T +31 53 303 30 00

 

Family law

TLC International Law > Family law

De nieuwe Brussel II-Ter Verordening

Op 1 augustus 2022 is de Europese Verordening Brussel II-bis vervangen door de Europese Verordening Brussel II-ter. Deze nieuwe Verordening heeft belangrijke gevolgen voor internationale echtscheidingen, gezag en omgang, kinderbescherming en internationale kinderontvoering. Brussel IIter-verordening De Brussel IIter-verordening regelt de internationale bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en ouderlijke verantwoordelijkheid. Ook staan er bepalingen in over internationale kinderontvoering. De Brussel IIter-verordening is de opvolger van Brussel IIbis-verordening. Ten aanzien van de onderwerpen over de bevoegdheid in echtscheidingszaken, scheiding van tafel en bed of nietigverklaring van het huwelijk, is Brussel IIter-verordening hetzelfde als de Brussel IIbis-verordening. Dit geldt ook voor...

Continue reading

Afwikkeling van de huwelijksgoederengemeenschap: verzwijgen van goederen is geen slimme zet

Eind december wees het hof een interessant arrest ten aanzien van de afwikkeling van de huwelijksgoederengemeenschap (Hof Amsterdam 27 december 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:3688). Meer specifiek was er volgens de vrouw sprake van verzwijging van een gedeelte van de huwelijksgoederengemeenschap, namelijk drie appartementen in Turkije. De rechtsvraag die het hof Amsterdam diende te beantwoorden luidde als volgt: Dient de man de gehele waarde van de appartementen te vergoeden aan de vrouw vanwege het onttrekken aan de huwelijksgemeenschap nadat de vrouw kenbaar had gemaakt te willen scheiden? De feiten Een man en vrouw zijn in 2008 te Turkije met elkaar gehuwd. Wegens omstandigheden werd eind...

Continue reading

Kinderalimentatie: moet dat?

In onze familierechtpraktijk krijgen wij veel vragen over (de verschuldigdheid van) kinderalimentatie. Denk hierbij aan vragen als: moet ik kinderalimentatie betalen? Hoe zit het als ik geen contact heb met mijn kind? Moet ik, als stiefouder, betalen voor de kinderen van mijn partner? In deze blog behandelen wij de wettelijke basis van kinderalimentatie en zullen voornoemde vragen beantwoord worden. Wettelijke basis De wettelijke basis voor kinderalimentatie is, afhankelijk van de leeftijd van het kind, vastgelegd in de artikelen 1:404 BW en 1:395a BW. Artikel 1:404 BW In dit artikel staat de onderhoudsplicht van de ouders in de kosten van verzorging en opvoeding voor...

Continue reading

International Child Abduction: which court has jurisdiction?

Introduction International child abduction generally concerns a child who has been taken by one parent away from the other. That child has been taken – without authorization or against existing agreements – to a foreign country, for example from the Netherlands to the United Arab Emirates. The question that will arise is whether or not the Dutch court is competent. Court in The Hague The court in The Hague needed to answer the question, whether or not the Dutch court is competent in a case where the children have been taken to the United Arab Emirates, without authorization or against existing agreements. The...

Continue reading

International marriages 

International marriages  Author: Pierrette Kuipers    On the 29th of January 2019 a new European law entered into force to determine the applicable law for international marriages: de Europese huwelijksvermogensrechtverordening (European matrimonial property law regulation).    Introduction  An example. You are married in France and both, you and your partner, do have the French nationality. You and you partner live in France and after two years of marriage, you decide to move to the Netherlands. After moving to the Netherlands, you decide to divorce. You would like to divorce in the Netherlands, but is the Dutch court competent to judge about the distribution of your assets? Also over the assets which are still in...

Continue reading