T +31 53 303 30 00

 

Covid-19

Coronavaccinatie en de AVG

Introductie Sinds een aantal weken is Nederland begonnen met het vaccineren tegen het coronavirus. Omdat het vaccineren niet verplicht is gesteld zal de werkgever wellicht van zijn werknemer(s) willen weten of zij gevaccineerd zijn. Mag de werkgever dit zomaar aan de werknemer vragen? Gezondheidsgegevens Het coronavaccin valt onder de gezondheidsgegevens van de werknemer en is aan te merken als een bijzonder persoonsgegeven, in de zin van artikel 9 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). In beginsel is het verboden om bijzondere persoonsgegevens te verwerken, tenzij de werkgever zich kan beroepen op één van de uitzonderingen. Uitzonderingen In een aantal gevallen mag alleen...

Continue reading

Coronaverlof voor thuiswerkende ouder

Introductie Onlangs is bekend geworden dat de scholen en kinderopvang langer dicht blijven, in ieder geval tot 8 februari 2021. De thuiswerkende ouder komt hiermee steeds meer onder druk te staan en de werkgeversvereniging AWVN pleit voor coronaverlof. Het idee staat nog in de kinderschoenen, maar Duitsland en België gingen ons al voor. In Duitsland krijgt elke ouder in plaats van 10, nu 20 verlofdagen. Alleenstaande ouders hebben in Duitsland zelfs recht op veertig verlofdagen. Toename stress en spanning Het combineren van thuiswerken en lesgeven van de kinderen leidt volgens de werkgeversvereniging tot toenemende stress en spanning bij de thuiswerkende ouder. Op termijn...

Continue reading

Coronamaatregelen TLC: Samen verspreiding tegengaan

Header-Coronamaatregelen

Samen verspreiding tegengaan   Het Coronavirus heeft inmiddels een grote invloed op ons (bedrijfs)leven en vraagt om het treffen van maatregelen om de verspreiding tegen te gaan. In dat kader hebben ook wij een aantal Coronamaatregelen getroffen.   Wij informeren u via deze weg over de maatregelen die wij hebben getroffen om de risico’s van de uitbraak te verminderen en te zorgen dat onze dienstverlening aan u blijft verlopen zoals u van ons gewend bent. Maatregelen Elke bezoeker van ons kantoor, of dat nu een medewerker of een cliënt is, dient desinfectiemiddelen te gebruiken bij binnenkomst. Daarnaast zullen wij te allen tijde 1,5 meter afstand hanteren....

Continue reading

1,5 meter en de handhaving daarvan op de werkvloer

Inleiding Zoals aangegeven in onze laatste blog over Covid-19 gaat de wereld beetje bij beetje weer open. Hopelijk blijft dat het geval, ook na de persconferentie van vanavond. De meeste werknemers zijn wel weer aan het werk op kantoor in plaats van thuis. Veel werkgevers hebben het kantoor of andere bedrijfsruimte aangepast op het anderhalf meter vereiste. Wat kunt u als werkgever doen als uw werknemer zich niet aan de regels houdt? Ga in gesprek Merkt of hoort u dat uw werknemer zich niet aan de regels houdt? Spreek hem of haar daar dan op aan. Deze verantwoordelijkheid kunt u ook bij alle...

Continue reading

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid 2.0 (NOW 2.0)

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid 2.0 (NOW 2.0)   Het kabinet wil tijdens de Coronacrisis banen en inkomens beschermen. Nu de coronacrisis langer duurt dan verwacht, is het economisch noodpakket met daarin de loonkostenregeling NOW met ingang van 1 juni verlengd met 4 maanden tot 1 oktober. Deze NOW 2.0 kan vanaf 6 juli worden aangevraagd en voorziet in tegemoetkoming op de loonkosten vanaf 1 juni. Bedrijven met minstens twintig procent omzetverlies kunnen met de NOW 2.0 regeling een tegemoetkoming van maximaal negentig procent van hun loonkosten krijgen, naar rato van hun omzetverlies. Voor wie is de NOW 2.0 bedoeld? Elk bedrijf dat ten...

Continue reading

COVID-19, de arbeidsrechtelijke (schaduw)kant

COVID-19, de arbeidsrechtelijke (schaduw)kant Auteur: Pierrette Kuipers Inleiding Hoewel de wereld beetje bij beetje weer opengaat, zijn wij gewaarschuwd dat de wereld en samenleving er anders uit zal blijven zien. Inmiddels zijn wereldwijd 7 miljoen mensen gevat door het virus, waarvan 600.000 overleden. Dat een virus ons zo ‘in de tang zou nemen’ hadden wij vooraf niet kunnen inschatten. Inmiddels heeft COVID-19 ook een arbeidsrechtelijke kant gekregen: er zullen ontslagen vallen, maar ook bestaat de vrees dat werkgevers claims zullen krijgen van werknemers die menen dat zij het virus hebben opgelopen tijdens de uitoefening van de werkzaamheden en wel vanwege een vorm van...

Continue reading

Covid-19, het tweede steunpakket voor bedrijven

Covid-19, het tweede steunpakket voor bedrijven Auteur: Anne Hoekman  Inleiding Vanaf volgende maand zal er een tweede steunpakket voor bedrijven komen. Met de invoering van dit steunpakket vervalt het verbod op het ontslaan van werknemers voor de ondernemingen die gebruik maken van het steunpakket, aldus minister Koolmees. Met het eerste steunpakket zijn tot op heden 10.000 bedrijven en 340.0000 ZZP’ers geholpen. In totaal ontvangen momenteel 2,1 miljoen mensen in Nederland steun van de overheid. Nu het Covid-19 virus en de daarmee gepaarde maatregelen langer duren dan gedacht, moet worden nagedacht over wat economisch verstandig beleid is. Eerste steunpakket Het eerste steunpakket van het kabinet was volledig...

Continue reading

Covid-19 virus, de loondoorbetalingsverplichting

Covid-19 virus, de loondoorbetalingsverplichting Na gisteravond zijn de maatregelen in verband met het Covid-19 virus aangescherpt tot 1 juni. Dit zorgt voor nog meer onduidelijkheden omtrent de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever jegens de werknemer. Of sprake is van een loondoorbetalingsverplichting is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Indien de werknemer zich ziek meldt in verband met Covid-19, dan gelden de reguliere verzuimregels binnen het bedrijf. Indien het bedrijf in kwestie een CAO heeft, zijn de verzuimregels doorgaans in de CAO opgenomen. Meldt de werknemer zich af voor het werk omdat hij/zij moet zorgen voor diens kind of partner dan is er sprake van...

Continue reading

COVID-19 virus, punten voor de werkgever

COVID-19 virus, punten voor de werkgever Het COVID-19 virus, ook wel bekend als het coronavirus, verspreidt zich inmiddels met een steeds hogere snelheid in Nederland. In dat kader zijn de scholen voorlopig gesloten, mogen geen evenementen meer plaatsvinden met meer dan 100 aanwezigen en zijn, sinds gisteravond 18:00 uur, ook horecagelegenheden, sportclubs en andere locaties waar doorgaans veel mensen tegelijk aanwezig zijn, gesloten tot en met 6 april. Bij veel werkgevers heerst momenteel de vraag wat voor een invloed dit heeft op hun bedrijf. Daaromtrent het volgende. Advies overheid De overheid adviseert werkgevers om hun werknemers tot en met 6 april 2020 zo veel mogelijk...

Continue reading