T +31 53 303 30 00

 

Arbeidsrecht

TLC International Law > Arbeidsrecht

Vakantiegeld in Corona-tijden uitstellen, is dat toegestaan?

Introductie De afgelopen week hebben de meeste werknemers weer vakantiegeld ontvangen of ontvangen dat aan het eind van deze maand. Vanuit het perspectief van de werkgever is het echter denkbaar dat zij deze uitbetaling willen uitstellen vanwege teruggelopen omzet door de coronacrisis. Mag dat? Later uitbetalen Vakantiegeld wordt in de meeste gevallen in mei of juni uitbetaald. Later mag ook, maar alleen als de werknemer daar toestemming voor heeft gegeven. Werkgevers mogen dus niet eenzijdig besluiten om het vakantiegeld op een later tijdstip uit te betalen. Ook het verrekenen van vakantiegeld, bijvoorbeeld met min uren van een werknemer, mag niet zonder voorafgaande toestemming. Verplicht...

Continue reading

Ontslag op staande voet bij nuttigen pakje drinken: terecht?

Introductie De kantonrechter Noord-Holland, locatie Haarlem, diende onlangs te oordelen over een gegeven ontslag op staande voet. De werknemer had bij een klant een pakje drinken opgedronken en dat leverde, mede vanwege het zero tolerance beleid, naar de mening van de werkgever een dringende reden op zodat ontslag op staande voet terecht was. Is de kantonrechter het daar mee eens? Situatieschets De werknemer was in dienst bij Direct Maintenance, een vliegtuigonderhoudsbedrijf. Als Ground Engineer voerde de werknemer zijn werkzaamheden uit bij vliegtuigmaatschappij Emirates. Emirates heeft bij Direct Maintenance gemeld dat zij op videobeelden heeft gezien dat de werknemer en zijn collega’s pakjes drinken...

Continue reading

Feestdagen: recht op een vrije dag en loondoorbetaling?

Introductie Volgende week is het weer Koningsdag. Hoewel deze Koningsdag, voor de tweede keer in Coronatijd, er anders uit zal zien als voorheen, zijn de meeste werknemers vrij. Hoe zit het ook alweer met deze vrije dagen? Heb je als werknemer recht op een vrije dag en loondoorbetaling of wordt deze vrije dag van het saldo vakantiedagen getrokken? Wij zorgen voor een korte opheldering! Arbeidsovereenkomst of CAO Het recht hebben op een vrije dag bij een officiële feestdag is afhankelijk gesteld aan hetgeen is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst of wanneer dit in de CAO is vastgelegd. In het geval een officiële feestdag een...

Continue reading

Ontslag op staande voet bij dichtknijpen keel van een collega: terecht?

Introductie De kantonrechter in Rotterdam werd onlangs geconfronteerd met een bijzondere casus en moest oordelen over de vraag of het dichtknijpen van de keel van een collega ernstig verwijtbaar handelen oplevert in die zin dat ontslag op staande voet terecht gegeven was (zaaknr. 8798771 VZ VERZ 20-18105). Situatieschets Het betreft hier een werknemer van Coolblue, in dienst als installateur zonnepanelen. De werknemer was tezamen met 3 collega’s op locatie bij een klant. Na een koffiepauze sommeerde de werknemer zijn collega om weer aan het werk te gaan. Dat viel niet in goede aarde en ontaarde in een discussie: de werknemer kwam zelf immers...

Continue reading

Ontslag op staande voet bij zelfquarantaine vanwege Coronaklachten

Introductie Een werkgever besluit de loondoorbetaling van een werknemer te staken en ontslaat hem op staande voet, nu hij zes weken lang thuis is gebleven vanwege het Coronavirus dat zowel bij hem, zijn vrouw alsook bij zijn zoon is geconstateerd. Is dit ontslag terecht? Situatieschets De werknemer is reeds lange tijd in dienst (sinds 3 maart 2008) bij de werkgever in de functie van chef werkplaats. Van belang is dat de werknemer een chronisch zieke vrouw heeft en een zoontje met de leeftijd van zes jaar. Zijn vrouw kan vanwege haar chronische ziekte niet zelfstandig voor haar zoon zorgen. Daarom gaat het zoontje...

Continue reading

Hoge Raad schept duidelijkheid over einddatum arbeidsovereenkomst

Introductie De Hoge Raad heeft zich begin deze maand gebogen over de vraag wanneer de laatste werkdag is indien een arbeidsovereenkomst per 1 maart eindigt. Is de laatste werkdag dan 28 februari of 1 maart? En vanaf welke datum bestaat er geen arbeidsverhouding meer? Deze vraag lijkt op het eerste oog vrij eenvoudig, maar zorgt in de praktijk voor de nodige verwarring. Wat wordt er bedoeld met een einde ‘per’ een bepaalde datum? Situatieschets Voorgaande vraag stond centraal in een procedure tussen ABN Amro en één van haar werknemers. De tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst was door de werkgever opgezegd ‘per 1 maart 2018’....

Continue reading

SERIE: De vaststellingsovereenkomst in detail besproken, deel IX

Introductie Inmiddels hebben wij reeds in meerdere blogs de verscheidene aspecten van de vaststellingsovereenkomst uiteengezet. Meest recentelijk hebben wij de juridische kosten behandeld. Deze week is het tijd voor het laatste onderdeel en daarmee ook het sluitstuk van deze serie. Wij behandelen vandaag de bedenktermijn. Deel IX        De bedenktermijn Bedenktermijn Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid op 1 juli 2015 heeft de werknemer het recht om een vaststellingsovereenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden en wel binnen 14 dagen na de datum waarop de vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen. Deze termijn wordt verlengd naar 3 weken als het recht...

Continue reading

SERIE: De vaststellingsovereenkomst in detail besproken, deel VIII

Introductie Inmiddels hebben wij reeds in meerdere blogs de verscheidene aspecten van de vaststellingsovereenkomst uiteengezet. Meest recentelijk hebben de juridische kosten behandeld. Deze week gaan wij, in deel 8 van deze reeks, nader in op het finaal kwijtingsbeding. Deel VIII         Finaal kwijtingsbeding Finale kwijting Praktisch alle vaststellingsovereenkomsten kennen aan het einde een bepaling omtrent finale kwijting. Beide partijen verklaren in dit beding dat zij, na het nakomen van de afspraken uit de vaststellingsovereenkomst, niets meer van elkaar te vorderen hebben. Veelal wordt het volgende beding opgenomen: “partijen verlenen elkaar -na uitvoering te hebben gegeven aan hetgeen voortvloeit uit deze vaststellingsovereenkomst- over en...

Continue reading

SERIE: De vaststellingsovereenkomst in detail besproken, deel VII

Introductie Inmiddels hebben wij reeds in meerdere blogs de verscheidene aspecten van de vaststellingsovereenkomst uiteengezet. Meest recentelijk hebben de beëindigingsvergoeding behandeld. Deze week gaan wij, in deel 7 van deze reeks, nader in op de juridische kosten. Deel VII         Juridische kosten Juridische kosten betaald door de werkgever Voor de werknemer is een vaststellingsovereenkomst complexe materie waarin hij – bezien in zijn algemeenheid – geen expertise heeft. De vaststellingsovereenkomst wordt opgesteld door de werkgever en gaat – in beginsel – uit van de eigen belangen. De belangen van de werknemer zijn echter ook van belang bij de onderhandelingen. De werknemer doet er dan...

Continue reading