T +31 53 303 30 00

 

Arbeidsrecht

TLC International Law > Arbeidsrecht

Een zieke werknemer vlak voor of tijdens de vakantie: wat nu?

De vakantieperiode staat weer voor de deur. Na de corona-beperkingen heeft iedereen hier reikhalzend naar uitgekeken. De vakantie is geboekt, maar dan wordt u als werknemer vlak voor of tijdens uw vakantie ziek. Wat betekent dit voor uw vakantie en vakantiedagen? Op vakantie gaan bij ziekte Een zieke werknemer mag op vakantie gaan, zonder dat dit vakantiedagen kost, mits de re-integratie van deze werknemer niet door de vakantie wordt belemmerd. Een bedrijfsarts kan oordelen of de zieke werknemer op vakantie kan gaan gelet op de medische situatie van de zieke werknemer. Dit oordeel kan de zieke werknemer vervolgens doorgeven aan zijn...

Continue reading

De gezonde werknemer

Als werkgever heeft u oog voor de ontwikkeling van uw medewerkers, want daardoor blijven ze gemotiveerd en productief. In het kader van duurzame inzetbaarheid is dit erg zinvol, helemaal nu de AOW leeftijd stijgt. Een belangrijke factor hierbij is de gezondheid van uw werknemers, maar in hoeverre kunt u zich als werkgever bemoeien met iemands leefstijl? Problemen verhelpen en oplossen Als uw werknemer uw organisatie in de problemen brengt, dan moet u als werkgever ingrijpen. Als een werknemer zich consistent ziekmeldt waardoor de continuïteit van uw organisatie wordt verstoord en de werkdruk op uw andere werknemers toeneemt, waardoor er wellicht nog meer...

Continue reading

Loonstop en loonopschorting: de verschillen en de vereisten

Als u arbeidsongeschikt bent en niet meewerkt aan uw re-integratie dan kan uw werkgever twee loonsancties opleggen, te weten loonstop of loonopschorting. Bij een loonstop vervalt de aanspraak op loon volledig, u krijgt pas weer loon als u zich aan uw verplichtingen houdt. Bij loonopschorting houdt u uw recht op loon, alleen wordt de uitbetaling daarvan tijdelijk stopgezet tot u weer aan uw verplichtingen voldoet. Uw werkgever moet wel mededelen dat hij voornemens is uw loon stop te zetten of in te houden. Dit wordt de informatieplicht genoemd. Loonopschorting Uw werkgever mag loon opschorten als u zich niet houdt aan redelijke...

Continue reading

FAQ over de transitievergoeding

U moet uw werknemer in principe een transitievergoeding betalen als u zijn arbeidsovereenkomst niet verlengt of u uw medewerker ontslaat. Bij de betaling van de transitievergoeding komt echter wel het een en ander kijken. In deze blog behandelen we veel voorkomende vragen van werkgevers. Wanneer moet een werkgever transitievergoeding betalen? U moet uw werknemer in principe een transitievergoeding betalen als u hem ontslaat, zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet verlengt, hem ontslaat tijdens zijn proeftijd of nadat hij twee jaar arbeidsongeschikt is geweest en zijn arbeidsovereenkomst daarom beëindigt. Als u als werkgever deze vergoeding niet betaalt, dan kan de werknemer deze vergoeding...

Continue reading

Goed nieuws voor de parttimer: er komt compensatie voor de gemiste vrije feestdagen

Menig parttimer baalt als een feestdag op de dag valt waarop toch al niet wordt gewerkt. Vooral de vrije maandag komt nogal eens voor. Maar hier komt verandering in! Feestdagen Zoals ieder jaar vallen ook in 2022 de meeste officiële feestdagen in de komende twee maanden, zoals Goede Vrijdag, eerste paasdag, tweede paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, eerste pinksterdag en tweede pinksterdag. Naast deze algemeen erkende feestdagen wordt bijvoorbeeld ook het Suikerfeest binnenkort gevierd. Veel werknemers hebben op deze feestdag een extra vrije dag. Voor een parttimer met een vaste parttime dag op een feestdag levert dit geen extra vrije tijd op. Op...

Continue reading

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer en de rol van de werkgever

Een gevoelig onderwerp dat de laatste tijd zeer actueel is geworden: grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Werkgevers zullen hierop moeten inspelen en hier aandacht aan moeten besteden binnen hun bedrijf. Werkgevers zijn namelijk op grond van de Arbowet verplicht zorg te dragen voor de bescherming van hun werknemers tegen ongewenste gedragsvormen. Vaak is het al te laat wanneer er grensoverschrijdend gedrag wordt gemeld binnen het bedrijf. Hoe had je dit als werkgever dan tóch kunnen voorkomen en hoe had je als werkgever moeten handelen? Je werknemers geregeld attenderen op het protocol Werknemers dienen regelmatig van het beleid, omtrent ongewenst gedrag en...

Continue reading

De beëindigingsovereenkomst

Willen werkgever en werknemer uit elkaar gaan dan kunnen ze dit doen via een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst. Dit is veelal op ongedwongen basis, de arbeidsovereenkomst wordt middels wederzijds goedvinden opgezegd. Maar waar moet opgelet worden? Formulering ontslaggrond Een beëindigingsovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan. In de beëindigingsovereenkomst komen werkgever en werknemer overeen onder welke voorwaarden de arbeidsovereenkomst eindigt. Het is voor werknemers van belang dat de reden van ontslag zo neutraal mogelijk wordt geformuleerd. Gebeurt dit niet, dan kan een werknemer zijn of haar recht op een werkeloosheidswetuitkering (hierna: WW-uitkering) verliezen. Dit recht verliest een werknemer als hij of zij verwijtbaar werkeloos is. Opzegtermijn De wet...

Continue reading

Regresrecht werkgever bij werknemer met letselschade

Als iemand arbeidsongeschikt raakt door bijvoorbeeld een verkeersongeval of door een medische fout dan heeft dit een enorme impact, om te beginnen op de persoon zelf. Maar waar minder snel bij stil wordt gestaan zijn de gevolgen voor de werkgever van deze persoon. Door het wegvallen van een medewerker die slachtoffer is geworden van een ongeval ten gevolge waarvan letselschade is opgelopen, kunnen de bedrijfsprocessen e.d. van een onderneming verstoord worden. Waar kan een werkgever in dat geval aanspraak op maken? Rechten werkgever Op grond van artikel 7:629 lid 1 BW is de werkgever verplicht om het loon van een werknemer gedurende...

Continue reading

Opmerkelijke ontslagzaken in 2021: Dat vinden wij niet raar, dat vinden wij alleen heel bijzonder…

In het afgelopen jaar is er veel gebeurd in Nederland. Ook in de rechtspraak. Zo is het mogelijk om vanaf 15 november digitaal te procederen in beslagrekesten, kunnen online zittingen voortaan ook via Microsoft Teams plaats vinden en zijn er amper faillissementen uitgesproken. Ook zijn er in het afgelopen jaar bijzondere ontslagzaken geweest en een paar van deze bijzondere zaken hebben wij voor u op een rijtje gezet. Bagateldelicten Jaarlijks vallen er wel ontslagen wegens kleine vergrijpingen, ook wel bagateldelicten genoemd. Denk bijvoorbeeld het stelen van een pak koekjes tot het nemen van een hap uit een donut door een verkoop/kassamedewerker...

Continue reading