T +31 53 303 30 00

 

Familierecht

TLC International Law > Familierecht

Omgangsregeling minderjarig kind van 16 of 17 jaar

Indien ouders besluiten te scheiden, heeft hun kind recht op omgang met de ouder bij wie hij/zij niet woont. De omgang wordt geregeld in een omgangsregeling. Deze kan gezamenlijk door de ouders worden opgesteld. Wanneer ouders het niet over de omgangsregeling eens kunnen worden, bijvoorbeeld over waar het kind zijn/haar hoofdverblijf heeft, kunnen ze de rechter laten beslissen. Maar mag een minderjarig kind van 16 of 17 jaar ook zelf beslissen bij welke ouder hij/zij wil wonen? U leest het in onderstaande blog! Uitgangspunt Juridisch gezien geldt de vastgestelde omgangsregeling tot het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. In de praktijk...

Continue reading

Vervangende toestemming rechter voor medische behandelingen

Dient uw kind een medische behandeling te ondergaan, maar is uw ex-partner niet bereikbaar of weigert deze toestemming te geven voor de behandeling? Welke juridische mogelijkheid staat er voor u (en uw kind) open? U leest het in onderstaande blog! Toestemming ouder Tot uw kind de leeftijd van 16 jaar bereikt, bent u als ouder verantwoordelijk voor de gezondheid van uw kind. Dat betekent dat u toestemming zal moeten verlenen voor eventuele medische behandelingen die uw kind dient te ondergaan. Kinderen < 12 jaar Kinderen jonger dan 12 jaar mogen zelf geen beslissingen maken omtrent medische behandelingen. aar bent u als ouders verantwoordelijk voor....

Continue reading

Internationale echtscheiding: welk recht is van toepassing?

Stel dat een Nederlandse vrouw en Duitse man trouwen in Italië, vervolgens in Duitsland gaan wonen en een aantal jaar naar Nederland verhuizen. Een paar jaar later loopt het huwelijk toch stuk en wensen de voormalig echtgenoten te scheiden. Het toepasselijke recht is in een dergelijke situatie van belang voor de verdeling van de gemeenschap, onderhoudsregelingen en afspraken omtrent de kinderen. Maar welk recht in nou van toepassing: Nederlands, Duits of Italiaans? En welke rechter is bevoegd om van het echtscheidingsverzoek kennis te nemen? Je leest het in deze blog.  Is de Nederlandse rechter bevoegd?  Als het gaat om een echtscheiding, het...

Continue reading

Einde partneralimentatieplicht

Na een echtscheiding of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap kan er een verplichting ontstaan om partneralimentatie te betalen. De plicht tot het betalen van partneralimentatie is niet oneindig en kan op verschillende manieren tot een einde komen. Eén van die manieren is bijvoorbeeld wanneer de alimentatie gerechtigde zelf opnieuw gaat samenleven met een nieuwe partner. Er kan dan iets veranderen in de betaling van partneralimentatie. Wil je meer weten? Deze blog werpt een uitgebreidere blik op het onderwerp! Partneralimentatie Partneralimentatie is een (verplichte) bijdrage in de kosten van levensonderhoud van een ex-genoot of een ex-partner. De partneralimentatie wordt berekend aan de...

Continue reading

Scheiden en een eigen onderneming

Wanneer je voor een echtscheiding staat, komt er veel op je af. Niet alleen privé maar ook zakelijk is de impact groot. Wanneer jij of je partner een eigen onderneming heeft maakt dat de scheiding nog ingewikkelder. In veel gevallen is het bedrijf onderdeel van de scheiding. Maar waar moet je als eigenaar van een bedrijf op letten wanneer jij en het bedrijf verwikkeld in een echtscheiding raken? Je leest het in onze nieuwe blog! Huwelijksvorm Merendeel van alle mensen die elkaar het ja-woord geven trouwen zonder voorwaarden, dan trouw je “in gemeenschap van goederen”. Trouwde je voor 1 januari 2018, dan...

Continue reading

Wanneer ouderschap en medische beslissingen botsen

Wanneer ouders scheiden, brengt dit veel complexe juridische kwesties met zich mee. Een van de meest gevoelige onderwerpen is het nemen van medische beslissingen voor hun kinderen. Wat gebeurt er namelijk als gescheiden ouders het niet eens worden over medische ingrepen voor hun kind?  Gezag Over het algemeen behouden beide ouders na het scheiden het ouderlijk gezag over hun kinderen, tenzij de rechter dit anders heeft bepaald. Ouderlijk gezag houdt in dat de juridische ouder(s) verantwoordelijk is voor de opvoeding en verzorging van het kind. Het ouderlijk gezag houdt dus ook in dat de juridische ouder beslissingen kan nemen voor het...

Continue reading

Vervangende toestemming van rechter voor geslachtsnaamwijziging van minderjarige

Het veranderen van een achternaam kan alleen onder strenge voorwaarden. Ten aanzien van minderjarigen mogen alleen de wettelijke vertegenwoordigers een verzoek tot naamswijziging voor een kind indienen. De wettelijke vertegenwoordigers zijn de personen die het ouderlijk gezag over het kind hebben. Indien beide ouders gezaghebbend zijn, dan moet het verzoek tot naamswijziging door beide ouders ondertekend worden. Indien één van beide ouders niet met de indiening van het verzoek instemt, is het mogelijk voor de andere ouder om de rechter om vervangende toestemming te vragen. In de onderhavige zaak diende de rechter over een dergelijk verzoek te beslissen. Geschil en rechtsgrond In...

Continue reading

Wetswijziging: Per 1 januari 2023 automatisch gezamenlijk gezag na erkenning

Op 1 januari 2023 treedt een wetswijziging in werking die voorziet in het verkrijgen van automatisch gezamenlijk gezag na erkenning. Automatisch gezamenlijk gezag wordt daarmee het uitgangspunt en hiermee wordt de positie van vaders versterkt. Hoe zit het nu? De meest eenvoudige situatie is als een kind wordt geboren uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap van beide ouders. Er komt dan van rechtswege gezamenlijk gezag tot stand: hiervoor hoeft niets meer geregeld te worden. Zijn de ouders niet gehuwd of hebben zijn geen geregistreerd partnerschap? Dan moet de vader het kind (of tijdens de zwangerschap: de ongeboren vrucht) eerst erkennen. Na de...

Continue reading

Stiefouderadoptie

De hedendaagse samenleving verandert continu en blijkt steeds minder conservatief. Steeds meer kinderen groeien op in zogenaamde ‘samengestelde gezinnen’ waarbij naast de twee juridische ouders ook nog een derde ouder aan te wijzen is, bijvoorbeeld een stiefvader. Wilt u het kind van uw nieuwe partner adopteren? Dan is er sprake van stiefouderadoptie. Dit verzoek moet aan strenge voorwaarden voldoen. Eenouderadoptie Eenouderadoptie wordt ook wel stiefouderadoptie genoemd. Indien de stiefouder is gehuwd met de biologische moeder van het kind dan wel een geregistreerd partnerschap is aangegaan, is hij formeel gezien de stiefouder. Eenouderadoptie heeft tot gevolg dat de familierechtelijke banden tussen de andere...

Continue reading