T +31 53 303 30 00

 

Letselschade

TLC International Law > Letselschade (Page 4)

Slachtoffer in het strafproces: schadevergoeding

Introductie Het is mogelijk dat je als slachtoffer van een strafbaar feit schade hebt geleden. Denk hierbij aan een slachtoffer met schade aan bezittingen of het slachtoffer dat minder (of geheel niet meer) kan werken door bijvoorbeeld een mishandeling met ernstig (lichamelijk dan wel psychisch) letsel tot gevolg. Voor deze situaties bestaat de mogelijkheid dat het slachtoffer zich voegt als benadeelde partij in het strafproces en om een schadevergoeding verzoekt. Voeging Indien jij als slachtoffer een schadevergoeding wil verzoeken via het strafproces, dan dien jij je te voegen als benadeelde partij in dat proces. Dit kan door het indienen van een voegingsformulier. Hierop...

Continue reading

Around the globe: letselschade in het buitenland – VERENIGD KONINKRIJK

Inleiding Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op vakantie. Het ene moment is er niets aan de hand, het andere moment kunt u verzeild raken in allerhande juridische regels omtrent verkeersaansprakelijkheid. De regels over verkeersaansprakelijkheid verschillen per land. Raakt u betrokken bij een verkeersongeval in het buitenland, dan is het recht van het land van het ongeval toepasselijk. Dit is conform het Rome II verdrag. In deze blog zullen we de rechtsregels behandelen die gelden mocht u door een ongeval letselschade oplopen het Verenigd Koninkrijk (Engeland en Wales). Grondslag Eerste vereiste voor aansprakelijkheid is schending van een duty to take care,...

Continue reading

Around the globe: letselschade in het buitenland – SPANJE

Inleiding Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op vakantie. Het ene moment is er niets aan de hand, het andere moment kunt u verzeild raken in allerhande juridische regels omtrent verkeersaansprakelijkheid. De regels over verkeersaansprakelijkheid verschillen per land. Raakt u betrokken bij een verkeersongeval in het buitenland, dan is het recht van het land van het ongeval toepasselijk. Dit is conform het Rome II verdrag. In deze blog zullen we de rechtsregels behandelen die gelden mocht u door een ongeval letselschade oplopen in Spanje. Grondslag In Spanje is de grondslag voor aansprakelijkheid bij een ongeval gebaseerd op artikel 1902 Código Civil...

Continue reading

Around the globe: letselschade in het buitenland – BELGIË

Inleiding Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op vakantie. Het ene moment is er niets aan de hand, het andere moment kunt u verzeild raken in allerhande juridische regels omtrent verkeersaansprakelijkheid. De regels over verkeersaansprakelijkheid verschillen per land. Raakt u betrokken bij een verkeersongeval in het buitenland, dan is het recht van het land van het ongeval toepasselijk. Dit is conform het Haags verkeersongevallenverdrag. In deze blog zullen we de rechtsregels behandelen die gelden mocht u letselschade oplopen in België. Grondslag België kent – net als Nederland – twee soorten burgerlijkrechtelijke aansprakelijkheden. De contractuele en buiten contractuele aansprakelijkheid. Verkeersongevallen vallen in...

Continue reading

Around the globe: letselschade in het buitenland – DUITSLAND

Inleiding Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op vakantie. Het ene moment is er niets aan de hand, het andere moment kunt u verzeild raken in allerhande juridische regels omtrent verkeersaansprakelijkheid. De regels over verkeersaansprakelijkheid verschillen per land. Raakt u betrokken bij een verkeersongeval in het buitenland, dan is het recht van het land van het ongeval toepasselijk. Dit is conform het Haags verkeersongevallenverdrag. In deze blog zullen we de rechtsregels behandelen die gelden mocht u letselschade oplopen in Duitsland. Grondslag Aan aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad in Duitsland ligt het "begrip" schuld ten grondslag (Verschuldenshaftung). De Duitse wet stelt dat iemand...

Continue reading

Around the globe: letselschade in het buitenland – FRANKRIJK

Inleiding Een ongeluk zit in een klein hoekje, ook op vakantie. Het ene moment is er niets aan de hand, het andere moment kunt u verzeild raken in allerhande juridische regels omtrent verkeersaansprakelijkheid. De regels over verkeersaansprakelijkheid verschillen per land. Raakt u betrokken bij een verkeersongeval in het buitenland, dan is het recht van het land van het ongeval toepasselijk. Dit is conform het Haags verkeersongevallenverdrag. In deze blog zullen we de rechtsregels behandelen die gelden mocht u letselschade oplopen in Frankrijk. Grondslag De algemene grondslag voor aansprakelijkheid bij een ongeval naar Frans recht is, net zoals in Nederland, de onrechtmatige daad. In...

Continue reading

Around the globe: letselschade in het buitenland – NEDERLAND

Inleiding Na vorig jaar een vakantiejaar met restricties te hebben gehad, ziet de aankomende zomer er op het ogenblik een stuk beter uit. Een buitenlandvakantie lonkt. Maar wat nu als u onverhoopt letsel oploopt tijdens uw vakantie in het buitenland? Wij zullen in de aanloop naar de zomer, middels een reeks blogs, inzicht geven over hoe u moet handelen als u slachtoffer bent geworden van een ongeval in het buitenland in een bepaald land ten gevolge waarvan u letselschade heeft opgelopen. Wij zullen de procedure(s) welke u dient te volgen in het geval u onverhoopt letselschade oploopt in het buitenland, uitwerken ten...

Continue reading

Around the globe: letselschade in het buitenland

Inleiding Na vorig jaar een vakantiejaar met restricties te hebben gehad, ziet de aankomende zomer er op het ogenblik een stuk beter uit. Een buitenlandvakantie lonkt. Maar wat nu als u onverhoopt letsel oploopt tijdens uw vakantie in het buitenland? Wij zullen in de aanloop naar de zomer, middels een reeks blogs, inzicht geven over hoe u moet handelen als u slachtoffer bent geworden van een ongeval in het buitenland in een bepaald land ten gevolge waarvan u letselschade heeft opgelopen. Wij zullen de procedure(s) welke u dient te volgen in het geval u onverhoopt letselschade oploopt in het buitenland, uitwerken ten...

Continue reading

Directe schadeafhandeling autoschades per 1 juli 2021 van start

Inleiding Op het moment dat een automobilist schade aan jouw auto veroorzaakt, moet je nu je schade nog verhalen op de verzekeraar van de schadeveroorzakende automobilist. Per 1 juli 2021 gaat dit veranderen en gaat de directe schadeafhandeling van start. Verbond van Verzekeraars Het Verbond van Verzekeraars heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor directe schadeafhandeling. Dit kon al bij een allrisk verzekering, maar met de komst van directe schadeafhandeling kan de verzekerde zijn eigen verzekering ook aanspreken bij een WA of Beperkt Casco verzekering. Het belangrijkste doel daarbij is het ontzorgen van degene die schade heeft geleden en het volledig uit...

Continue reading