T +31 53 303 30 00

 

Familierecht

TLC International Law > Familierecht

Mijn kind is 12 en mag kiezen waar hij/zij wil wonen!

Wij horen het met regelmaat in onze familierechtpraktijk: mijn zoon/dochter is 12 en mag dus kiezen waar hij/zij wil wonen. Helaas is dit een misverstand dat bestaat in de maatschappij. Een kind met de leeftijd van 12 jaar of ouder mag niet kiezen. Bovendien wordt door de ouders vaak niet ingezien dat een dergelijke keuze schadelijk is voor een kind. Hoe zit het juridisch en vanaf welke leeftijd mag een kind dan wél kiezen waar hij/zij wil wonen? Meerderjarig Volgens de wet ontstaat meerderjarigheid bij het bereiken van de 18-jarige leeftijd. Vanaf 18 jaar wordt men handelingsbekwaam en kan men zelf keuzes...

Continue reading

De procedure tot het wijzigen van je voornaam: hoe gaat dit in zijn werk?

Het wijzigen van de voornaam gebeurt niet zomaar ‘eventjes’. Hiervoor zijn er een aantal stappen nodig die dienen te worden doorlopen, alsmede regels die in acht dienen te worden genomen bij het wijzigen van de voornaam. Wij leggen u deze graag uit! Het verzoek tot wijziging van de voornaam Als u uw voornaam wilt laten veranderen, dan moet u hiervoor bij de rechtbank zijn. Bij de rechtbank dient u een verzoekschrift in tot het wijzigen van uw voornaam, maar dit kunt u niet zelf doen. U bent verplicht om hiervoor een advocaat in te schakelen. Het opstellen en indienen van dit verzoekschrift...

Continue reading

Geslachtsaanduiding ‘X’: hoe wordt hier juridisch mee omgegaan?

Vorig jaar heeft de rechtbank Amsterdam een verzoek toegewezen dat het mogelijk maakt om een genderneutrale geslachtsaanduiding in de geboorteakte op te nemen. Volgens deze uitspraak (Rechtbank Amsterdam 21 juli 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:3732) mag een genderneutraal persoon de geslachtsaanduidingen ‘F’ of ‘M’ laten wijzigen in de geslachtsaanduiding ‘X’ en dit door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de betreffende gemeente laten aanpassen in de geboorteakte. Toch voorziet onze wet niet in deze aanpassing voor genderneutrale personen. Hoe kan het verzoek dan toch zijn toegewezen en hoe zit dit nu eigenlijk juridisch? Nederlandse wetgeving Op dit moment voorziet onze wet niet in de...

Continue reading

Kinderalimentatie en de nieuwe partner

Eindelijk heb je die leuke nieuwe partner gevonden. Samengestelde gezinnen komen daarbij steeds meer voor: jijzelf of jouw partner kunnen kinderen hebben uit een voorgaand(e) huwelijk of relatie. Jullie willen graag gaan samenwonen, maar heeft dit gevolgen voor de kinderalimentatie? Voorbeeld Bij de beantwoording van deze vraag gaan we ervan uit dat de kinderen bij de moeder wonen en daar staan ingeschreven. Vader heeft een omgangsregeling met de kinderen en betaalt kinderalimentatie. Samenwonen en trouwen Er zijn twee situatie te onderscheiden: samenwonen en trouwen. Het is mogelijk dat één van de ouders met een nieuwe partner gaat samenwonen, maar dat zij niet met elkaar trouwen....

Continue reading

Het (gedeeltelijk) betaalde ouderschapsverlof komt eraan!

