u als ondernemer tekortschiet in uw verplichtingen of onrechtmatig handelt, bent u volgens de wet aansprakelijk. Maar hoe kunt u deze aansprakelijkheid beperken of zelfs uitsluiten? Dit kan door het opnemen van een exoneratiebeding in uw contracten of algemene voorwaarden. Benieuwd hoe dit in zijn werk gaat? U leest het in onderstaand blog. Exoneratiebeding In een exoneratiebeding kan worden opgenomen dat een partij in bepaalde situaties niet aansprakelijk kan worden gesteld. Dit kan bijvoorbeeld door het opnemen van de volgende zin in de algemene voorwaarden: “Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onze dienstverlening” of “Wij zijn aansprakelijk voor schade...

Continue reading

Product valt van het schap: winkel aansprakelijk?

Op 11 november 2021 heeft een man van 64 jaar letsel opgelopen in de Action, nadat hij een Boeddhabeeld met een gewicht van 4,5 kilo op zijn hoofd kreeg. De vrouw die dit had veroorzaakt, heeft ongezien de winkel verlaten. De man stelt dat de Action aansprakelijk is voor zijn letsel en eist daarom een schadevergoeding. Benieuwd hoe dit is afgelopen? Je leest het in onderstaande blog!  Zorgplicht Volgens de wet hebben winkels en andere openbare ruimtes een plicht om de veiligheid van haar klanten te waarborgen. Dit heet ook wel de zorgplicht. De eigenaar draagt zorg voor de naleving van de...

Continue reading

Productaansprakelijkheid voor gebrekkige heupprothesen?

Wanneer een product gekocht wordt, mag men ervan uitgaan dat dit product veilig is. Toch kan het voorkomen dat zich na de koop een gebrek aan het product openbaart. Een product is gebrekkig wanneer het niet de veiligheid biedt die koper daarvan mag verwachten. Denk bijvoorbeeld aan een theeglas dat uit elkaar springt op het moment dat je heet water inschenkt. Dit gebrekkige product kan schade veroorzaken en voor de schade kan de producent van het product aansprakelijk gesteld worden. Deze blog bestaat uit een uiteenzetting van de wettelijke vereisten ten aanzien van productaansprakelijkheid en wordt een recente uitspraak van...

Continue reading

Bedrijfsongeval uitzendkracht: welke werkgever is aansprakelijk?

Voor een werkgever is het mogelijk om voor de uitvoering van werkzaamheden een uitzendkracht in te schakelen. Deze werkgever kan daartoe een uitzendbureau inschakelen. De uitzendkracht wordt vervolgens door een uitzendbureau uitgezonden naar een opdracht. Een uitzendovereenkomst heeft wettelijk te gelden als een arbeidsovereenkomst. Tussen de werkgever die een uitzendkracht inschakelt en de uitzendkracht zelf bestaat geen arbeidsovereenkomst. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden kunnen zich ook bij de uitzendkracht bedrijfsongevallen voordoen. In artikel 7:658 BW is voor de uitzendkracht de mogelijkheid neergelegd zijn werkgever in dat geval aansprakelijk te stellen voor de geleden en nog te lijden schade. Wie...

Continue reading

Winterse weersomstandigheden: aansprakelijkheid op 5 december

Sinterklaas heeft zijn intrek alweer genomen in ons knusse kikkerlandje, en op dinsdag vieren we met veel spanning en gezelligheid pakjesavond op 5 december. Maar te midden van het gure winterweer, met kou, regen, wind en misschien zelfs hagel of sneeuw, wordt het voor de goedhartige Sint een hachelijke onderneming. In deze winterse tijden leiden natte straten, sneeuwval en spekgladde paden maar al te vaak tot valpartijen, soms met ernstig letsel tot gevolg. Vooral zij die minder goed ter been zijn, zoals onze geliefde Sint, ondervinden flinke hinder door deze winterse omstandigheden. Stel je voor dat Sinterklaas uitglijdt omdat de stoep...

Continue reading

Leugens op de werkvloer: Redenen voor ontslag op staande voet

In de wereld van arbeidsrecht zijn er een aantal situaties waarin ontslag op staande voet in overweging kan worden genomen. Maar wist je dat niet alleen directe misstappen binnen de werkomgeving redenen kunnen zijn voor een dergelijke drastische maatregel? Soms kan het gedrag van een werknemer richting derden evenzeer bepalend zijn. Dit blijkt uit een recente zaak die voor het gerechtshof Den Haag diende op 8 augustus 2023. Casus In dit specifieke geval gaat het om een accountmanager die sinds 2014 in dienst was. Vanaf september 2021 profiteerde hij van een bijzondere arbeidsvoorwaarde: een vergoeding van € 108,- per maand, zodat de...

Continue reading

Werkgeversaansprakelijkheid voor schade geleden in de uitoefening van het werk

Uit cijfers van het CBS blijkt dat in 2021 zo’n 196.000 werknemers van 15 tot 75 jaar in Nederland in de daaraan voorafgaande twaalf maanden slachtoffer zijn geweest van een of meer ongevallen tijdens het werk. Indien een werknemer schade lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden, kan de werkgever aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade. In dit blog staat de werkgeversaansprakelijkheid ingevolge artikel 7:658 lid 1 en 2 BW centraal. Juridisch kader Op grond van artikel 7:658 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: ‘BW’) is de werkgever verplicht zorg te dragen voor een hoog veiligheidsniveau van de werkruimte, de...

Continue reading

Letselschade en causaal verband: Recente ontwikkelingen

In het verkeer gebeuren dagelijks veel ongevallen. Een veel voorkomend ongeval is een kop-staartbotsing, waarbij degene die van achteren wordt aangereden door de klap van de aanrijding een whiplash kan oplopen. In deze blog zal een recent arrest worden besproken waarbij in geschil is of, en zo ja, in hoeverre de medische klachten die eiser na het ongeval ondervond zijn toe te rekenen aan het ongeval. Causaal verband Indien een slachtoffer schade lijdt als gevolg van een (verkeers-)ongeval, kan het slachtoffer een vordering tot schadevergoeding indienen. Voor de toewijzing van een dergelijke vordering is onder andere vereist dat tussen het ongeval en...

Continue reading