T +31 53 303 30 00

Linkedin

Facebook

Instagram

 

Aansprakelijkheidsrecht

TLC International Law > Aansprakelijkheidsrecht

Personal injury across the border

Personal injury across the border   Introduction It is not the first thing that comes to mind when you go abroad, for example because of your holiday, but even if you are travelling abroad it is not inconceivable that you will suffer personal injury as a result of being involved in an accident. If the injury you have sustained can be attributed to another person, you can hold the person (or their insurer) liable for the damages you have suffered. The question then arises: which national law system is applicable? Which national law system is applicable? Main rule If you suffer injuries abroad at the hands...

Continue reading

Letselschade in het buitenland

Letselschade in het buitenland   Inleiding Het is niet het eerste waar u aan denkt wanneer u , bijvoorbeeld vanwege vakantie, naar het buitenland gaat, maar ook als u zich in het buitenland begeeft is niet ondenkbaar dat u letselschade oploopt doordat u betrokken bent geraakt bij een ongeval. Indien het letsel dat u heeft opgelopen kan worden toegerekend aan een ander, kunt u de desbetreffende persoon (dan wel diens verzekeraar) aansprakelijk stellen voor de door u geleden schade. De vraag die dan rijst is: welk nationale rechtstelsel is van toepassing? Welk recht is van toepassing? Hoofdregel Indien u in het buitenland letsel oploopt door toedoen...

Continue reading

Aansprakelijke partij bij een val van een paard

Aansprakelijke partij bij een val van een paard   Inleiding In ons land leven zo’n 400.000 paarden en pony’s, er zijn bijna 500.000 ruiters en 1500 rijverenigingen. Paardrijden is echter niet zonder risico’s. Dat varieert van kleine verwondingen die weer genezen tot permanente invaliditeit door een dwarslaesie of zelfs overlijden. Waar wezenlijke bedrijfsmatige risico’s bestaan, daar is relevante wetgeving voor in het leven geroepen en ontstaat dus de nodige jurisprudentie. Dat geldt zeker voor letselschade opgelopen in of rond een manege.   Situatieschets Tijdens een paardrijles struikelt een paard, wordt de amazone uit het zadel geworpen en valt zij met haar hoofd tegen het schot rond...

Continue reading

Verkeersaansprakelijkheid: around the globe

Auteur: Pierrette Kuipers   Inleiding Een ongeluk zit in een klein hoekje. Het ene moment is er niets aan de hand, het andere moment kunt u verzeild raken in allerhande juridische regels omtrent verkeersaansprakelijkheid. De regels over verkeersaansprakelijkheid verschillen per land. De komende tijd zullen wij met regelmaat de juridische regels omtrent verkeersaansprakelijkheid behandelen van verschillende (Europese) landen. We beginnen met een weergave van de regels in Nederland. Onrechtmatige daad      Naar Nederlands recht valt een ongeval (tussen twee gemotoriseerde voertuigen) onder het regime van artikel 6:162 BW: de onrechtmatige daad. Indien er sprake is van een ongeluk tussen een gemotoriseerd voertuig en een ongemotoriseerd...

Continue reading