Op 2 augustus 2022 is de inwerkingtreding van de Wet betaald ouderschapsverlof. Door deze wet is het voor werkende ouders mogelijk om 9 van de 26 weken ouderschapsverlof (gedeeltelijk) betaald te krijgen. Met de inwerkingtreding van de Wet betaald ouderschapsverlof zal in ieder geval de Wet arbeid en zorg (WAZO) en de Wet Flexibel werken worden aangepast. Wat zijn de ins and outs van de nieuwe situatie voor ouders? Werkende ouders De tijden zijn veranderd. Waar men vroeger veelal zag dat één van de ouders volledig ‘thuisblijfouder’ kon zijn, is dat in de huidige maatschappij bijna niet meer mogelijk. Het ouderschap in...

Continue reading

Vervangende toestemming Coronavaccinatie bij twaalfjarige

Het overgrote gedeelte van onze bevolking heeft één of beide vaccinaties al gehad en inmiddels is gestart met de boostervaccinatie. Uitgangspunt bij vaccinaties is de keuzevrijheid: eenieder heeft recht op bescherming van de lichamelijke integriteit, waarbij ook hoort de keuzevrijheid voor een vaccinatie. Is het echter mogelijk dat een minderjarige van 12 jaar de rechter om vervangende toestemming vraagt, indien één van zijn ouders weigert toestemming te geven om hem te laten vaccineren? Over deze vraag boog de rechtbank Noord-Nederland zich recentelijk (ECLI:NL:RBNNE:2021:4096). Artikel 1:253a BW Het geschil tussen de ouders van het kind gaat over de zorg voor zijn lichamelijk gezondheid....

Continue reading

Corona: gewijzigd inkomen reden tot alimentatieverlaging?

Inleiding De Coronacrisis heeft voor vele ontslagen gezorgd, maar ook is het voor zelfstandigen in bepaalde branches lastig gebleken om het gebruikelijke inkomen te kunnen blijven genereren. Werknemers of zelfstandigen zullen geconfronteerd zijn met een drastisch gewijzigd inkomen. Hoe verhoudt dit drastisch gewijzigde inkomstenverlies met de hoogte van verschuldigde kinderalimentatie? Is het gewijzigde inkomen door de Coronacrisis een reden om de kinderalimentatie te verlagen? De rechtbank Amsterdam diende hierover te beslissen (ECLI:NL:RBAMS:2021:2179). Situatieschets De man heeft een eigen onderneming, namelijk een stomerij, en werkte daarnaast in de avonduren in de schoonmaakbranche. Het grootste gedeelte van zijn komen genereerde hij als zelfstandige, echter door...

Continue reading

Ouderverstoting

Inleiding Ouderverstoting is het verstoten van één van de ouders door een kind, als gevolg van uitlatingen door de andere ouder. Dit wordt ook wel PAS genoemd: “Parental Alienation Syndrome”. Je ziet ouderverstoting vooral bij vechtscheidingen, waarbij de ene ouder (vaak de moeder) de andere ouder (vaak de vader) bewust of onbewust zwartmaakt. Een kind heeft van nature naar beide ouders een loyaliteitsband, waardoor verstoting een onnatuurlijk verschijnsel is. Ouderverstoting wordt dan ook gezien als een vorm van kindermishandeling. Kindermishandeling Zoals aangegeven is ouderverstoting een vorm van kindermishandeling. Het heeft vanzelfsprekend veel impact op een kind wanneer het continu negatieve verhalen hoort over...

Continue reading

Echtscheiding: valt spaargeld van het kind in de verdeling?

Inleiding Het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2020:3080) heeft zich onlangs weer over een interessante kwestie mogen buigen. Behoort een spaarrekening van een minderjarig kind tot de huwelijksgemeenschap van diens ouders met als gevolg: moet dat verdeeld worden? Situatieschets De ouders van het kind zijn in 2015 gescheiden. De moeder neemt in 2019 een flink bedrag op van de spaarrekening van het kind: ruim € 16.000,00.  Echter, ten tijde van de echtscheiding was het saldo op de spaarrekening € 0,00. Pas na de echtscheiding is de rekening aangevuld tot het bedrag ad € 16.000,00. De man stelt dat dit betekent dat het bedrag ad €...

Continue reading