T +31 53 303 30 00

Linkedin

 

Arbeidsrecht

TLC International Law > Arbeidsrecht

Wet Arbeidsmarkt in Balans deel II

Wet Arbeidsmarkt in Balans: een stappenplan Auteur: Pierrette Kuipers Inleiding In onze blog van 17 september 2019 hebben wij u geïnformeerd over de Wet Arbeidsmarkt in Balans welke wet per 1 januari 2020 in werking zal treden. In deze blog wordt een stappenplan behandeld voor werkgevers vanaf 1 januari 2020 om op deze wijze optimaal voorbereid te zijn op deze wet. Stap I Personeelsaanpak Het doel van de WAB is dat het aannemen van personeel aantrekkelijker wordt gemaakt. Mogelijk is de WAB dan ook van invloed op uw personeelsplanning. Wellicht is het voordeliger of beter om meer vaste krachten in plaats van flexkrachten in dienst...

Continue reading

De Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020

De Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020: een overzicht  Auteur: Pierrette Kuipers    Op 28 mei 2019 heeft de eerste kamer de Wet Arbeidsmarkt in Balans (hierna: WAB) aangenomen en bepaald dat deze per 1 januari 2020 zal intreden. In deze blog zal een overzicht gegeven worden wat de belangrijkste voorgenomen wijzigingen zullen zijn en zullen er enkele tips worden gegeven voor de werkgever.   Ketenregeling  Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid kon de werkgever gedurende een periode van maximaal twee jaar tijdelijke arbeidsovereenkomsten aanbieden aan de werknemer. Met de invoering van de WAB verandert dit weer. Vanaf 1 januari 2020 is...

Continue reading