T +31 53 303 30 00

 

Arbeidsrecht

TLC International Law > Arbeidsrecht

Kunt u een loonsanctie krijgen als u een foutief advies opvolgt van de bedrijfsarts?

Wanneer een werknemer ziek wordt, komen daar veel zaken bij kijken. Zo kan u als werkgever onder andere in aanraking komen met een bedrijfsarts. Het is namelijk verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen bij de re-integratie van de werknemer. Het UWV kan sancties opleggen wanneer er niet voldoende inspanning is geleverd met betrekking tot de re-integratie. Hoe zit het dan wanneer u gestopt bent met re-integratie inspanningen op basis van een foutief advies van een bedrijfsarts? Uitspraak Centrale Raad van Beroep Eind 2022 oordeelde de Centrale Raad van Beroep dat een werkgever het risico draagt als hij afgaat op het advies...

Continue reading

Opvallende arbeidsrechtzaken uit 2022

In 2022 is ook op de werkvloer weer het nodige voorgevallen. Niet alleen zijn juridisch relevante arbeidsrechtzaken voorbij gekomen, maar ook zeker een aantal zaken welke simpelweg spraakmakend en smeuïg waren. Hieronder hebben wij een greep uit dergelijke zaken gehaald. Dagdieverij In de zomer van 2022 is de arbeidsovereenkomst van een werknemer ontbonden door het ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. De werknemer had zich namelijk schuldig gemaakt aan dagdieverij. Dagdieverij houdt in dat je als werknemer jezelf (online) hebt voorgedaan als ingelogd en aanwezig, terwijl je in werkelijkheid geen werkzaamheden verricht. Een dergelijke term is uiterst relevant als...

Continue reading

Kan ongewenst gedrag tijdens de kerstborrel leiden tot ontslag?

De kerst staat weer voor de deur en daarmee ook de kerstborrels die voor veel bedrijven weer voor het eerst fysiek zullen plaatsvinden. Tijdens de kerstborrel kunnen ongewenste situaties ontstaan, al dan niet door het toedoen van een drankje (teveel). In de rechtspraak zijn verschillende geschillen behandeld die zien op het wangedrag van een werknemer tijdens een kerstborrel. In hoeverre ongewenste situaties mogelijk kunnen leiden tot gerechtvaardigd ontslag lees je hieronder. Ruzie In deze zaak ging het om een werknemer die tijdens de kerstborrel in gesprek raakte met de directeur van het bedrijf. Dit gesprek slaat echter om in een ruzie. Wanneer...

Continue reading

Laatste wettelijke ontwikkelingen omtrent de zieke werknemer

Iedere werkgever wordt zo nu en dan geconfronteerd met een zieke werknemer. Wanneer het gaat om een griepje van een paar dagen is in het ongemak nog te overzien, maar wanneer de werknemer voor een langere periode ziek is wordt de werkgever geconfronteerd met de loondoorbetalingsverplichting. In 2022 hebben zich wettelijke ontwikkelingen voorgedaan die van belang zijn bij de situatie zoals hierboven omschreven. Hieronder worden enkele ontwikkelingen toegelicht. De loondoorbetalingsverplichting De werkgever is verplicht 70% van het loon van een zieke werknemer door te betalen voor de periode van 104 weken. Voor de eerste 52 weken geldt hierbij dat het loon tenminste...

Continue reading

Controle op gedrag werknemer op social media toegestaan?

Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om je mening publiekelijk te uiten op social media. Uitingen van werknemers op social media kunnen leiden tot onenigheid op de werkvloer. Werknemers denken vaak dat zij vrij zijn om alles te posten op social media en dat de werkgever hier niets over te zeggen heeft. Dit is echter een misvatting. Het gedrag op social media is niet onbegrensd en dit hangt samen met het goed werknemerschap, vrijheid van meningsuiting en de Privacywet. In hoeverre je als werkgever de werknemer mag controleren lees je hieronder. Gevolgen Als de werknemer een bericht op social media plaatst...

Continue reading

Het laten schaduwen van een zieke werknemer

Iedere werkgever krijgt er wel eens mee te maken: een zieke werknemer. Als er meer aan de hand is dan slechts een griepje, kan dit traject van arbeidsongeschiktheid veel van de werkgever vragen. In een opvallende zaak bij kantonrechter was sprake van een situatie waarin een werknemer ziek was. Deze werknemer zat, op aanbevelen van de bedrijfsarts, thuis. De werkgever van de betreffende werknemer had echter een opvallende aanpak en besloot de werknemer te laten schaduwen. Hoe kijkt de kantonrechter naar zulke situaties? Geruchten Nadat de werknemer al enkele maanden thuis zat, kreeg de werkgever geruchten te horen dat de werknemer thuis...

Continue reading

Werkgevers opgelet! Houd voldoende rekening met thuiswerkend personeel

Sinds de COVID-19 pandemie werken steeds meer werknemers (gedeeltelijk) thuis. Hierdoor heeft de werkgever vanzelfsprekend minder zicht op zijn personeel en het werk dat zij verrichten. Toch draagt de werkgever ook in geval van thuiswerkers een zekere verantwoordelijkheid. Wij leggen je graag uit waar je als werkgever onder andere rekening mee dient te houden en dus ook welke rechten je hebt als thuiswerker. Thuiswerkplek Niet alleen op kantoor draagt de werkgever een zorgplicht ten aanzien van de werkplekken. Ook in geval van thuiswerken hebben werknemers recht op een veilige en gezonde werkplek (Art. 5.4 en 1.47 lid 2 Arbobesluit). Deze dient...

Continue reading

Een zieke werknemer vlak voor of tijdens de vakantie: wat nu?

De vakantieperiode staat weer voor de deur. Na de corona-beperkingen heeft iedereen hier reikhalzend naar uitgekeken. De vakantie is geboekt, maar dan wordt u als werknemer vlak voor of tijdens uw vakantie ziek. Wat betekent dit voor uw vakantie en vakantiedagen? Op vakantie gaan bij ziekte Een zieke werknemer mag op vakantie gaan, zonder dat dit vakantiedagen kost, mits de re-integratie van deze werknemer niet door de vakantie wordt belemmerd. Een bedrijfsarts kan oordelen of de zieke werknemer op vakantie kan gaan gelet op de medische situatie van de zieke werknemer. Dit oordeel kan de zieke werknemer vervolgens doorgeven aan zijn...

Continue reading

De gezonde werknemer

Als werkgever heeft u oog voor de ontwikkeling van uw medewerkers, want daardoor blijven ze gemotiveerd en productief. In het kader van duurzame inzetbaarheid is dit erg zinvol, helemaal nu de AOW leeftijd stijgt. Een belangrijke factor hierbij is de gezondheid van uw werknemers, maar in hoeverre kunt u zich als werkgever bemoeien met iemands leefstijl? Problemen verhelpen en oplossen Als uw werknemer uw organisatie in de problemen brengt, dan moet u als werkgever ingrijpen. Als een werknemer zich consistent ziekmeldt waardoor de continuïteit van uw organisatie wordt verstoord en de werkdruk op uw andere werknemers toeneemt, waardoor er wellicht nog meer...

Continue reading