T +31 53 303 30 00

Linkedin

Facebook

Instagram

 

Arbeidsrecht

TLC International Law > Arbeidsrecht

Ontslag op staande voet na meenemen Actiontasje

Ontslag op staande voet na meenemen Actiontasje   Inleiding Er is veel om te doen geweest de afgelopen week in het nieuws: het gegeven ontslag op staande voet vanwege het meenemen van een Actiontasje door een medewerker van dezelfde winkel. De waarde? 3 cent. De kantonrechter oordeelde het ontslag onterecht en deze actie komt Action duur te staan: zij dienen een vergoeding te betalen van € 7.200,00. Ontslag op staande voet om een tasje van 3 cent mag dus niet, maar waar wordt de grens getrokken? Overweging kantonrechter Ontslag op staande voet is vanzelfsprekend een ingrijpende maatregel. Het is dan ook niet voor niets dat...

Continue reading

COVID-19, de arbeidsrechtelijke (schaduw)kant

COVID-19, de arbeidsrechtelijke (schaduw)kant Auteur: Pierrette Kuipers Inleiding Hoewel de wereld beetje bij beetje weer opengaat, zijn wij gewaarschuwd dat de wereld en samenleving er anders uit zal blijven zien. Inmiddels zijn wereldwijd 7 miljoen mensen gevat door het virus, waarvan 600.000 overleden. Dat een virus ons zo ‘in de tang zou nemen’ hadden wij vooraf niet kunnen inschatten. Inmiddels heeft COVID-19 ook een arbeidsrechtelijke kant gekregen: er zullen ontslagen vallen, maar ook bestaat de vrees dat werkgevers claims zullen krijgen van werknemers die menen dat zij het virus hebben opgelopen tijdens de uitoefening van de werkzaamheden en wel vanwege een vorm van...

Continue reading

Compensatie transitievergoeding zieke werknemer na 2 jaar ziekte

Compensatie transitievergoeding zieke werknemer na 2 jaar ziekte Auteur: Pierrette Kuipers   Inleiding Een werkgever heeft een loondoorbetalingsplicht voor een zieke werknemer. Zodra de werknemer langer dan 2 jaar ziek is, dan kan de werkgever ontslag aanvragen bij het UWV. Wel heeft de werknemer in dit geval recht op een transitievergoeding. Vanaf 1 april 2020 is deze regeling enigszins veranderd en kunnen werkgevers een compensatie aanvragen indien zij een werknemer ontslaan die langer dan 2 jaar ziek is. Dit was tot dusver niet mogelijk. De Regeling compensatie transitievergoeding De werkgever kan met de Regeling compensatie transitievergoeding de betaalde transitievergoeding terugkrijgen. Hiermee worden twee doelen gediend: enerzijds...

Continue reading

Liegen over huisartsbezoek reden voor ontslag op staande voet?

Liegen over huisartsbezoek reden voor ontslag op staande voet? Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft zich over deze vraag gebogen in haar uitspraak van 16 januari 2020 ECLI:NL:GHSHE:2020:117. Eerst even kort de situatie schetsen. Van belang dat de gestelde leugen niet zag op een onterechte ziekmelding, maar op het niet naar de huisarts gaan terwijl dit wel is gezegd door de werknemer en de ziekmelding evenmin verband hield met zijn werkzaamheden. Indien de werknemer gelogen zou hebben over het contact met zijn huisarts, betekent dit nog niet dat er sprake is van een dringende reden voor het ontslag op staande voet. Daarbij dient wel vast...

Continue reading

Algemene voorwaarden: een juridische strijd

Algemene voorwaarden: een juridische strijd Auteur: Pierrette Kuipers Inleiding Het hanteren van algemene voorwaarden is niet verplicht. Toch is het praktisch en handig om deze wel te hebben en onlosmakelijk deel uit te laten maken van een te sluiten overeenkomst. Het zou immers bijzonder onpraktisch zijn om bij elke te sluiten overeenkomst weer alle zaken over de betaling, levering, uitvoering of garantie opnieuw te bedingen. Door het hanteren van standaard regels bespaart een ondernemer veel werk en wordt het risico voor een ondernemer verkleind. Het (volledig) formuleren van algemene voorwaarden is lastig. In deze blog zal een aantal handvatten geboden worden omtrent het...

Continue reading

Wet Arbeidsmarkt in Balans deel II

Wet Arbeidsmarkt in Balans: een stappenplan Auteur: Pierrette Kuipers Inleiding In onze blog van 17 september 2019 hebben wij u geïnformeerd over de Wet Arbeidsmarkt in Balans welke wet per 1 januari 2020 in werking zal treden. In deze blog wordt een stappenplan behandeld voor werkgevers vanaf 1 januari 2020 om op deze wijze optimaal voorbereid te zijn op deze wet. Stap I Personeelsaanpak Het doel van de WAB is dat het aannemen van personeel aantrekkelijker wordt gemaakt. Mogelijk is de WAB dan ook van invloed op uw personeelsplanning. Wellicht is het voordeliger of beter om meer vaste krachten in plaats van flexkrachten in dienst...

Continue reading