T +31 53 303 30 00

 

Algemeen

Vrije advocaatkeuze en de rechtsbijstandverzekeraar, deel II

Inleiding Naar aanleiding van de uitspraak van het Europees Hof d.d. 14 mei 2020 (zie ook ons eerdere blog hierover: https://tlcinternationallaw.com/vrijeadvocaatkeuze/) heeft de Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) zich op 31 maart 2021 uitgelaten over de vraag of de rechtsbijstandsverzekeraar ook de advocaatkosten voor buitengerechtelijke procedures dient te vergoeden. Tot op heden is het vrijwel in alle gevallen zo dat de verzekerde enkel recht heeft op vrije advocaatkeuze en dus vergoeding van de advocaatkosten, wanneer er sprake is van een gerechtelijke procedure. Voornoemde is doorgaans vastgelegd in de polisvoorwaarden van de desbetreffende rechtsbijstandsverzekeraar. In de onderhavige kwestie stelde de...

Continue reading

Advocaten starten kort geding tegen de Nederlandse Staat

Limitering van processtukken in hoger beroep Zoals reeds aangekondigd in onze blog van 26 maart 2021, is inmiddels, te weten per 1 april 2021, de nieuwe regel omtrent de limitering van de lengte van processtukken bij de gerechtshoven ingegaan. Indien u onze vorige blog hierover heeft gemist kunt u via deze link de blog teruglezen: https://tlcinternationallaw.com/limiteringprocesstukken/ De Nederlandse Orde van Advocaten (hierna te noemen: NOvA) heeft reeds voor de invoering van de nieuwe regel de nodige bezwaren hieromtrent geuit. De volledige zienswijze die de NOvA in januari naar aanleiding van haar bezwaren heeft ingediend bij het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Hoven, treft u eveneens...

Continue reading

Gerechtshoven stellen limiet aan lengte processtukken in civiele zaken

Aankondiging limitering processtukken De Gerechtshoven hebben eind 2020 aangekondigd dat bepaalde processtukken per 1 april 2021 in pagina’s dienen te worden beperkt tot 15 of 25 pagina’s. Deze limieten worden volgens de afdeling civiel recht van het Gerechtshof Amsterdam ingevoerd om de doorlooptijden van de bij het Gerechtshof aanhangige procedures te verkorten. Immers wordt door het invoeren van voornoemde limieten de omvang van de procesdossiers (in sommige gevallen aanzienlijk) beperkt. Reactie binnen de advocatuur Nu voornoemd voorstel niet met de advocatuur is overlegd is hierdoor grote onrust en onvrede ontstaan binnen de advocatuur. De Nederlandse Orde van Advocaten (hierna te noemen: NOvA) heeft...

Continue reading

Vrije advocaatkeuze en de rechtsbijstandverzekeraar

Vrije advocaatkeuze en de rechtsbijstandverzekeraar   Inleiding Regelmatig ontvangen wij cliënten die voor rechtsbijstand verzekerd zijn bij een rechtsbijstandsverzekeraar. Het is eerder de regel dan de uitzondering dat er in de algemene voorwaarden van de polis staat opgenomen dat er niet in alle gevallen recht bestaat op een vrije advocaatkeuze. Het Europese Hof heeft op 14 mei 2020 de vraag beantwoord tot hoe ver het recht op vrije advocaatkeuze strekt bij een rechtsbijstandverzekering. Verdediging in een gerechtelijke of administratieve procedure Allereerst dient een rechtsbijstandsverzekeraar zorg te dragen dat in de algemene voorwaarden van de polis uitdrukkelijk wordt bepaald dat het de verzekerde vrij staat een...

Continue reading