T +31 53 303 30 00

 

Familierecht

TLC International Law > Familierecht

Kinderalimentatie en de nieuwe partner

Eindelijk heb je die leuke nieuwe partner gevonden. Samengestelde gezinnen komen daarbij steeds meer voor: jijzelf of jouw partner kunnen kinderen hebben uit een voorgaand(e) huwelijk of relatie. Jullie willen graag gaan samenwonen, maar heeft dit gevolgen voor de kinderalimentatie? Voorbeeld Bij de beantwoording van deze vraag gaan we ervan uit dat de kinderen bij de moeder wonen en daar staan ingeschreven. Vader heeft een omgangsregeling met de kinderen en betaalt kinderalimentatie. Samenwonen en trouwen Er zijn twee situatie te onderscheiden: samenwonen en trouwen. Het is mogelijk dat één van de ouders met een nieuwe partner gaat samenwonen, maar dat zij niet met elkaar trouwen....

Continue reading

Het (gedeeltelijk) betaalde ouderschapsverlof komt eraan!

Op 2 augustus 2022 is de inwerkingtreding van de Wet betaald ouderschapsverlof. Door deze wet is het voor werkende ouders mogelijk om 9 van de 26 weken ouderschapsverlof (gedeeltelijk) betaald te krijgen. Met de inwerkingtreding van de Wet betaald ouderschapsverlof zal in ieder geval de Wet arbeid en zorg (WAZO) en de Wet Flexibel werken worden aangepast. Wat zijn de ins and outs van de nieuwe situatie voor ouders? Werkende ouders De tijden zijn veranderd. Waar men vroeger veelal zag dat één van de ouders volledig ‘thuisblijfouder’ kon zijn, is dat in de huidige maatschappij bijna niet meer mogelijk. Het ouderschap in...

Continue reading

Vervangende toestemming Coronavaccinatie bij twaalfjarige

Het overgrote gedeelte van onze bevolking heeft één of beide vaccinaties al gehad en inmiddels is gestart met de boostervaccinatie. Uitgangspunt bij vaccinaties is de keuzevrijheid: eenieder heeft recht op bescherming van de lichamelijke integriteit, waarbij ook hoort de keuzevrijheid voor een vaccinatie. Is het echter mogelijk dat een minderjarige van 12 jaar de rechter om vervangende toestemming vraagt, indien één van zijn ouders weigert toestemming te geven om hem te laten vaccineren? Over deze vraag boog de rechtbank Noord-Nederland zich recentelijk (ECLI:NL:RBNNE:2021:4096). Artikel 1:253a BW Het geschil tussen de ouders van het kind gaat over de zorg voor zijn lichamelijk gezondheid....

Continue reading

Corona: gewijzigd inkomen reden tot alimentatieverlaging?

Inleiding De Coronacrisis heeft voor vele ontslagen gezorgd, maar ook is het voor zelfstandigen in bepaalde branches lastig gebleken om het gebruikelijke inkomen te kunnen blijven genereren. Werknemers of zelfstandigen zullen geconfronteerd zijn met een drastisch gewijzigd inkomen. Hoe verhoudt dit drastisch gewijzigde inkomstenverlies met de hoogte van verschuldigde kinderalimentatie? Is het gewijzigde inkomen door de Coronacrisis een reden om de kinderalimentatie te verlagen? De rechtbank Amsterdam diende hierover te beslissen (ECLI:NL:RBAMS:2021:2179). Situatieschets De man heeft een eigen onderneming, namelijk een stomerij, en werkte daarnaast in de avonduren in de schoonmaakbranche. Het grootste gedeelte van zijn komen genereerde hij als zelfstandige, echter door...

Continue reading

Ouderverstoting

Inleiding Ouderverstoting is het verstoten van één van de ouders door een kind, als gevolg van uitlatingen door de andere ouder. Dit wordt ook wel PAS genoemd: “Parental Alienation Syndrome”. Je ziet ouderverstoting vooral bij vechtscheidingen, waarbij de ene ouder (vaak de moeder) de andere ouder (vaak de vader) bewust of onbewust zwartmaakt. Een kind heeft van nature naar beide ouders een loyaliteitsband, waardoor verstoting een onnatuurlijk verschijnsel is. Ouderverstoting wordt dan ook gezien als een vorm van kindermishandeling. Kindermishandeling Zoals aangegeven is ouderverstoting een vorm van kindermishandeling. Het heeft vanzelfsprekend veel impact op een kind wanneer het continu negatieve verhalen hoort over...

Continue reading

Echtscheiding: valt spaargeld van het kind in de verdeling?

Inleiding Het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2020:3080) heeft zich onlangs weer over een interessante kwestie mogen buigen. Behoort een spaarrekening van een minderjarig kind tot de huwelijksgemeenschap van diens ouders met als gevolg: moet dat verdeeld worden? Situatieschets De ouders van het kind zijn in 2015 gescheiden. De moeder neemt in 2019 een flink bedrag op van de spaarrekening van het kind: ruim € 16.000,00.  Echter, ten tijde van de echtscheiding was het saldo op de spaarrekening € 0,00. Pas na de echtscheiding is de rekening aangevuld tot het bedrag ad € 16.000,00. De man stelt dat dit betekent dat het bedrag ad €...

Continue reading

Omgangsregeling: het belang van het kind

Introductie Bij de totstandkoming van een omgangsregeling zijn op de eerste plaats de wensen en meningen van de ouders van belang. Wat is echter de invloed van de mening van de minderjarige waar het om gaat? Is ook het belang van het kind van belang? Het Hof in Den Haag gaf onlangs (ECLI:NL:GHDHA:2020:973) antwoord op de vraag hoe de omgang tussen de vader en diens 13-jarige zoon er uit moet zien, nu de ouders er wel over uit zijn dat er contact moet zijn, maar niet over de wijze waarop. Het belang van de minderjarige wordt in overwegende mate meegenomen voor...

Continue reading

Meeroudergezag bij ‘roze gezinnen’

Inleiding Het is al weer enige tijd geleden, maar aan het begin van 2020 is onze collega Pierrette Kuipers met eindcijfer 8 afgestudeerd aan de Open Universiteit en heeft daarmee haar master Rechtsgeleerdheid, afstudeerrichting Privaatrecht, behaald. Met haar interesse voor het personen- en familierecht, besloot zij haar scriptieonderzoek te verrichten naar de wettelijke verankering van meeroudergezag bij ‘roze gezinnen’, bezien vanuit het perspectief van het kind. In deze blog zal een passage uit haar scriptie worden uitgelicht. Huidig gezagsrecht Uitgangspunt van het gezagsrecht is dat juridische ouders wiens kind binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap worden geboren, gezamenlijk het gezag uitoefenen (artikel 1:251...

Continue reading

Zorgverdeling bij expatgezin: welke rechter is bevoegd?

Zorgverdeling bij expatgezin

Inleiding Het Gerechtshof in Den Haag heeft zich gebogen over de vraag of het Nederlands recht van toepassing is in een gerechtelijke procedure over de zorgverdeling van de ouders ten aanzien van de kinderen, nu zowel de ouders alsook de kinderen in een expatsituatie in de Verenigde Emiraten wonen. Het antwoord wordt gegeven in het arrest d.d. 22 april 2020 (ECLI:NL:GHDHA:2020:937). Brussel II Bis Het Hof is tezamen met de rechtbank van mening dat de bevoegdheid niet kan worden ontleend aan de gebruikelijke Brussel II Bis-verordening, welke verordening normaliter de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de...

Continue reading