T +31 53 303 30 00

 

Strengere eisen voor het concurrentiebeding

TLC International Law > Arbeidsrecht  > Strengere eisen voor het concurrentiebeding

Strengere eisen voor het concurrentiebeding

Het kabinet heeft onlangs aangekondigd dat het opleggen van een concurrentiebeding aan medewerkers moeilijker zal worden. Deze veranderingen kunnen van invloed zijn op zowel werkgevers als werknemers. In deze blog bespreken we wat een concurrentiebeding inhoudt, waarom het moeilijker wordt om dit op te leggen en wat de gevolgen hiervan kunnen zijn voor zowel werkgevers als werknemers.

Wat is een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding is een bepaling in een arbeidsovereenkomst die een werknemer verbiedt om na het einde van het dienstverband binnen een bepaalde periode werkzaam te zijn bij een concurrent of om een eigen concurrerende onderneming te starten. Het doel van een concurrentiebeding is om de belangen van de werkgever te beschermen en concurrentie op de markt te beperken.

Veranderingen in de wetgeving

Het kabinet heeft besloten om het opleggen van een concurrentiebeding aan medewerkers moeilijker te maken. Dit betekent dat werkgevers straks niet zomaar een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst kunnen opnemen. Er worden strengere eisen gesteld aan de motivering en noodzakelijkheid van een concurrentiebeding.

Motivering en noodzakelijkheid

Om een concurrentiebeding rechtsgeldig te maken, moet een werkgever de noodzaak en het belang van het beding goed kunnen onderbouwen. Dit betekent dat werkgevers zullen moeten aantonen dat er sprake is van specifieke bedrijfsbelangen die bescherming behoeven, zoals gevoelige bedrijfsinformatie, klantenkring of specifieke knowhow. Een algemeen belang is niet voldoende.

Maatwerk per functie

Daarnaast moet een concurrentiebeding in verhouding staan tot de functie van de werknemer. Een beding dat geldt voor alle medewerkers, ongeacht hun functie, wordt waarschijnlijk als ongeldig beschouwd. Het concurrentiebeding moet dus op maat worden gemaakt voor de specifieke functie van de werknemer.

Gevolgen voor werkgevers en werknemers

Deze veranderingen hebben gevolgen voor zowel werkgevers als werknemers. Werkgevers zullen zorgvuldig nadenken over de noodzaak en proportionaliteit van een concurrentiebeding voordat ze het opnemen in een arbeidsovereenkomst. Ze moeten kunnen aantonen dat er sprake is van een legitiem belang dat beschermd moet worden. Als een werkgever een vertrekkende medewerker aan het concurrentiebeding houdt zal de werkgever daar een vergoeding voor moeten betalen. Deze vergoeding zal wettelijk worden bepaald aan de hand van een percentage van het laatst verdiende salaris.

Vragen?
Heeft u vragen over deze blog of andere arbeidsrechtelijke kwesties? Benader dan gerust mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.