T +31 53 303 30 00

 

Huurrecht

TLC International Law > Huurrecht

De (on)eerlijkheid van een huurverhogingsbeding

De huurprijs van een woning kan onder omstandigheden worden verhoogd op basis van een huurverhogingsbeding. In Nederland geniet een huurder van een woonruimte een vergaande mate van huurbescherming en daarmee huurprijsbescherming. Daarbij is van belang dat dat de rechtsverhouding tussen de huurder en verhuurder onder de werking van de Richtlijn oneerlijke bedingen valt.[1] Men kan zich in dat kader de vraag stellen in hoeverre een huurprijsverhogingsbeding eerlijk is. Aan de hand van recente jurisprudentie wordt in het navolgende een overzicht gegeven van de stand van zaken. Rechtbank Amsterdam 21 april 2023 De rechtbank Amsterdam heeft in deze uitspraak uiteengezet aan welke voorwaarden...

Continue reading

Een gebrek aan het gehuurde & evenredige huurprijsvermindering

Gebrekkig onderhoud, een lekkage of slechte isolatie, je kan het allemaal tegen komen wanneer je een woning huurt. Deze voorbeelden zijn aan te merken als gebreken aan het gehuurde. Als gevolg van deze gebreken is het mogelijk dat (een deel van) het gehuurde niet gebruikt kan worden en dat het gebrek ten koste gaat van het huurgenot van de huurder. In deze blog worden de rechten van de huurder kort uiteengezet. Juridisch kader  Een gebrek wordt in de wet omschreven als een staat of eigenschap van een zaak of een andere niet aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, waardoor de woning...

Continue reading

Zonnepanelen op een huurhuis

Met de steeds verder groeiende aandacht voor duurzaam leven worden zonnepanelen steeds populairder. Zonnepanelen hebben veel voordelen, zo kunnen ze je energiekosten verlagen, draagt het bij aan de vermindering van CO-2 uitstoot en kunnen ze de waarde van je pand laten stijgen en aantrekkelijkheid van het pand vergoten. Maar wat als je in een huurhuis woont, kun je dan als huurder zonnepanelen installeren en profiteren van de voordelen hiervan? Je leest het in deze blog! Rechten en verplichtingen van huurders Als huurder heb je over het algemeen beperkte rechten als het gaat om het aanbrengen van structurele wijzigingen aan het gehuurde pand....

Continue reading

Relax ! – Zeker weten dat je huurovereenkomst goed geregeld is.

Huurrecht – In de praktijk passeren de meest bijzondere huurzaken mijn bureau als advocaat. Elke zaak is weer anders. Andere belangen, andere problemen en niet onbelangrijk – ook andere passende oplossingen. Wat in iedere zaak wel gelijk is, is dat het begint bij de huurovereenkomst. Afspraken die niet (goed genoeg) zijn vastgelegd of wet- en regelgeving waarvan de (ver-)huurder niet van op de hoogte was. Dat kan anders ! Huurrecht Het uitgangspunt van overeenkomsten is dat je ze kunt opstellen precies zoals partijen het willen. Voor de huurovereenkomst geldt dat meestal niet. Er zijn namelijk veel wettelijke beperkingen. Het huurrecht kent verschillende...

Continue reading

Horeca en winkeliers hebben recht op corona-huurkorting

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven over de vraag óf en op hoeveel huurkorting ondernemers recht hebben als gevolg van de beperkende corona-overheidsmaatregelen. Vanaf het begin van de beperkende overheidsmaatregelen in maart 2020 zijn veel procedures  gevoerd over de te betalen huur. Hadden ondernemers recht op een korting? En hoe moest ‘de pijn’ tussen huurder en verhuurder worden verdeeld? Menig rechter heeft het hoofd over deze vragen gebogen en uitspraak gedaan. Iedere rechter op een eigen manier met een eigen berekening. Het resultaat; veel onduidelijkheid. De Hoge Raad rekent in haar uitspraak van 24 december 2021...

Continue reading