T +31 53 303 30 00

 

Hippisch recht

TLC International Law > Hippisch recht

Aansprakelijk voor je paard

Introductie Onlangs heeft De Manege & Ruiter Bond een nieuwe discussie aangezwengeld. Dit heeft betrekking op artikel 6:179 van het Burgerlijk wetboek. In dit artikel staat dat de eigenaar van een dier aansprakelijk is voor de door het dier aangerichte schade. Via dit artikel kunnen verzekeringsmaatschappijen de schade volledig claimen bij de eigenaren van de paarden, de manege-eigenaren. De Manege & Ruiter Bond vindt dit onterecht en stelt dit aan de kaak. In de situatie dat iemand van een paard valt tijdens een les op de manege en hierdoor letsel oploopt en schade lijdt, zal de verzekeringsmaatschappij de kosten verhalen op de...

Continue reading

De verkoop van een paard; waar moet je op letten? (3/3)

Introductie We zijn aangekomen bij het laatste deel van het drieluik “De verkoop van een paard; waar moet je op letten?” Bij het eerste deel ging het over de verplichtingen die voortvloeien uit de Wwft. In het tweede deel is de verplichting van de factuur onder de aandacht gebracht en tot slot richt ik mij op de koopovereenkomst. Er is veel paardenhandel, maar er worden veel minder koopovereenkomsten opgesteld. In de praktijk moet ik vaak constateren dat veel paarden worden verkocht zonder dat er een schriftelijke en getekende koopovereenkomst is. In de praktijk levert dit vaak veel problemen op. Problemen die wellicht...

Continue reading

De verkoop van een paard; waar moet je op letten? (2/3)

Introductie In het eerste deel van het drieluik heb ik het gehad over de Wwft in de paardenwereld. Dit is belangrijke wetgeving waar ik even de aandacht voor wilde vragen. Er zijn nog twee andere onderwerpen die ik onder de aandacht wil brengen bij de verkoop van een paard. In dit deel komt aan de orde de verplichting van een verkoopfactuur. Verplicht een verkoopfactuur op te stellen bij verkoop paard Voor de omzet die wordt gegenereerd, ben je verplicht een verkoopfactuur op te stellen. Dit geldt voor iedere ondernemer en ook wanneer de omzet door de verkoop van een paard wordt gegenereerd. Deze...

Continue reading

De verkoop van een paard; waar moet je op letten? (1/3)

verkoop van een paard

Introductie Het heeft een tijd stil gelegen, maar voorzichtig trekt de handelsmarkt weer aan, ook in de paardenwereld. Een goed moment om stil te staan bij de vraag waar de professionele paardenverkoper rekening mee moet houden bij de verkoop van een paard. In dit eerste deel van het drieluik richt ik mij op een onpopulair onderwerp; de wet tegen witwassen en financiering terrorisme oftewel de Wwft. Aangepaste Wet tegen witwassen en financiering terrorisme (Wwft) In 2018 is de aangepaste Wet tegen witwassen en financiering terrorisme in werking getreden. Een onderdeel van de wet zijn de verplichtingen bij verkooptransacties en hierbij in het bijzonder contante...

Continue reading

Aansprakelijke partij bij een val van een paard

Aansprakelijke partij bij een val van een paard   Inleiding In ons land leven zo’n 400.000 paarden en pony’s, er zijn bijna 500.000 ruiters en 1500 rijverenigingen. Paardrijden is echter niet zonder risico’s. Dat varieert van kleine verwondingen die weer genezen tot permanente invaliditeit door een dwarslaesie of zelfs overlijden. Waar wezenlijke bedrijfsmatige risico’s bestaan, daar is relevante wetgeving voor in het leven geroepen en ontstaat dus de nodige jurisprudentie. Dat geldt zeker voor letselschade opgelopen in of rond een manege.   Situatieschets Tijdens een paardrijles struikelt een paard, wordt de amazone uit het zadel geworpen en valt zij met haar hoofd tegen het schot rond...

Continue reading

Hippisch recht: bewijsvermoeden bij non-conformiteit

Hippisch recht: bewijsvermoeden bij non-conformiteit Auteur: Pierrette Kuipers   Inleiding Het gerechtshof in Den Haag heeft op 3 december 2013 nog eens bevestigd hoe lastig het kan zijn voor een professionele verkoper om het bewijsvermoeden dat geldt bij consumentenkoop, te weerleggen. Casus Partijen voerden een geschil over een aangekocht paard. De kopers stelden dat het paard leed aan artrose of ‘kissing spines’, hetgeen ernstige stijfheidsklachten teweeg brengt. De rechtbank in Rotterdam heeft de vorderingen van de kopers in eerste aanleg afgewezen, nu de aandoeningen van het paard niet in voldoende mate waren vast komen te staan. In hoger beroep is het gerechtshof in Den Haag echter...

Continue reading