T +31 53 303 30 00

Linkedin

 

Familierecht

TLC International Law > Familierecht

Motivering echtscheidingsverzoek

Motivering echtscheidingsverzoek   Echtscheidingsverzoek Een echtscheidingsverzoek kan worden gedaan op gemeenschappelijk verzoek van beide echtgenoten dan wel op verzoek van één der echtgenoten ingevolge artikel 154 en artikel 151 in samenhang met artikel 150 van het Burgerlijk Wetboek 1. Voor zowel het gemeenschappelijk verzoek als het eenzijdige verzoek geldt hetzelfde criterium, te weten: ‘Het huwelijk is duurzaam ontwricht’. Indien partijen gezamenlijk een verzoek tot echtscheiding indienen, lijkt de duurzame ontwrichting vast te staan. Immers, waarom zouden partijen gezamenlijk een verzoek tot echtscheiding indienen indien zij anders van mening zijn? Bij eenzijdig verzoek tot echtscheiding is echter niet ondenkbaar dat de ander van mening is...

Continue reading

Gezamenlijk gezag en het klemcriterium

Gezamenlijk gezag en het klemcriterium   Gezag Als ouder heeft u doorgaans het ouderlijk gezag over uw kind. Dit gezag houdt, onder meer, in dat u: verantwoordelijk bent voor de verzorging en opvoeding van het kind vrijwel altijd een onderhoudsplicht heeft, waardoor u de kosten voor de verzorging en opvoeding (tot 18 jaar) en de kosten van levensonderhoud en studie (vanaf 18 tot 21 jaar) moet betalen het geld en spullen van het kind beheert zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger bent Gezag over een kind kan op 2 manieren geregeld zijn: 1 persoon heeft het gezag (eenhoofdig gezag), of 2 personen hebben het gezag...

Continue reading

De echtscheiding van de ondernemer

familierecht

De echtscheiding van de ondernemer is een hele uitdaging. Door de wet beperking van de wettelijke gemeenschap van goederen is het er  in het familierecht niet gemakkelijker op geworden. Bij de voor huwelijkse onderneming moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt in: 1) eenmanszaak; 2) vennootschap onder firma; 3) BV. Voor huwelijkse onderneming Voor de voor huwelijkse onderneming speelt artikel 1:95 a BW een rol. Als de man en de vrouw voor hun huwelijk in de vorm van een VOF een onderneming exploiteren dan is er sprake van een bijzondere gemeenschap en niet van mede-eigendom. Als zij trouwen zonder het maken van huwelijkse voorwaarden dan behoort tot ieders...

Continue reading

De Europese huwelijksvermogens rechtverordening

De Europese huwelijksvermogensrechtverordening  Auteur: Pierrette Kuipers    Met ingang van 29 januari 2019 is de nieuwe Europese huwelijksvermogensrechtverordening in werking getreden. Deze verordening bepaalt het toepasselijke recht op de verdeling van het huwelijksvermogen bij een internationaal huwelijk.    Inleiding  Stel: u bent getrouwd in Frankrijk en zowel u als uw partner bezitten de Franse nationaliteit. Nadat u twee jaar na het huwelijk woonachtig bent geweest in Frankrijk, verhuist u naar Nederland. Na de verhuizing naar Nederland besluiten u en uw partner te gaan scheiden. Is de Nederlandse rechter bevoegd om te oordelen over de verdeling van uw vermogen? Ook over het vermogen dat zich in Frankrijk bevindt?...

Continue reading