T +31 53 303 30 00

 

Letselschade

TLC International Law > Letselschade (Page 2)

Aansprakelijkheid tijdens het sporten: hoe zit dit?

Als we aan sport denken, komen er vaak positieve associaties naar boven. Maar wist je dat er ook juridische aspecten aan sport verbonden zijn? Het aansprakelijkheidsrecht speelt hierbij een belangrijke rol. In deze blog geef ik een kort inzicht in hoe aansprakelijkheid werkt binnen sport- en spelsituaties, aan de hand van een paar voorbeelden. Even in het kort: aansprakelijkheid Het aansprakelijkheidsrecht is een onderdeel van het burgerlijk recht en regelt de verhoudingen tussen mensen onderling. Normaal gesproken draagt iedereen zijn eigen schade, tenzij er specifieke omstandigheden zijn die aansprakelijkheid rechtvaardigen. Als iemand aansprakelijk wordt gesteld, betekent dit dat diegene de schade moet...

Continue reading

Schade beperken na een verkeersongeval met een bedrijfsauto: praktische tips voor ondernemers

Verkeersongevallen met bedrijfsauto's komen helaas maar al te vaak voor. Niet alleen kan het leiden tot schade aan het voertuig en andere eigendommen, maar het kan ook vertragingen in de werkzaamheden veroorzaken en klanttevredenheid negatief beïnvloeden. Het is daarom belangrijk om te weten hoe je hier als bedrijf mee om moet gaan en wat de stappen zijn om schade te verhalen en inkomstenverlies te beperken. In dit artikel zullen we ingaan op verkeersongevallen met bedrijfsauto's en de gevolgen die het kan hebben voor bedrijven. Verzekering Als u in het bezit bent van een motorrijtuig, zoals een auto, motor of scooter, dan bent...

Continue reading

Zorginstelling aansprakelijk voor gevolgen coronabesmetting van werknemer

Goed nieuws voor zorgmedewerkers die besmet zijn geraakt met het COVID-19 virus door nalatigheid van de werkgever! De rechtbank heeft voor het eerst beslist dat een zorginstelling aansprakelijk kan zijn voor de gevolgen van een coronabesmetting van diens werkneemster. Het verwijt wat de werkgever in kwestie gemaakt kan worden is dat de werkneemster zonder beschermingsmiddelen patiënten hielp. De claim is momenteel nog in behandeling, maar de vermoedelijke claim kan oplopen tot wel € 100.000,-. Situatie De 28-jarige werkneemster raakte in april van 2020 besmet met het coronavirus. Volgens de werkneemster gebeurde dit tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden als verpleegkundige in een...

Continue reading

Moet de verzekeraar gederfde zwarte inkomsten vergoeden?

Tegenwoordig komt het regelmatig voor dat mensen contant wat bijverdienen, hierover worden dan geen belastingen en premies afgedragen. Dit zogenoemde zwart werken mag niet, maar het gebeurt veel. Wat als iemand zwart bijverdiende, maar dat door een ongeval niet meer kan? Moet de verzekeraar deze schade dan vergoeden? Dat is de vraag waarover het Gerechtshof Den Haag zich moest buigen tijdens een zitting in november 2022 (ECLI:NL:GHDHA:2022:2673). Het geschil Een zzp’er was door een basisschool ingehuurd om internetkabels aan te leggen. Tijdens zijn werkzaamheden viel hij van een door de school ter beschikking gestelde ladder en liep hij enkelletsel op. Er word...

