T +31 53 303 30 00

 

Arbeidsrecht

TLC International Law > Arbeidsrecht

Vakantieplannen met een arbeidsongeschiktheidsstatus: de regels rondom vakantie- en ziektedagen

Stelt u zich eens voor: u heeft een mooie rondreis gepland voor aankomende zomermaand juli. Tot grote teleurstelling raakt u in april arbeidsongeschikt en meldt u zich ziek. Echter, uw fysieke toestand staat deze rondreis niet in de weg, maar u bent nog steeds ziekgemeld. Kunt u nu nog op vakantie en zo ja, wat zijn daar dan regels voor? U leest het in deze blog!  Vakantie toegestaan? Om als arbeidsongeschikte werknemer op vakantie te mogen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Allereerst dient u als werknemer toestemming te verkrijgen van uw werkgever. Daarnaast mag de vakantie geen belemmering zijn...

Continue reading

Mag uw werkgever zich bemoeien met uw gedrag op social media?

Kan en mag je als werknemer zomaar alles plaatsen op social media? Berichten op social media leiden met regelmaat tot geschillen tussen werkgever en werknemer. Deze geschillen kunnen in sommige gevallen zelfs leiden tot ontslag. Wanneer mag de werkgever zich bemoeien met het gedrag van de werknemer op social media? U leest het in het onderstaande blog. Uitgangspunt Als uitgangspunt wordt genomen: privé is privé, behalve als het de werkverhouding of het bedrijf schaadt. In het uiterste geval kan een bericht op social media leiden tot ontslag van de werknemer. Daarvoor heeft de werkgever wel een gegronde reden nodig. Zo moet de werkgever...

Continue reading

Ontslaan bij slecht functioneren: Wat zijn de regels voor werknemers en werkgevers?

Ontslag wegens disfunctioneren is een delicate kwestie die zowel voor werknemers als werkgevers uitdagingen met zich meebrengt. In deze blog bespreken we de essentiële punten rondom het ontslaan van een werknemer bij slecht functioneren. We behandelen de vereisten voor een beroep op de ontslaggrond disfunctioneren, de beoordeling van disfunctioneren, de mogelijkheid tot verbetering en andere relevante aspecten. Disfunctioneren in een notendop Disfunctioneren, geregeld in artikel 7:669 lid 3 sub d BW, verwijst naar het onderpresteren van een werknemer. Het betekent dat de werknemer ongeschikt is voor het uitvoeren van de noodzakelijke arbeid binnen het bedrijf. Dit kan het gevolg zijn van het...

Continue reading

Schade ontstaan tijdens een bedrijfsuitje: wie is aansprakelijk?

Werkgevers organiseren regelmatig bedrijfsuitjes om de teamgeest te versterken en het personeel te belonen, maar wat als er tijdens zo'n uitje schade ontstaat? In deze blog bespreken we een interessant arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2007:BA7557) dat ingaat op de aansprakelijkheid van de werkgever voor schade die ontstaat tijdens een personeelsfeest. Het arrest Op een personeelsfeest van Cultuurtechniek en Workshop in partycentrum Groot Kievitsdal ging het mis. Een of meerdere werknemers besloten lampolie op de hete barbecue te gooien, wat resulteerde in een grote brand die aanzienlijke schade aan het restaurant veroorzaakte. De vraag was of de werkgever aansprakelijk kon worden gesteld...

Continue reading

Tien minuten eerder op het werk niet langer onbetaald

In de moderne digitale wereld is het gebruikelijk geworden dat werknemers toegang hebben tot bedrijfssystemen en -netwerken via digitale inlogprocedures. Echter, de vraag of werknemers betaald moeten worden voor de tijd die zij besteden aan het inloggen en uitloggen van deze systemen heeft de afgelopen tijd veel aandacht gekregen. Onlangs heeft het gerechtshof hierover een belangrijke uitspraak gedaan die aangeeft dat werknemers recht hebben op een vergoeding voor inlogtijd. In dit blog bespreken we de implicaties van deze uitspraak en waarom het van belang is voor zowel werknemers als werkgevers. De uitspraak van het gerechtshof Recentelijk heeft het gerechtshof een uitspraak gedaan...

Continue reading

Strengere eisen voor het concurrentiebeding

Het kabinet heeft onlangs aangekondigd dat het opleggen van een concurrentiebeding aan medewerkers moeilijker zal worden. Deze veranderingen kunnen van invloed zijn op zowel werkgevers als werknemers. In deze blog bespreken we wat een concurrentiebeding inhoudt, waarom het moeilijker wordt om dit op te leggen en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn voor zowel werkgevers als werknemers. Wat is een concurrentiebeding? Een concurrentiebeding is een bepaling in een arbeidsovereenkomst die een werknemer verbiedt om na het einde van het dienstverband binnen een bepaalde periode werkzaam te zijn bij een concurrent of om een eigen concurrerende onderneming te starten. Het doel van een...

Continue reading

De verplichting tot scholing: wat werkgevers moeten weten

Het belang van scholing en ontwikkeling voor werknemers is de afgelopen jaren steeds groter geworden. Niet alleen is het noodzakelijk om bij te blijven in een steeds veranderende arbeidsmarkt, maar ook draagt het bij aan de persoonlijke groei en motivatie van werknemers. Werkgevers zijn dan ook verplicht om hun werknemers de mogelijkheid te bieden om zich te scholen en te ontwikkelen. Maar wat houdt die verplichting precies in? En wat zijn de recente veranderingen in wet- en regelgeving omtrent scholing van werknemers? In dit artikel gaan we in op scholing van werknemers en de verplichtingen van werkgevers. Scholing noodzakelijk voortzetting arbeidsovereenkomst Een...

Continue reading

De berekening van de transitievergoeding

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding indien de werkgever besluit de arbeidsovereenkomst beëindigen. Het kan soms wat onduidelijk zijn welke looncomponenten dienen te worden meegenomen bij de berekening van de transitievergoeding. Wat is een transitievergoeding? Een transitievergoeding is een geldbedrag waar werknemers recht op hebben wanneer de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. De hoogte van deze vergoeding hangt af van de duur van het dienstverband en de hoogte van het salaris. Loonbegrip Volgens het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding (hierna: Besluit)  dient het maandloon vermeerderd te...

Continue reading

Ontslag wegens ‘multi-jobben’ toegestaan?

Sinds de implementatie van de Richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is er meer aandacht uitgegaan naar het nevenwerkzaamhedenbeding. Een van de doelstellingen van voornoemde richtlijn is het vergemakkelijken van meerdere banen tegelijk (zie art. 9 van de richtlijn). Dit betekent dat de werkgever de werknemer niet mag verbieden om buiten het werkrooster voor andere werkgevers aan de slag te gaan. Het beperken van meerdere banen mag alleen indien de werkgever daar een objectieve reden voor heeft. De implementatie van de richtlijn in het kader van de nevenwerkzaamheden is geregeld in het nieuwe artikel 7:653a BW. ‘Multi-jobben’ Onder multi-jobben wordt verstaan het...

Continue reading