T +31 53 303 30 00

 

Strafrecht

TLC International Law > Strafrecht

Slachtoffer van een misdrijf: de schade verhalen is nog niet zo makkelijk, maar herijking van het stelsel volgt…

Slachtoffer geworden van een misdrijf? De schade die u als slachtoffer heeft opgelopen, kunt u verhalen op de dader tijdens het strafproces. Echter, in de praktijk wordt uw schadevordering vaak voor een groot gedeelte aan de kant geschoven en zult u worden verwezen naar de civiele rechter. De minister voor Rechtsbescherming, minister Weerwind, is van mening dat het stelsel hieromtrent aan ‘onderhoud’ toe is. Het debat in de Tweede Kamer In het debat van een maand geleden gaf kamerlid Songül Mutluer (PvdA) aan dat ‘’bijna twee derde van de vorderingen van slachtoffers in het strafproces niet-ontvankelijk wordt verklaard’’. De weg die een...

Continue reading

Slachtoffer in het strafproces: schadevergoeding

Introductie Het is mogelijk dat je als slachtoffer van een strafbaar feit schade hebt geleden. Denk hierbij aan een slachtoffer met schade aan bezittingen of het slachtoffer dat minder (of geheel niet meer) kan werken door bijvoorbeeld een mishandeling met ernstig (lichamelijk dan wel psychisch) letsel tot gevolg. Voor deze situaties bestaat de mogelijkheid dat het slachtoffer zich voegt als benadeelde partij in het strafproces en om een schadevergoeding verzoekt. Voeging Indien jij als slachtoffer een schadevergoeding wil verzoeken via het strafproces, dan dien jij je te voegen als benadeelde partij in dat proces. Dit kan door het indienen van een voegingsformulier. Hierop...

Continue reading

Wet Uitbreiding Slachtofferrechten: een overzicht

Introductie Op 20 april jl. heeft de Eerste Kamer de Wet Uitbreiding Slachtofferrechten aangenomen. Met deze wet komen de wensen van het slachtoffer in het strafproces centraler te staan. Dit helpt onder andere bij de verwerking en acceptatie. Welke wijzigingen staan centraal bij deze uitbreiding? De uitbreiding Spreekrecht bij wijziging of opheffing bijzondere voorwaarden Door de wet krijgen slachtoffers de mogelijkheid om tijdens de zitting te spreken waarbij de dader verzocht heeft om wijziging of opheffen van de bijzondere voorwaarden. Uitbreiding kring spreekgerechtigden: stief-familie Ook stief-familie van een overleden slachtoffer kan gebruik maken van hun spreekrecht, nu kinderen tegenwoordig vaker opgroeien in een samengesteld gezin. Tot deze...

Continue reading