T +31 53 303 30 00

 

Aansprakelijkheidsrecht

TLC International Law > Aansprakelijkheidsrecht

Moet de verzekeraar gederfde zwarte inkomsten vergoeden?

Tegenwoordig komt het regelmatig voor dat mensen contant wat bijverdienen, hierover worden dan geen belastingen en premies afgedragen. Dit zogenoemde zwart werken mag niet, maar het gebeurt veel. Wat als iemand zwart bijverdiende, maar dat door een ongeval niet meer kan? Moet de verzekeraar deze schade dan vergoeden? Dat is de vraag waarover het Gerechtshof Den Haag zich moest buigen tijdens een zitting in november 2022 (ECLI:NL:GHDHA:2022:2673). Het geschil Een zzp’er was door een basisschool ingehuurd om internetkabels aan te leggen. Tijdens zijn werkzaamheden viel hij van een door de school ter beschikking gestelde ladder en liep hij enkelletsel op. Er word...

Continue reading

Werkgeversaansprakelijkheid voor coronaschade

Werkgevers opgelet: indien er onvoldoende preventieve coronamaatregelen worden getroffen, bent u als werkgever mogelijk aansprakelijk voor de schade die ontstaat ten gevolge van een besmetting met het virus. Dit werd door een kantonrechter in Amsterdam geoordeeld eind vorige jaar (Rechtbank Amsterdam 16 december 2022 (ECLI:NL:RBAMS:2022:7569). Een werkneemster van een zorginstelling ondervond nog veel gezondheidsklachten terwijl ze inmiddels niet meer besmet was met het coronavirus. Nadat haar werkgeefster en haar aansprakelijkheidsverzekeraar de aansprakelijkheid van de hand wezen, is de werkneemster van de zorginstelling een procedure gestart. De feiten De werkneemster werkte als coördinerend verpleegkundige bij een zorginstelling. Alle werknemers dienden zich te houden...

Continue reading

Gebroken vinger door een robot: wie is aansprakelijk?

Afgelopen jaren is het gebruik van robotica ter vervanging van menselijke taken enorm toegenomen. Ook in sport- en spelsituaties wordt steeds vaker gebruik gemaakt van robots. Zo speelden verschillende schakers afgelopen week tegen een zogeheten schaakrobot tijdens het schaaktoernooi Moscow Open in Rusland. Voor een 7-jarige tegenstander van de schaakrobot kreeg een onschuldig potje schaken een slechte afloop. De robot brak zijn vinger en hij moest het schaaktoernooi met zijn hand in het gips afmaken. Juridisch gezien roept dit voorval een interessante vraag op: wie is nou aansprakelijk voor schade die is toegebracht door een robot? Aansprakelijkheid van de robot zelf Op...

Continue reading

Around the globe: een ongeval op de skipiste

Een ongeval zit in een klein hoekje, ook op vakantie. Het ene moment is er niets aan de hand, het andere moment kunt u verzeild raken in allerhande juridische regels omtrent aansprakelijkheid. Raakt u betrokken bij een ongeval op de skipiste in het buitenland, dan is in beginsel het recht van het land van het ongeval toepasselijk. Dit is conform het verdrag Rome II artikel 4 lid 1. Echter als de betrokkenen allemaal de Nederlandse nationaliteit hebben, dan kan het zo zijn dat de zaak alsnog in Nederland wordt behandeld, ook als het ongeval in het buitenland heeft plaatsgevonden. Dit...

Continue reading

Rekenrente bij letselschade: hoe zit dat?

Inleiding Het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (hierna: LOVCK) en het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Hoven (hierna: LOVCH) hebben aanbevelingen gedaan ten aanzien van rekenrente bij personenschade aan rechters en raadsheren die belast zijn met de behandeling van letselschade. Wat is rekenrente? Rekenrente is het verschil tussen rente en inflatie. Een slachtoffer krijgt rente over het geld dat op zijn bankrekening wordt uitgekeerd. Inflatie is de stijging van de gemiddelde prijzen in het land. Het verschil hiertussen wordt de rekenrente genoemd. Dit kan in letselschadezaken van belang zijn omdat niet alleen de geleden schade van het slachtoffer moet worden vergoed, maar ook...

Continue reading

Delta-V onderzoek bij ongevallen: wat is dat precies?

Inleiding Het Delta-V onderzoek wordt ingezet bij aanrijdingen die plaats hebben gevonden bij een lage snelheid. Delta-V betekent vertaald dan ook: ‘verandering in snelheid’. Indien een slachtoffer van een ongeval aanzienlijke whiplashklachten heeft, dan zal de verzekeraar met dit onderzoek proberen aan te tonen dat de impact van het ongeval, gezien de lage botsingssnelheid, niet tot dit letsel geleid kan hebben. Op deze manier zal de verzekeraar pogen het causale verband tussen het ongeval en het opgelopen letsel proberen te ontkennen. Jurisprudentie Onderzoek heeft uitgewezen dat niet alleen de botsingssnelheid van invloed kan zijn op de opgelopen klachten. Er kunnen ook andere factoren...

Continue reading

Medische fout of een vergissing?

Inleiding In Frankrijk is een meisje van 18 in comateuze toestand beland nadat een anesthesist haar per ongeluk tien keer de benodigde dosis insuline toediende tijdens een operatie. Het ziekenhuis verklaarde dat de anesthesist op zijn toetsenbord per ongeluk twee nullen had getypt in plaats van één. De moeder heeft hierop een klacht ingediend. Het ziekenhuis zegt dat er geen sprake is van een medische fout, maar van een vergissing. De vraag die nu rijst is: wat is het verschil tussen een medische fout en een ‘vergissing’ en wat is de relevantie van dit onderscheid? Medische fout Volgens de Nederlandse rechtspraak is er...

Continue reading

Instelling onafhankelijke Kamer Langlopende Letselschadezaken

Inleiding De Letselschade Raad stelt een onafhankelijke Kamer Langlopende Letselschadezaken in (Kamer LLZ). De noodzaak tot oprichting van de Kamer LLZ kan worden gevonden in het feit dat 3 procent van de ongeveer 60.000 letselschadezaken die Nederland per jaar telt niet binnen afzienbare termijn wordt afgewikkeld. Deze zaken worden langlopende letselschadezaken genoemd. Concreet betreffen dit letselschadezaken die langer dan twee jaar lopen. Deze termijn sluit aan bij de tweejaars-termijn die in de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) is opgenomen. Door de lange looptijd ontstaat voorts een ophoping aan letselschadezaken. De Kamer LLZ beoogt dit een halt toe te roepen, hetgeen in het...

Continue reading

Werkgeversaansprakelijkheid bij beroerte werknemer

Introductie Het Gerechtshof te Den Bosch diende ondanks te beoordelen of de werkgever aansprakelijk is voor geleden schade van de werknemer, nu deze werknemer onder werktijd een beroerte kreeg. Wat vindt het Hof? Situatieschets Werknemer arriveerde, na een tandartsbezoek en na een bezoek aan een arts vanwege het zetten van een vaccinatie, op zijn werk. In de pauze merkten collega’s op dat de werknemer vreemd en onduidelijk sprak en dat zijn handschrift niet te lezen was. De werknemer is uiteindelijk uitgeklokt en naar huis gegaan. Het aanbod van zijn collega’s om hem naar huis te brengen, sloeg hij af. In de avond kwam...

Continue reading