T +31 53 303 30 00

 

Arbeidsrecht

TLC International Law > Arbeidsrecht

Coronavaccinatie en de AVG

Introductie Sinds een aantal weken is Nederland begonnen met het vaccineren tegen het coronavirus. Omdat het vaccineren niet verplicht is gesteld zal de werkgever wellicht van zijn werknemer(s) willen weten of zij gevaccineerd zijn. Mag de werkgever dit zomaar aan de werknemer vragen? Gezondheidsgegevens Het coronavaccin valt onder de gezondheidsgegevens van de werknemer en is aan te merken als een bijzonder persoonsgegeven, in de zin van artikel 9 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). In beginsel is het verboden om bijzondere persoonsgegevens te verwerken, tenzij de werkgever zich kan beroepen op één van de uitzonderingen. Uitzonderingen In een aantal gevallen mag alleen...

Continue reading

Coronaverlof voor thuiswerkende ouder

Introductie Onlangs is bekend geworden dat de scholen en kinderopvang langer dicht blijven, in ieder geval tot 8 februari 2021. De thuiswerkende ouder komt hiermee steeds meer onder druk te staan en de werkgeversvereniging AWVN pleit voor coronaverlof. Het idee staat nog in de kinderschoenen, maar Duitsland en België gingen ons al voor. In Duitsland krijgt elke ouder in plaats van 10, nu 20 verlofdagen. Alleenstaande ouders hebben in Duitsland zelfs recht op veertig verlofdagen. Toename stress en spanning Het combineren van thuiswerken en lesgeven van de kinderen leidt volgens de werkgeversvereniging tot toenemende stress en spanning bij de thuiswerkende ouder. Op termijn...

Continue reading

Reorganisatie; wat zijn de gevolgen voor jou?

Inleiding Bij een reorganisatie zal er veel veranderen binnen een bedrijf. Het heeft een negatieve bijklank voor veel werknemers, aangezien de term vaak wordt gebruikt wanneer er een groot aantal werknemers wordt ontslagen. Er zijn verschillende redenen waarom een onderneming kan besluiten tot reorganisatie. Het kan zijn dat er verliezen worden geleden en zonder handelen zal dat niet veranderen. Ook technologische ontwikkelingen, waardoor iedereen anders moet gaan werken kunnen een rol spelen. Soms is er sprake van een overname of fusie, waardoor medewerkers overbodig worden. Het doorvoeren van een reorganisatie is vaak een financiële noodzaak voor de ondernemer. Als er niet wordt gereorganiseerd...

Continue reading

Controle op thuiswerken, privacy en vertrouwen

Inleiding Veel werkgevers vinden dat de werknemers nu meer thuis moeten werken in verband met corona. Sommige werkgevers willen graag controleren wat de werknemers op een dag tijdens werktijd doen. Sommige werkgevers hebben hiervoor bedacht dat de webcam bijvoorbeeld aan moet staan tijdens werktijd, maar mag dat volgens de wet wel? Instructies Volgens art. 7:660 BW is de werknemer verplicht zich te houden aan de instructies van de werkgever als het gaat over het verrichten van arbeid. Ook als het te maken heeft met instructies met betrekking tot de goede orde in de onderneming. Dat heet ook wel het instructierecht. Het instructierecht wordt...

Continue reading

Moeten werknemers doorbetaald krijgen wanneer zij eerder of langer doorwerken?

Introductie Bij sommige werkgevers is het gebruikelijk dat de werknemers eerder naar het werk komen of, na werktijd, nog even doorwerken. De werknemers krijgen deze tijd niet altijd (door)betaald. Mag dit wettelijk gezien wel? Recht op loon In artikel 7:610 BW staat dat een werknemer recht heeft op loon als hij gewerkt heeft. Dat geldt dus ook voor de overuren. Ook indien de werknemer niet kan werken, behoudt hij, volgens artikel 7:628 lid 1 BW, in de regel het recht op loon. Zo moet de werkgever bijvoorbeeld het loon van een zieke werknemer doorbetalen. De werkgever moet het loon ook doorbetalen indien de reden...

Continue reading

SERIE: De vaststellingsovereenkomst in detail besproken, deel VI

Introductie Zoals enige tijd geleden op onze website en socials is aangekondigd zullen wij de komende tijd wekelijks een korte uitleg geven over de inhoud van een vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht. In de eerste week is uitgelegd wat een vaststellingsovereenkomst is en wanneer hier gebruik van wordt gemaakt in het arbeidsrecht. Inmiddels hebben we al verscheidene blogs gewijd aan dit interessante onderwerp. Deze week gaan wij in deel 6 nader in op de beëindigings-/transitievergoeding, in de volksmond ook wel 'ontslagvergoeding' genoemd. Deel VI         Beëindigings-/transitievergoeding Transitievergoeding in hoofdlijnen Per 1 januari 2020 heeft de werknemer recht op de transitievergoeding bij ontslag vanaf de...

Continue reading

SERIE: De vaststellingsovereenkomst in detail besproken, deel V

Introductie Zoals enige tijd geleden op onze website en socials is aangekondigd zullen wij de komende tijd wekelijks een korte uitleg geven over de inhoud van een vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht. In de eerste week is uitgelegd wat een vaststellingsovereenkomst is en wanneer hier gebruik van wordt gemaakt in het arbeidsrecht. Inmiddels hebben we al verscheidene blogs gewijd aan dit interessante onderwerp. Deze week gaan wij in deel 5 nader in op de vrijstelling van werk tot aan de einddatum en het opnemen van vakantiedagen. Deel V         Vrijstelling van werkzaamheden Vrijstelling van werkzaamheden De werkgever neemt in veel vaststellingsovereenkomsten op dat de...

Continue reading

SERIE: De vaststellingsovereenkomst in detail besproken, deel IV

Introductie Zoals enige tijd geleden op onze website en socials is aangekondigd zullen wij de komende tijd wekelijks een korte uitleg geven over de inhoud van een vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht. In de eerste week is uitgelegd wat een vaststellingsovereenkomst is en wanneer hier gebruik van wordt gemaakt in het arbeidsrecht. Inmiddels hebben we de beëindigingsgrond en beëindigingsdatum al behandeld. Deze week gaan wij in deel 4 nader in op de overige vereisten waaraan een vaststellingsovereenkomst dient te voldoen om succesvol aanspraak te kunnen maken op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet (hierna te noemen: ‘WW-uitkering’). Deel IV      De WW-uitkering WW-uitkering Voor...

Continue reading

SERIE: De vaststellingsovereenkomst in detail besproken, deel III

Introductie Zoals enige tijd geleden op onze website en socials is aangekondigd zullen wij de komende tijd wekelijks een korte uitleg geven over de inhoud van een vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht. In de eerste week is uitgelegd wat een vaststellingsovereenkomst is en wanneer hier gebruik van wordt gemaakt in het arbeidsrecht. In deel I hebben wij aandacht besteed aan de beëindigingsgrond.  Deze week brengen we in deel II de beëindigingsdatum onder de aandacht.   Deel III   De beëindigingsdatum Opzegtermijn In de vaststellingsovereenkomst dient een beëindigingsdatum te worden opgenomen: de datum waarop de arbeidsovereenkomst formeel tot een einde komt. Meestal is het de bedoeling dat de...

Continue reading