T +31 53 303 30 00

Linkedin

Facebook

Instagram

 

Covid-19

COVID-19, de arbeidsrechtelijke (schaduw)kant

COVID-19, de arbeidsrechtelijke (schaduw)kant Auteur: Pierrette Kuipers Inleiding Hoewel de wereld beetje bij beetje weer opengaat, zijn wij gewaarschuwd dat de wereld en samenleving er anders uit zal blijven zien. Inmiddels zijn wereldwijd 7 miljoen mensen gevat door het virus, waarvan 600.000 overleden. Dat een virus ons zo ‘in de tang zou nemen’ hadden wij vooraf niet kunnen inschatten. Inmiddels heeft COVID-19 ook een arbeidsrechtelijke kant gekregen: er zullen ontslagen vallen, maar ook bestaat de vrees dat werkgevers claims zullen krijgen van werknemers die menen dat zij het virus hebben opgelopen tijdens de uitoefening van de werkzaamheden en wel vanwege een vorm van...

Continue reading

Covid-19, het tweede steunpakket voor bedrijven

Covid-19, het tweede steunpakket voor bedrijven Auteur: Anne Hoekman  Inleiding Vanaf volgende maand zal er een tweede steunpakket voor bedrijven komen. Met de invoering van dit steunpakket vervalt het verbod op het ontslaan van werknemers voor de ondernemingen die gebruik maken van het steunpakket, aldus minister Koolmees. Met het eerste steunpakket zijn tot op heden 10.000 bedrijven en 340.0000 ZZP’ers geholpen. In totaal ontvangen momenteel 2,1 miljoen mensen in Nederland steun van de overheid. Nu het Covid-19 virus en de daarmee gepaarde maatregelen langer duren dan gedacht, moet worden nagedacht over wat economisch verstandig beleid is. Eerste steunpakket Het eerste steunpakket van het kabinet was volledig...

Continue reading

Covid-19 virus, de loondoorbetalingsverplichting

Covid-19 virus, de loondoorbetalingsverplichting Na gisteravond zijn de maatregelen in verband met het Covid-19 virus aangescherpt tot 1 juni. Dit zorgt voor nog meer onduidelijkheden omtrent de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever jegens de werknemer. Of sprake is van een loondoorbetalingsverplichting is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Indien de werknemer zich ziek meldt in verband met Covid-19, dan gelden de reguliere verzuimregels binnen het bedrijf. Indien het bedrijf in kwestie een CAO heeft, zijn de verzuimregels doorgaans in de CAO opgenomen. Meldt de werknemer zich af voor het werk omdat hij/zij moet zorgen voor diens kind of partner dan is er sprake van...

Continue reading

COVID-19 virus, punten voor de werkgever

COVID-19 virus, punten voor de werkgever Het COVID-19 virus, ook wel bekend als het coronavirus, verspreidt zich inmiddels met een steeds hogere snelheid in Nederland. In dat kader zijn de scholen voorlopig gesloten, mogen geen evenementen meer plaatsvinden met meer dan 100 aanwezigen en zijn, sinds gisteravond 18:00 uur, ook horecagelegenheden, sportclubs en andere locaties waar doorgaans veel mensen tegelijk aanwezig zijn, gesloten tot en met 6 april. Bij veel werkgevers heerst momenteel de vraag wat voor een invloed dit heeft op hun bedrijf. Daaromtrent het volgende. Advies overheid De overheid adviseert werkgevers om hun werknemers tot en met 6 april 2020 zo veel mogelijk...

Continue reading