T +31 53 303 30 00

 

Aansprakelijkheidsrecht

TLC International Law > Aansprakelijkheidsrecht

Medische fout of een vergissing?

Inleiding In Frankrijk is een meisje van 18 in comateuze toestand beland nadat een anesthesist haar per ongeluk tien keer de benodigde dosis insuline toediende tijdens een operatie. Het ziekenhuis verklaarde dat de anesthesist op zijn toetsenbord per ongeluk twee nullen had getypt in plaats van één. De moeder heeft hierop een klacht ingediend. Het ziekenhuis zegt dat er geen sprake is van een medische fout, maar van een vergissing. De vraag die nu rijst is: wat is het verschil tussen een medische fout en een ‘vergissing’ en wat is de relevantie van dit onderscheid? Medische fout Volgens de Nederlandse rechtspraak is er...

Continue reading

Instelling onafhankelijke Kamer Langlopende Letselschadezaken

Inleiding De Letselschade Raad stelt een onafhankelijke Kamer Langlopende Letselschadezaken in (Kamer LLZ). De noodzaak tot oprichting van de Kamer LLZ kan worden gevonden in het feit dat 3 procent van de ongeveer 60.000 letselschadezaken die Nederland per jaar telt niet binnen afzienbare termijn wordt afgewikkeld. Deze zaken worden langlopende letselschadezaken genoemd. Concreet betreffen dit letselschadezaken die langer dan twee jaar lopen. Deze termijn sluit aan bij de tweejaars-termijn die in de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) is opgenomen. Door de lange looptijd ontstaat voorts een ophoping aan letselschadezaken. De Kamer LLZ beoogt dit een halt toe te roepen, hetgeen in het...

Continue reading

Werkgeversaansprakelijkheid bij beroerte werknemer

Introductie Het Gerechtshof te Den Bosch diende ondanks te beoordelen of de werkgever aansprakelijk is voor geleden schade van de werknemer, nu deze werknemer onder werktijd een beroerte kreeg. Wat vindt het Hof? Situatieschets Werknemer arriveerde, na een tandartsbezoek en na een bezoek aan een arts vanwege het zetten van een vaccinatie, op zijn werk. In de pauze merkten collega’s op dat de werknemer vreemd en onduidelijk sprak en dat zijn handschrift niet te lezen was. De werknemer is uiteindelijk uitgeklokt en naar huis gegaan. Het aanbod van zijn collega’s om hem naar huis te brengen, sloeg hij af. In de avond kwam...

Continue reading

Around the globe: letselschade in het buitenland – VERENIGD KONINKRIJK

Inleiding Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op vakantie. Het ene moment is er niets aan de hand, het andere moment kunt u verzeild raken in allerhande juridische regels omtrent verkeersaansprakelijkheid. De regels over verkeersaansprakelijkheid verschillen per land. Raakt u betrokken bij een verkeersongeval in het buitenland, dan is het recht van het land van het ongeval toepasselijk. Dit is conform het Rome II verdrag. In deze blog zullen we de rechtsregels behandelen die gelden mocht u door een ongeval letselschade oplopen het Verenigd Koninkrijk (Engeland en Wales). Grondslag Eerste vereiste voor aansprakelijkheid is schending van een duty to take care,...

Continue reading

Around the globe: letselschade in het buitenland – SPANJE

Inleiding Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op vakantie. Het ene moment is er niets aan de hand, het andere moment kunt u verzeild raken in allerhande juridische regels omtrent verkeersaansprakelijkheid. De regels over verkeersaansprakelijkheid verschillen per land. Raakt u betrokken bij een verkeersongeval in het buitenland, dan is het recht van het land van het ongeval toepasselijk. Dit is conform het Rome II verdrag. In deze blog zullen we de rechtsregels behandelen die gelden mocht u door een ongeval letselschade oplopen in Spanje. Grondslag In Spanje is de grondslag voor aansprakelijkheid bij een ongeval gebaseerd op artikel 1902 Código Civil...

Continue reading

Around the globe: letselschade in het buitenland – BELGIË

Inleiding Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op vakantie. Het ene moment is er niets aan de hand, het andere moment kunt u verzeild raken in allerhande juridische regels omtrent verkeersaansprakelijkheid. De regels over verkeersaansprakelijkheid verschillen per land. Raakt u betrokken bij een verkeersongeval in het buitenland, dan is het recht van het land van het ongeval toepasselijk. Dit is conform het Haags verkeersongevallenverdrag. In deze blog zullen we de rechtsregels behandelen die gelden mocht u letselschade oplopen in België. Grondslag België kent – net als Nederland – twee soorten burgerlijkrechtelijke aansprakelijkheden. De contractuele en buiten contractuele aansprakelijkheid. Verkeersongevallen vallen in...

Continue reading

Around the globe: letselschade in het buitenland – DUITSLAND

Inleiding Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op vakantie. Het ene moment is er niets aan de hand, het andere moment kunt u verzeild raken in allerhande juridische regels omtrent verkeersaansprakelijkheid. De regels over verkeersaansprakelijkheid verschillen per land. Raakt u betrokken bij een verkeersongeval in het buitenland, dan is het recht van het land van het ongeval toepasselijk. Dit is conform het Haags verkeersongevallenverdrag. In deze blog zullen we de rechtsregels behandelen die gelden mocht u letselschade oplopen in Duitsland. Grondslag Aan aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad in Duitsland ligt het "begrip" schuld ten grondslag (Verschuldenshaftung). De Duitse wet stelt dat iemand...

Continue reading

Around the globe: letselschade in het buitenland – FRANKRIJK

Inleiding Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op vakantie. Het ene moment is er niets aan de hand, het andere moment kunt u verzeild raken in allerhande juridische regels omtrent verkeersaansprakelijkheid. De regels over verkeersaansprakelijkheid verschillen per land. Raakt u betrokken bij een verkeersongeval in het buitenland, dan is het recht van het land van het ongeval toepasselijk. Dit is conform het Haags verkeersongevallenverdrag. In deze blog zullen we de rechtsregels behandelen die gelden mocht u letselschade oplopen in Frankrijk. Grondslag De algemene grondslag voor aansprakelijkheid bij een ongeval naar Frans recht is, net zoals in Nederland, de onrechtmatige daad. In...

Continue reading

Around the globe: letselschade in het buitenland – NEDERLAND

Inleiding Na vorig jaar een vakantiejaar met restricties te hebben gehad, ziet de aankomende zomer er op het ogenblik een stuk beter uit. Een buitenlandvakantie lonkt. Maar wat nu als u onverhoopt letsel oploopt tijdens uw vakantie in het buitenland? Wij zullen in de aanloop naar de zomer, middels een reeks blogs, inzicht geven over hoe u moet handelen als u slachtoffer bent geworden van een ongeval in het buitenland in een bepaald land ten gevolge waarvan u letselschade heeft opgelopen. Wij zullen de procedure(s) welke u dient te volgen in het geval u onverhoopt letselschade oploopt in het buitenland, uitwerken ten...

Continue reading