T +31 53 303 30 00

 

Arbeidsrecht

TLC International Law > Arbeidsrecht

Laatste wettelijke ontwikkelingen omtrent de zieke werknemer

Iedere werkgever wordt zo nu en dan geconfronteerd met een zieke werknemer. Wanneer het gaat om een griepje van een paar dagen is in het ongemak nog te overzien, maar wanneer de werknemer voor een langere periode ziek is wordt de werkgever geconfronteerd met de loondoorbetalingsverplichting. In 2022 hebben zich wettelijke ontwikkelingen voorgedaan die van belang zijn bij de situatie zoals hierboven omschreven. Hieronder worden enkele ontwikkelingen toegelicht. De loondoorbetalingsverplichting De werkgever is verplicht 70% van het loon van een zieke werknemer door te betalen voor de periode van 104 weken. Voor de eerste 52 weken geldt hierbij dat het loon tenminste...

Continue reading

Controle op gedrag werknemer op social media toegestaan?

Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om je mening publiekelijk te uiten op social media. Uitingen van werknemers op social media kunnen leiden tot onenigheid op de werkvloer. Werknemers denken vaak dat zij vrij zijn om alles te posten op social media en dat de werkgever hier niets over te zeggen heeft. Dit is echter een misvatting. Het gedrag op social media is niet onbegrensd en dit hangt samen met het goed werknemerschap, vrijheid van meningsuiting en de Privacywet. In hoeverre je als werkgever de werknemer mag controleren lees je hieronder. Gevolgen Als de werknemer een bericht op social media plaatst...

Continue reading

Het laten schaduwen van een zieke werknemer

Iedere werkgever krijgt er wel eens mee te maken: een zieke werknemer. Als er meer aan de hand is dan slechts een griepje, kan dit traject van arbeidsongeschiktheid veel van de werkgever vragen. In een opvallende zaak bij kantonrechter was sprake van een situatie waarin een werknemer ziek was. Deze werknemer zat, op aanbevelen van de bedrijfsarts, thuis. De werkgever van de betreffende werknemer had echter een opvallende aanpak en besloot de werknemer te laten schaduwen. Hoe kijkt de kantonrechter naar zulke situaties? Geruchten Nadat de werknemer al enkele maanden thuis zat, kreeg de werkgever geruchten te horen dat de werknemer thuis...

Continue reading

Werkgevers opgelet! Houd voldoende rekening met thuiswerkend personeel

Sinds de COVID-19 pandemie werken steeds meer werknemers (gedeeltelijk) thuis. Hierdoor heeft de werkgever vanzelfsprekend minder zicht op zijn personeel en het werk dat zij verrichten. Toch draagt de werkgever ook in geval van thuiswerkers een zekere verantwoordelijkheid. Wij leggen je graag uit waar je als werkgever onder andere rekening mee dient te houden en dus ook welke rechten je hebt als thuiswerker. Thuiswerkplek Niet alleen op kantoor draagt de werkgever een zorgplicht ten aanzien van de werkplekken. Ook in geval van thuiswerken hebben werknemers recht op een veilige en gezonde werkplek (Art. 5.4 en 1.47 lid 2 Arbobesluit). Deze dient...

Continue reading

Een zieke werknemer vlak voor of tijdens de vakantie: wat nu?

De vakantieperiode staat weer voor de deur. Na de corona-beperkingen heeft iedereen hier reikhalzend naar uitgekeken. De vakantie is geboekt, maar dan wordt u als werknemer vlak voor of tijdens uw vakantie ziek. Wat betekent dit voor uw vakantie en vakantiedagen? Op vakantie gaan bij ziekte Een zieke werknemer mag op vakantie gaan, zonder dat dit vakantiedagen kost, mits de re-integratie van deze werknemer niet door de vakantie wordt belemmerd. Een bedrijfsarts kan oordelen of de zieke werknemer op vakantie kan gaan gelet op de medische situatie van de zieke werknemer. Dit oordeel kan de zieke werknemer vervolgens doorgeven aan zijn...

Continue reading

De gezonde werknemer

Als werkgever heeft u oog voor de ontwikkeling van uw medewerkers, want daardoor blijven ze gemotiveerd en productief. In het kader van duurzame inzetbaarheid is dit erg zinvol, helemaal nu de AOW leeftijd stijgt. Een belangrijke factor hierbij is de gezondheid van uw werknemers, maar in hoeverre kunt u zich als werkgever bemoeien met iemands leefstijl? Problemen verhelpen en oplossen Als uw werknemer uw organisatie in de problemen brengt, dan moet u als werkgever ingrijpen. Als een werknemer zich consistent ziekmeldt waardoor de continuïteit van uw organisatie wordt verstoord en de werkdruk op uw andere werknemers toeneemt, waardoor er wellicht nog meer...

Continue reading

Loonstop en loonopschorting: de verschillen en de vereisten

Als u arbeidsongeschikt bent en niet meewerkt aan uw re-integratie dan kan uw werkgever twee loonsancties opleggen, te weten loonstop of loonopschorting. Bij een loonstop vervalt de aanspraak op loon volledig, u krijgt pas weer loon als u zich aan uw verplichtingen houdt. Bij loonopschorting houdt u uw recht op loon, alleen wordt de uitbetaling daarvan tijdelijk stopgezet tot u weer aan uw verplichtingen voldoet. Uw werkgever moet wel mededelen dat hij voornemens is uw loon stop te zetten of in te houden. Dit wordt de informatieplicht genoemd. Loonopschorting Uw werkgever mag loon opschorten als u zich niet houdt aan redelijke...

Continue reading

FAQ over de transitievergoeding

U moet uw werknemer in principe een transitievergoeding betalen als u zijn arbeidsovereenkomst niet verlengt of u uw medewerker ontslaat. Bij de betaling van de transitievergoeding komt echter wel het een en ander kijken. In deze blog behandelen we veel voorkomende vragen van werkgevers. Wanneer moet een werkgever transitievergoeding betalen? U moet uw werknemer in principe een transitievergoeding betalen als u hem ontslaat, zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet verlengt, hem ontslaat tijdens zijn proeftijd of nadat hij twee jaar arbeidsongeschikt is geweest en zijn arbeidsovereenkomst daarom beëindigt. Als u als werkgever deze vergoeding niet betaalt, dan kan de werknemer deze vergoeding...

Continue reading

Goed nieuws voor de parttimer: er komt compensatie voor de gemiste vrije feestdagen

Menig parttimer baalt als een feestdag op de dag valt waarop toch al niet wordt gewerkt. Vooral de vrije maandag komt nogal eens voor. Maar hier komt verandering in! Feestdagen Zoals ieder jaar vallen ook in 2022 de meeste officiële feestdagen in de komende twee maanden, zoals Goede Vrijdag, eerste paasdag, tweede paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, eerste pinksterdag en tweede pinksterdag. Naast deze algemeen erkende feestdagen wordt bijvoorbeeld ook het Suikerfeest binnenkort gevierd. Veel werknemers hebben op deze feestdag een extra vrije dag. Voor een parttimer met een vaste parttime dag op een feestdag levert dit geen extra vrije tijd op. Op...

Continue reading