T +31 53 303 30 00

 

Familierecht

TLC International Law > Familierecht

Wanneer ouderschap en medische beslissingen botsen

Wanneer ouders scheiden, brengt dit veel complexe juridische kwesties met zich mee. Een van de meest gevoelige onderwerpen is het nemen van medische beslissingen voor hun kinderen. Wat gebeurt er namelijk als gescheiden ouders het niet eens worden over medische ingrepen voor hun kind?  Gezag Over het algemeen behouden beide ouders na het scheiden het ouderlijk gezag over hun kinderen, tenzij de rechter dit anders heeft bepaald. Ouderlijk gezag houdt in dat de juridische ouder(s) verantwoordelijk is voor de opvoeding en verzorging van het kind. Het ouderlijk gezag houdt dus ook in dat de juridische ouder beslissingen kan nemen voor het...

Continue reading

Vervangende toestemming van rechter voor geslachtsnaamwijziging van minderjarige

Het veranderen van een achternaam kan alleen onder strenge voorwaarden. Ten aanzien van minderjarigen mogen alleen de wettelijke vertegenwoordigers een verzoek tot naamswijziging voor een kind indienen. De wettelijke vertegenwoordigers zijn de personen die het ouderlijk gezag over het kind hebben. Indien beide ouders gezaghebbend zijn, dan moet het verzoek tot naamswijziging door beide ouders ondertekend worden. Indien één van beide ouders niet met de indiening van het verzoek instemt, is het mogelijk voor de andere ouder om de rechter om vervangende toestemming te vragen. In de onderhavige zaak diende de rechter over een dergelijk verzoek te beslissen. Geschil en rechtsgrond In...

Continue reading

Wetswijziging: Per 1 januari 2023 automatisch gezamenlijk gezag na erkenning

Op 1 januari 2023 treedt een wetswijziging in werking die voorziet in het verkrijgen van automatisch gezamenlijk gezag na erkenning. Automatisch gezamenlijk gezag wordt daarmee het uitgangspunt en hiermee wordt de positie van vaders versterkt. Hoe zit het nu? De meest eenvoudige situatie is als een kind wordt geboren uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap van beide ouders. Er komt dan van rechtswege gezamenlijk gezag tot stand: hiervoor hoeft niets meer geregeld te worden. Zijn de ouders niet gehuwd of hebben zijn geen geregistreerd partnerschap? Dan moet de vader het kind (of tijdens de zwangerschap: de ongeboren vrucht) eerst erkennen. Na de...

Continue reading

Stiefouderadoptie

De hedendaagse samenleving verandert continu en blijkt steeds minder conservatief. Steeds meer kinderen groeien op in zogenaamde ‘samengestelde gezinnen’ waarbij naast de twee juridische ouders ook nog een derde ouder aan te wijzen is, bijvoorbeeld een stiefvader. Wilt u het kind van uw nieuwe partner adopteren? Dan is er sprake van stiefouderadoptie. Dit verzoek moet aan strenge voorwaarden voldoen. Eenouderadoptie Eenouderadoptie wordt ook wel stiefouderadoptie genoemd. Indien de stiefouder is gehuwd met de biologische moeder van het kind dan wel een geregistreerd partnerschap is aangegaan, is hij formeel gezien de stiefouder. Eenouderadoptie heeft tot gevolg dat de familierechtelijke banden tussen de andere...

Continue reading

Indexeringspercentage alimentatie voor 2023 bekend!

Elk jaar in november wordt het nieuwe indexeringspercentage voor kinder- en partneralimentatie bekend gemaakt door het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Voor 2023 is het indexeringspercentage vastgesteld op 3,4% en geldt zowel voor kinder- alsook voor partneralimentatie. De meest gestelde vragen over deze indexering worden in dit blog behandeld. Kinder- en partneralimentatie Zowel kinder- maar ook partneralimentatie moeten jaarlijks geïndexeerd worden. Daarbij maakt het niet uit of de alimentatie is overeengekomen in onderling overleg of is vastgesteld door een rechter. Waarom indexering? Elk jaar wordt het leven duurder. Vooral het afgelopen jaar zijn de kosten -denk bijvoorbeeld aan energiekosten- weer gestegen. Het Ministerie gaat...

Continue reading

Verplichte terugverhuizing bij verhuizing van moeder met kinderen zonder enig overleg?

Bij het eindigen van een relatie of huwelijk komt het vaak voor dat één van beiden in een andere woonplaats opnieuw begint. Zonder kinderen is dit geen probleem, maar dit verandert zodra er kinderen bij betrokken zijn. Indien er sprake is van twee ouders met gezag kan de andere ouder niet zonder toestemming verhuizen naar een andere woonplaats, vooral niet als deze op een dergelijk verre afstand ligt dat de andere ouder daarmee beperkt wordt in zijn of haar contact met de kinderen. Hoe oordeelt het Hof over dit soort situaties in de praktijk (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 september 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:8287)? Casus De...

Continue reading

Mijn kind is 12 en mag kiezen waar hij/zij wil wonen!

Wij horen het met regelmaat in onze familierechtpraktijk: mijn zoon/dochter is 12 en mag dus kiezen waar hij/zij wil wonen. Helaas is dit een misverstand dat bestaat in de maatschappij. Een kind met de leeftijd van 12 jaar of ouder mag niet kiezen. Bovendien wordt door de ouders vaak niet ingezien dat een dergelijke keuze schadelijk is voor een kind. Hoe zit het juridisch en vanaf welke leeftijd mag een kind dan wél kiezen waar hij/zij wil wonen? Meerderjarig Volgens de wet ontstaat meerderjarigheid bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd. Vanaf 18 jaar wordt men handelingsbekwaam en kan men zelf keuzes...

Continue reading

De procedure tot het wijzigen van je voornaam: hoe gaat dit in zijn werk?

Het wijzigen van de voornaam gebeurt niet zomaar ‘eventjes’. Hiervoor zijn er een aantal stappen nodig die dienen te worden doorlopen, alsmede regels die in acht dienen te worden genomen bij het wijzigen van de voornaam. Wij leggen u deze graag uit! Het verzoek tot wijziging van de voornaam Als u uw voornaam wilt laten veranderen, dan moet u hiervoor bij de rechtbank zijn. Bij de rechtbank dient u een verzoekschrift in tot het wijzigen van uw voornaam, maar dit kunt u niet zelf doen. U bent verplicht om hiervoor een advocaat in te schakelen. Het opstellen en indienen van dit verzoekschrift...

Continue reading

Geslachtsaanduiding ‘X’: hoe wordt hier juridisch mee omgegaan?

Vorig jaar heeft de rechtbank Amsterdam een verzoek toegewezen dat het mogelijk maakt om een genderneutrale geslachtsaanduiding in de geboorteakte op te nemen. Volgens deze uitspraak (Rechtbank Amsterdam 21 juli 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:3732) mag een genderneutraal persoon de geslachtsaanduidingen ‘F’ of ‘M’ laten wijzigen in de geslachtsaanduiding ‘X’ en dit door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de betreffende gemeente laten aanpassen in de geboorteakte. Toch voorziet onze wet niet in deze aanpassing voor genderneutrale personen. Hoe kan het verzoek dan toch zijn toegewezen en hoe zit dit nu eigenlijk juridisch? Nederlandse wetgeving Op dit moment voorziet onze wet niet in de...

Continue reading