T +31 53 303 30 00

 

International law

TLC International Law > International law

Is Dutch court decision enforceable in Turkey?

Can court decisions in the Netherlands and Germany (including other EU countries) be recognized and enforced in Turkey? Recognition and enforcement of foreign court decisions play a crucial role in facilitating international legal cooperation and ensuring justice across borders. In Turkey, as in many other jurisdictions, this process is governed by specific legal provisions aimed at balancing the principles of sovereignty and comity with the need for efficient cross-border dispute resolution. On the other hand, it should be noted that in Turkey, only judgments of civil cases are recognized and enforced. Are there conditions for the recognition and enforcement of judgments...

Continue reading

Hollanda mahkeme kararınız Türkiye’de uygulanabilir mi?

Hollanda ve Almanya'daki (diğer AB ülkeleri de dahil olmak üzere) mahkeme kararları Türkiye'de tanınabilir ve tenfiz edilebilir mi? Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve icrası, uluslararası hukuki iş birliğini kolaylaştırmak ve sınırların ötesinde adaletin sağlanmasında kritik bir rol oynamaktadır. Türkiye'de, birçok başka yargı alanında olduğu gibi, bu süreç, egemenlik ve nezaket prensiplerini dengelemeyi ve etkili sınır ötesi anlaşmazlık çözümüne olan ihtiyacı gözeterek belirli yasal hükümlerle yönetilir. Öte yandan, Türkiye'de sadece hukuk davalarına ilişkin kararların tanındığını ve tenfiz edildiğini belirtmek gerekir. Türkiye'de mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi için şartlar var mı?  Bu blogda okuyabilirsiniz. Yabancı bir mahkeme kararının "tanınması" ve "tenfizi" nasıl tanımlanabilir?  Tanıma ve...

Continue reading

Is uw Nederlandse gerechtelijke beslissing uitvoerbaar in Turkije?

Kunnen rechterlijke beslissingen gewezen door een rechtbank in Nederland en Duitsland (inclusief andere EU-landen) worden erkend en uitgevoerd in Turkije? Erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse rechterlijke beslissingen spelen een cruciale rol bij het vergemakkelijken van internationale juridische samenwerking en het waarborgen van rechtspraak over de grenzen heen. In Turkije wordt dit proces, net als in veel andere landen, geregeld door specifieke wettelijke bepalingen die erop gericht zijn de beginselen van soevereiniteit en hoffelijkheid in evenwicht te brengen met de behoefte aan efficiënte grensoverschrijdende geschillenbeslechting. Aan de andere kant moet worden opgemerkt dat in Turkije alleen vonnissen in civiele zaken worden...

Continue reading