T +31 53 303 30 00

 

Algemeen

Scheiden en een eigen onderneming

Wanneer je voor een echtscheiding staat, komt er veel op je af. Niet alleen privé maar ook zakelijk is de impact groot. Wanneer jij of je partner een eigen onderneming heeft maakt dat de scheiding nog ingewikkelder. In veel gevallen is het bedrijf onderdeel van de scheiding. Maar waar moet je als eigenaar van een bedrijf op letten wanneer jij en het bedrijf verwikkeld in een echtscheiding raken? Je leest het in onze nieuwe blog! Huwelijksvorm Merendeel van alle mensen die elkaar het ja-woord geven trouwen zonder voorwaarden, dan trouw je “in gemeenschap van goederen”. Trouwde je voor 1 januari 2018, dan...

Continue reading

Zonnepanelen op een huurhuis

Met de steeds verder groeiende aandacht voor duurzaam leven worden zonnepanelen steeds populairder. Zonnepanelen hebben veel voordelen, zo kunnen ze je energiekosten verlagen, draagt het bij aan de vermindering van CO-2 uitstoot en kunnen ze de waarde van je pand laten stijgen en aantrekkelijkheid van het pand vergoten. Maar wat als je in een huurhuis woont, kun je dan als huurder zonnepanelen installeren en profiteren van de voordelen hiervan? Je leest het in deze blog! Rechten en verplichtingen van huurders Als huurder heb je over het algemeen beperkte rechten als het gaat om het aanbrengen van structurele wijzigingen aan het gehuurde pand....

Continue reading

Wat als mijn werkgever failliet dreigt te gaan?

U werkt voor een bedrijf, maar merkt helaas dat het totaal de verkeerde kant op gaat; minder werk, minder omzet en een steeds later uitbetaald salaris. Een faillissement voor uw werkgever dreigt. Als uw werkgever dreigt failliet te gaan, betekent dit dat het bedrijf zodanig in de schulden zit dat het hoogstwaarschijnlijk niet langer kan voortbestaan. Bent u benieuwd naar de stappen die u als werknemer kunt ondernemen in een dergelijke situatie? U vindt alle antwoorden in de blog hieronder! Loon Wanneer uw werkgever nog niet failliet is verklaard, maar u als werknemer geen loon ontvangt kunt u het loon eisen bij...

Continue reading

Wat zijn de gevolgen als je je niet houdt aan de wetgeving uit de AVG?

Het gebruik van persoonsgegevens is als ondernemer zijnde aan de orde van de dag. Bedrijven verzamelen persoonlijke gegevens van klanten, werknemers en andere belanghebbenden om hun bedrijfsactiviteiten uit te voeren en te verbeteren. Hoewel het gebruik van persoonsgegevens voor bedrijven van cruciaal belang is, kan het ook risico's met zich meebrengen. Wat als het niet in overeenstemming is met de privacywetgeving? De AVG De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is sinds mei 2018 van kracht in de Europese Unie en heeft een aantal belangrijke veranderingen teweeggebracht in de manier waarop bedrijven persoonsgegevens mogen verzamelen, verwerken en bewaren. Maar, wat zijn nu precies persoonsgegevens?...

Continue reading

Aanneming van werk en verborgen gebreken – Grote risico’s voor de aannemer op komst

Met de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) worden de risico’s voor aansprakelijkheid bij verborgen gebreken voor de aannemer aanzienlijk groter. Nu geldt nog dat de opdrachtgever moet kunnen bewijzen dat er sprake is van een verborgen gebrek, maar dat gaat veranderen. Huidige regeling In de wet is bepaald dat de aannemer na de oplevering van een werk niet meer aangesproken kan worden voor gebreken die op het moment van de oplevering zichtbaar waren. Dat geldt niet voor zogenaamde ‘verborgen gebreken’ – gebreken die op het moment van de oplevering wel aanwezig waren, maar niet zichtbaar zijn geweest. Voor...

Continue reading

De negatieve BKR-registratie

Als u een hypotheek aanvraagt kunt u ermee worden geconfronteerd: een negatieve BKR-registratie. Dit kan dé reden zijn dat u uw financiering niet rond krijgt. Een BKR-registratie ontstaat als u niet voldoet of kunt voldoen aan uw maandelijkse financiële verplichtingen. U kunt hierbij denken aan het niet betalen van uw hypotheekschuld. Het doel van de BKR-registratie is het waarschuwen van kredietverleners tegen personen met een problematisch kredietverleden én het beschermen van de betrokken persoon zelf tegen het aangaan van nieuwe schulden. Verwijderen Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om de negatieve BKR-registratie te verwijderen. In een recent arrest van de Hoge Raad...

Continue reading

Vrije advocaatkeuze en de rechtsbijstandverzekeraar, deel II

Inleiding Naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Hof d.d. 14 mei 2020 (zie ook ons eerdere blog hierover: https://tlcinternationallaw.com/vrijeadvocaatkeuze/) heeft de Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) zich op 31 maart 2021 uitgelaten over de vraag of de rechtsbijstandsverzekeraar ook de advocaatkosten voor buitengerechtelijke procedures dient te vergoeden. Tot op heden is het vrijwel in alle gevallen zo dat de verzekerde enkel recht heeft op vrije advocaatkeuze en dus vergoeding van de advocaatkosten, wanneer er sprake is van een gerechtelijke procedure. Voornoemde is doorgaans vastgelegd in de polisvoorwaarden van de desbetreffende rechtsbijstandsverzekeraar. In de onderhavige kwestie stelde de...

Continue reading

Advocaten starten kort geding tegen de Nederlandse Staat

Limitering van processtukken in hoger beroep Zoals reeds aangekondigd in onze blog van 26 maart 2021, is inmiddels, te weten per 1 april 2021, de nieuwe regel omtrent de limitering van de lengte van processtukken bij de gerechtshoven ingegaan. Indien u onze vorige blog hierover heeft gemist kunt u via deze link de blog teruglezen: https://tlcinternationallaw.com/limiteringprocesstukken/ De Nederlandse Orde van Advocaten (hierna te noemen: NOvA) heeft reeds voor de invoering van de nieuwe regel de nodige bezwaren hieromtrent geuit. De volledige zienswijze die de NOvA in januari naar aanleiding van haar bezwaren heeft ingediend bij het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Hoven, treft u eveneens...

Continue reading

Gerechtshoven stellen limiet aan lengte processtukken in civiele zaken

Aankondiging limitering processtukken De Gerechtshoven hebben eind 2020 aangekondigd dat bepaalde processtukken per 1 april 2021 in pagina’s dienen te worden beperkt tot 15 of 25 pagina’s. Deze limieten worden volgens de afdeling civiel recht van het Gerechtshof Amsterdam ingevoerd om de doorlooptijden van de bij het Gerechtshof aanhangige procedures te verkorten. Immers wordt door het invoeren van voornoemde limieten de omvang van de procesdossiers (in sommige gevallen aanzienlijk) beperkt. Reactie binnen de advocatuur Nu voornoemd voorstel niet met de advocatuur is overlegd is hierdoor grote onrust en onvrede ontstaan binnen de advocatuur. De Nederlandse Orde van Advocaten (hierna te noemen: NOvA) heeft...

Continue reading