T +31 53 303 30 00

 

Arbeidsrecht

TLC International Law > Arbeidsrecht

Ontslaan bij slecht functioneren: Wat zijn de regels voor werknemers en werkgevers?

Ontslag wegens disfunctioneren is een delicate kwestie die zowel voor werknemers als werkgevers uitdagingen met zich meebrengt. In deze blog bespreken we de essentiële punten rondom het ontslaan van een werknemer bij slecht functioneren. We behandelen de vereisten voor een beroep op de ontslaggrond disfunctioneren, de beoordeling van disfunctioneren, de mogelijkheid tot verbetering en andere relevante aspecten. Disfunctioneren in een notendop Disfunctioneren, geregeld in artikel 7:669 lid 3 sub d BW, verwijst naar het onderpresteren van een werknemer. Het betekent dat de werknemer ongeschikt is voor het uitvoeren van de noodzakelijke arbeid binnen het bedrijf. Dit kan het gevolg zijn van het...

Continue reading

Schade ontstaan tijdens een bedrijfsuitje: wie is aansprakelijk?

Werkgevers organiseren regelmatig bedrijfsuitjes om de teamgeest te versterken en het personeel te belonen, maar wat als er tijdens zo'n uitje schade ontstaat? In deze blog bespreken we een interessant arrest van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2007:BA7557) dat ingaat op de aansprakelijkheid van de werkgever voor schade die ontstaat tijdens een personeelsfeest. Het arrest Op een personeelsfeest van Cultuurtechniek en Workshop in partycentrum Groot Kievitsdal ging het mis. Een of meerdere werknemers besloten lampolie op de hete barbecue te gooien, wat resulteerde in een grote brand die aanzienlijke schade aan het restaurant veroorzaakte. De vraag was of de werkgever aansprakelijk kon worden gesteld...

Continue reading

Tien minuten eerder op het werk niet langer onbetaald

In de moderne digitale wereld is het gebruikelijk geworden dat werknemers toegang hebben tot bedrijfssystemen en -netwerken via digitale inlogprocedures. Echter, de vraag of werknemers betaald moeten worden voor de tijd die zij besteden aan het inloggen en uitloggen van deze systemen heeft de afgelopen tijd veel aandacht gekregen. Onlangs heeft het gerechtshof hierover een belangrijke uitspraak gedaan die aangeeft dat werknemers recht hebben op een vergoeding voor inlogtijd. In dit blog bespreken we de implicaties van deze uitspraak en waarom het van belang is voor zowel werknemers als werkgevers. De uitspraak van het gerechtshof Recentelijk heeft het gerechtshof een uitspraak gedaan...

Continue reading

Strengere eisen voor het concurrentiebeding

Het kabinet heeft onlangs aangekondigd dat het opleggen van een concurrentiebeding aan medewerkers moeilijker zal worden. Deze veranderingen kunnen van invloed zijn op zowel werkgevers als werknemers. In deze blog bespreken we wat een concurrentiebeding inhoudt, waarom het moeilijker wordt om dit op te leggen en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn voor zowel werkgevers als werknemers. Wat is een concurrentiebeding? Een concurrentiebeding is een bepaling in een arbeidsovereenkomst die een werknemer verbiedt om na het einde van het dienstverband binnen een bepaalde periode werkzaam te zijn bij een concurrent of om een eigen concurrerende onderneming te starten. Het doel van een...

Continue reading

De verplichting tot scholing: wat werkgevers moeten weten

Het belang van scholing en ontwikkeling voor werknemers is de afgelopen jaren steeds groter geworden. Niet alleen is het noodzakelijk om bij te blijven in een steeds veranderende arbeidsmarkt, maar ook draagt het bij aan de persoonlijke groei en motivatie van werknemers. Werkgevers zijn dan ook verplicht om hun werknemers de mogelijkheid te bieden om zich te scholen en te ontwikkelen. Maar wat houdt die verplichting precies in? En wat zijn de recente veranderingen in wet- en regelgeving omtrent scholing van werknemers? In dit artikel gaan we in op scholing van werknemers en de verplichtingen van werkgevers. Scholing noodzakelijk voortzetting arbeidsovereenkomst Een...

Continue reading

De berekening van de transitievergoeding

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 recht op een transitievergoeding indien de werkgever besluit de arbeidsovereenkomst beëindigen. Het kan soms wat onduidelijk zijn welke looncomponenten dienen te worden meegenomen bij de berekening van de transitievergoeding. Wat is een transitievergoeding? Een transitievergoeding is een geldbedrag waar werknemers recht op hebben wanneer de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever wordt beëindigd. De hoogte van deze vergoeding hangt af van de duur van het dienstverband en de hoogte van het salaris. Loonbegrip Volgens het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding (hierna: Besluit)  dient het maandloon vermeerderd te...

Continue reading

Ontslag wegens ‘multi-jobben’ toegestaan?

Sinds de implementatie van de Richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is er meer aandacht uitgegaan naar het nevenwerkzaamhedenbeding. Een van de doelstellingen van voornoemde richtlijn is het vergemakkelijken van meerdere banen tegelijk (zie art. 9 van de richtlijn). Dit betekent dat de werkgever de werknemer niet mag verbieden om buiten het werkrooster voor andere werkgevers aan de slag te gaan. Het beperken van meerdere banen mag alleen indien de werkgever daar een objectieve reden voor heeft. De implementatie van de richtlijn in het kader van de nevenwerkzaamheden is geregeld in het nieuwe artikel 7:653a BW. ‘Multi-jobben’ Onder multi-jobben wordt verstaan het...

Continue reading

Seksuele intimidatie en ontslag op staande voet

In oktober 2017 ging de hashtag #metoo viral en sindsdien is seksuele intimidatie niet uit de schijnwerpers verdwenen. Wanneer werkgevers meldingen ontvangen van seksuele intimidatie, voelen zij vaak de urgentie om direct in actie te komen. Dit kan de werkgever bijvoorbeeld doen door ontslag op staande voet te verlenen. Maar hoe zit het in zo’n situatie met de vereiste onverwijldheid van het ontslag op staande voet?  Situatie In een recente uitspraak oordeelde de rechtbank Midden-Nederland over het ontslag op staande voet van een werknemer die zich schuldig maakte aan seksuele intimidatie (ECLI:NL:RBMNE:2022:2221). Door een werkneemster van het bedrijf in bovenvermelde uitspraak...

Continue reading

Kunt u een loonsanctie krijgen als u een foutief advies opvolgt van de bedrijfsarts?

Wanneer een werknemer ziek wordt, komen daar veel zaken bij kijken. Zo kan u als werkgever onder andere in aanraking komen met een bedrijfsarts. Het is namelijk verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen bij de re-integratie van de werknemer. Het UWV kan sancties opleggen wanneer er niet voldoende inspanning is geleverd met betrekking tot de re-integratie. Hoe zit het dan wanneer u gestopt bent met re-integratie inspanningen op basis van een foutief advies van een bedrijfsarts? Uitspraak Centrale Raad van Beroep Eind 2022 oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat een werkgever het risico draagt als hij afgaat op het advies...

Continue reading