T +31 53 303 30 00

 

Strafrecht

TLC International Law > Strafrecht

Slachtoffer in het strafproces: schadevergoeding

Introductie Het is mogelijk dat je als slachtoffer van een strafbaar feit schade hebt geleden. Denk hierbij aan een slachtoffer met schade aan bezittingen of het slachtoffer dat minder (of geheel niet meer) kan werken door bijvoorbeeld een mishandeling met ernstig (lichamelijk dan wel psychisch) letsel tot gevolg. Voor deze situaties bestaat de mogelijkheid dat het slachtoffer zich voegt als benadeelde partij in het strafproces en om een schadevergoeding verzoekt. Voeging Indien jij als slachtoffer een schadevergoeding wil verzoeken via het strafproces, dan dien jij je te voegen als benadeelde partij in dat proces. Dit kan door het indienen van een voegingsformulier. Hierop...

Continue reading

Wet Uitbreiding Slachtofferrechten: een overzicht

Introductie Op 20 april jl. heeft de Eerste Kamer de Wet Uitbreiding Slachtofferrechten aangenomen. Met deze wet komen de wensen van het slachtoffer in het strafproces centraler te staan. Dit helpt onder andere bij de verwerking en acceptatie. Welke wijzigingen staan centraal bij deze uitbreiding? De uitbreiding Spreekrecht bij wijziging of opheffing bijzondere voorwaarden Door de wet krijgen slachtoffers de mogelijkheid om tijdens de zitting te spreken waarbij de dader verzocht heeft om wijziging of opheffen van de bijzondere voorwaarden. Uitbreiding kring spreekgerechtigden: stief-familie Ook stief-familie van een overleden slachtoffer kan gebruik maken van hun spreekrecht, nu kinderen tegenwoordig vaker opgroeien in een samengesteld gezin. Tot deze...

Continue reading