T +31 53 303 30 00

Linkedin

 

Arbeidsrecht

TLC International Law > Arbeidsrecht

Compensatie transitievergoeding zieke werknemer na 2 jaar ziekte

Compensatie transitievergoeding zieke werknemer na 2 jaar ziekte Auteur: Pierrette Kuipers   Inleiding Een werkgever heeft een loondoorbetalingsplicht voor een zieke werknemer. Zodra de werknemer langer dan 2 jaar ziek is, dan kan de werkgever ontslag aanvragen bij het UWV. Wel heeft de werknemer in dit geval recht op een transitievergoeding. Vanaf 1 april 2020 is deze regeling enigszins veranderd en kunnen werkgevers een compensatie aanvragen indien zij een werknemer ontslaan die langer dan 2 jaar ziek is. Dit was tot dusver niet mogelijk. De Regeling compensatie transitievergoeding De werkgever kan met de Regeling compensatie transitievergoeding de betaalde transitievergoeding terugkrijgen. Hiermee worden twee doelen gediend: enerzijds...

Continue reading

Liegen over huisartsbezoek reden voor ontslag op staande voet?

Liegen over huisartsbezoek reden voor ontslag op staande voet? Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft zich over deze vraag gebogen in haar uitspraak van 16 januari 2020 ECLI:NL:GHSHE:2020:117. Eerst even kort de situatie schetsen. Van belang dat de gestelde leugen niet zag op een onterechte ziekmelding, maar op het niet naar de huisarts gaan terwijl dit wel is gezegd door de werknemer en de ziekmelding evenmin verband hield met zijn werkzaamheden. Indien de werknemer gelogen zou hebben over het contact met zijn huisarts, betekent dit nog niet dat er sprake is van een dringende reden voor het ontslag op staande voet. Daarbij dient wel vast...

Continue reading

Algemene voorwaarden: een juridische strijd

Algemene voorwaarden: een juridische strijd Auteur: Pierrette Kuipers Inleiding Het hanteren van algemene voorwaarden is niet verplicht. Toch is het praktisch en handig om deze wel te hebben en onlosmakelijk deel uit te laten maken van een te sluiten overeenkomst. Het zou immers bijzonder onpraktisch zijn om bij elke te sluiten overeenkomst weer alle zaken over de betaling, levering, uitvoering of garantie opnieuw te bedingen. Door het hanteren van standaard regels bespaart een ondernemer veel werk en wordt het risico voor een ondernemer verkleind. Het (volledig) formuleren van algemene voorwaarden is lastig. In deze blog zal een aantal handvatten geboden worden omtrent het...

Continue reading

Wet Arbeidsmarkt in Balans deel II

Wet Arbeidsmarkt in Balans: een stappenplan Auteur: Pierrette Kuipers Inleiding In onze blog van 17 september 2019 hebben wij u geïnformeerd over de Wet Arbeidsmarkt in Balans welke wet per 1 januari 2020 in werking zal treden. In deze blog wordt een stappenplan behandeld voor werkgevers vanaf 1 januari 2020 om op deze wijze optimaal voorbereid te zijn op deze wet. Stap I Personeelsaanpak Het doel van de WAB is dat het aannemen van personeel aantrekkelijker wordt gemaakt. Mogelijk is de WAB dan ook van invloed op uw personeelsplanning. Wellicht is het voordeliger of beter om meer vaste krachten in plaats van flexkrachten in dienst...

Continue reading