T +31 53 303 30 00

 

Ondernemingsrecht

TLC International Law > Ondernemingsrecht

Neem zelf de regie!

Introductie Eindelijk versoepelingen in Nederland. Niet meer op afspraak hoeven winkelen, maar juist na het shoppen een biertje op het terras drinken. Hoe fijn is dat! Met blijdschap over de versoepelingen groeit ook onzekerheid bij veel ondernemers. Het water staat hun aan de lippen en veel ondernemingen hebben geen kans meer als de steun van de overheid wegvalt en de schuldeisers actief hun vorderingen gaan incasseren. Is een faillissement dan de enige optie? Kan een ondernemer alleen maar lijdzaam toezien hoe zijn of haar opgebouwde levenswerk tussen de vingers door glipt? Nee, natuurlijk niet. WHOA Een gedwongen faillissement is het slechtste scenario voor bedrijfsbeëindiging....

Continue reading

Het nut van een Centraal Aandeelhoudersregister naast het Ultimate Beneficial Owner register

Introductie Vanaf 27 september jongstleden zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren dan wel de personen die zeggenschap hebben in het Ultimate Beneficial Owner register, oftewel het UBO-register, in te schrijven. Het UBO-register heeft tot doel transparantie te verschaffen omtrent de vraag wie uiteindelijk eigenaar is van dan wel zeggenschap heeft over de juridische entiteit om zo financieel-economische criminaliteit tegen te gaan. Denk hierbij aan witwaspraktijken. Door invoering van voornoemd register is het wetsvoorstel inzake de invoering van een Centraal Aandeelhoudersregister opgeschort vanwege de hoge administratieve lasten en de verwachtte overlap met het UBO-register die hiermee gepaard zou gaan. Is dit echter...

Continue reading

Rechtbank homologeert eerste akkoord onder de WHOA

Introductie De bedrijfsvoering van veel ondernemingen kan en wordt niet op de gebruikelijke manier voortgezet door de coronacrisis. De verwachting is dan ook dat in de aankomende maanden veel ondernemingen te maken krijgen met geldproblemen met misschien zelfs een faillissement tot gevolg. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), in werking getreden per 1 januari 2021, kan een faillissement helpen te voorkomen. Op 8 februari jl. schreven wij al een blog over deze nieuwe wet. Inmiddels is het eerste akkoord onder de WHOA gehomologeerd. Rechtbank Noord-Holland De Rechtbank Noord-Holland heeft op 19 februari jl. het eerste akkoord gehomologeerd (zaaknummers 312556 RK HO 21-65 en...

Continue reading

Wet Homologatie Onderhands Akkoord

Introductie De bedrijfsvoering van veel ondernemingen kan en wordt niet op de gebruikelijke manier voortgezet door de coronacrisis. De verwachting is dan ook dat in de aankomende maanden veel ondernemingen te maken krijgen met geldproblemen met misschien zelfs een faillissement tot gevolg. De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), in werking getreden per 1 januari 2021, kan een faillissement helpen te voorkomen. Verandering WHOA De WHOA heeft als doel te komen tot een akkoord met alle schuldeisers van de onderneming buiten het insolventierecht om. De onderneming kan zelf een akkoord voor de WHOA invoeren, maar ook aandeelhouders, schuldeisers, de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging van de...

Continue reading

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid 2.0 (NOW 2.0)

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid 2.0 (NOW 2.0)   Het kabinet wil tijdens de Coronacrisis banen en inkomens beschermen. Nu de coronacrisis langer duurt dan verwacht, is het economisch noodpakket met daarin de loonkostenregeling NOW met ingang van 1 juni verlengd met 4 maanden tot 1 oktober. Deze NOW 2.0 kan vanaf 6 juli worden aangevraagd en voorziet in tegemoetkoming op de loonkosten vanaf 1 juni. Bedrijven met minstens twintig procent omzetverlies kunnen met de NOW 2.0 regeling een tegemoetkoming van maximaal negentig procent van hun loonkosten krijgen, naar rato van hun omzetverlies. Voor wie is de NOW 2.0 bedoeld? Elk bedrijf dat ten...

Continue reading