Continue reading

Verzekeringsrechtelijke subrogatie en de 50%-regel bij verkeersongevallen

Bij een verkeersongeval zijn vaak verschillende verzekeraars betrokken. Niet alleen kunnen partijen te maken krijgen met een WAM-verzekeraar van de schadetoebrengende partij, maar ook is er met enige regelmaat een zorgverzekeraar van het slachtoffer betrokken. Wanneer een verzekeraar schadevergoeding uitkeert aan haar verzekerde terwijl een derde aansprakelijk is voor de schade, heeft die verzekeraar mogelijk een verhaalsrecht op de verzekeraar van deze derde. In het kader van dit vraagstuk heeft de Rechtbank Overijssel eind november een interessante uitspraak gedaan. Hierin werd bevestigd dat de zogenoemde 50%-regel bij verkeersongevallen tussen een motorrijtuig en een fietser of voetganger, niet doorwerkt in de...

Continue reading

Affectieschade

Wanneer iemand letsel oploopt ten gevolge van een gebeurtenis waarvoor een andere partij aansprakelijk is, is het mogelijk om een vergoeding te claimen voor immateriële schade. Deze vergoeding wordt ook wel smartengeld genoemd. Sinds 1 januari 2019 is het niet alleen voor het slachtoffer zelf, maar ook voor nabestaanden en naasten van een slachtoffer met ernstig en blijvend letsel als gevolg van een ongeval mogelijk om een vergoeding te krijgen voor het leed en de pijn die zij ervaren door de gebeurtenis. Deze vorm van immateriële schade wordt ook wel affectieschade genoemd. Wettelijke grondslag De wettelijke grond voor het vergoeden van affectieschade...

Continue reading

Beroepsziekte opgelopen door het werken met gevaarlijke stoffen? Vanaf 1 januari 2023 heeft u recht op een tegemoetkoming

Elk jaar overlijden er 3.000 mensen in Nederland, omdat ze tijdens het werk zijn blootgesteld aan gevaarlijke stoffen. Nog meer werkenden worden er ziek door. Denk bijvoorbeeld aan een industriewerker die een longaandoening oploopt door het werken met asbest of een schilder wiens zenuwstelsel is aangetast door chemicaliën in de verf. Voor deze werknemers is het vanaf 1 januari 2023 mogelijk om een tegemoetkoming aan te vragen. Beperkte gang naar de rechter In het verleden werd er met regelmaat geprocedeerd over de aansprakelijkheid van de werkgever in deze kwesties. De meeste claims leidden in de praktijk echter niet tot een schadevergoeding....

Continue reading

Vergoeding van ‘ander nadeel’: wat wordt hieronder verstaan en wanneer heb je er recht op?

Artikel 6:95 BW bepaalt dat de schade die op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding moet worden vergoed, bestaat uit vermogensschade en ander nadeel. Vermogensschade spreekt al snel tot de verbeelding, maar wat wordt en bedoeld met ‘ander nadeel’? En wanneer heb je recht op een vergoeding van ‘ander nadeel’? ‘Ander nadeel’ Met ander nadeel in de zin van artikel 6:95 BW wordt kortweg verwezen naar immateriële schade. Hieronder verstaat men schade die veroorzaakt is door verdriet, geestelijk leed en gederfde levensvreugde. In tegenstelling tot materiële schade is immateriële schade niet direct uit te drukken in geld. De vergoeding die wordt...

Continue reading

Goed nieuws voor de benadeelde ondernemer! Verlies aan arbeidsvermogen géén belastbare winst

De Rechtbank Zeeland-West-Brabant (ECLI:NL:RBZWB:2022:5081) deed vorige maand een interessante uitspraak ten aanzien van de belastbaarheid van schadevergoeding in verband met een bedrijfsongeval. De schadevergoeding die wordt uitgekeerd ten gevolge van een arbeidsongeval bestaat doorgaans uit meerdere componenten. Zo valt te denken aan een vergoeding voor psychisch leed (ook wel immateriële schadevergoeding of smartengeld) of een vergoeding voor extra kosten ten gevolge van het ongeval. Ook het verlies aan arbeidsvermogen komt voor vergoeding in aanmerking. Maar hoe zit het met de belastbaarheid van deze schadevergoedingen? Smartengeld en extra kosten als gevolg van het ongeval Extra kosten die worden gemaakt in verband met het...

Continue reading