T +31 53 303 30 00

 

Controle op thuiswerken, privacy en vertrouwen

TLC International Law > Arbeidsrecht  > Controle op thuiswerken, privacy en vertrouwen

Controle op thuiswerken, privacy en vertrouwen

Inleiding

Veel werkgevers vinden dat de werknemers nu meer thuis moeten werken in verband met corona. Sommige werkgevers willen graag controleren wat de werknemers op een dag tijdens werktijd doen. Sommige werkgevers hebben hiervoor bedacht dat de webcam bijvoorbeeld aan moet staan tijdens werktijd, maar mag dat volgens de wet wel?

Instructies

Volgens art. 7:660 BW is de werknemer verplicht zich te houden aan de instructies van de werkgever als het gaat over het verrichten van arbeid. Ook als het te maken heeft met instructies met betrekking tot de goede orde in de onderneming. Dat heet ook wel het instructierecht. Het instructierecht wordt onder verdeeld in werkinstructies en ordevoorschriften.

Werkinstructies gaan bijvoorbeeld over de taakuitoefening van de werknemer en over hoe bepaalde systemen gebruikt moeten worden. Veiligheidsvoorschriften, ziekteverzuim, representativiteitsvoorschriften en bedrijfskleding zijn voorbeelden van ordevoorschriften. Zowel werkinstructies als ordevoorschriften zijn belangrijk voor de uitvoering van het werk van de werknemer.

De instructies van de werkgever dienen echter wel redelijk te zijn, zodat de werkgever zich wel als goed werkgever gedraagt. De werknemer is verplicht redelijke instructies van de werkgever op te volgen. Als een werknemer een instructie van de werkgever weigert handelt hij in strijd met goed werknemer schap.

Privacy

Is een werkgever voornemens de werknemer te controleren via de webcam, e-mail of internet dan dient dit wel volgens de regels zijn zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Die voorwaarden zijn:

  • De werkgever moet een gerechtvaardigd belang hebben. Dat belang moet zwaarder wegen dan het privacybelang van de werknemers.
  • De controle dient noodzakelijk te zijn, met andere woorden: er zijn geen minder ingrijpende mogelijkheden beschikbaar om het doel te bereiken.
  • De werkgever moet de werknemer op de hoogte brengen dat controle mogelijk is en op welke wijze dat gebeurt. Daarbij dient de werkgever tevens aan te geven wat wel en wat niet is toegestaan. Dat kan bijvoorbeeld in de gedragsregels worden beschreven.
  • Bij controle van de telefoon of e-mail dient de werkgever rekening te houden met persoonlijke en vertrouwelijke gegevens die op de computer kunnen staan.
  • Is er sprake van een ondernemingsraad, dan is toestemming nodig om over te gaan tot controle.

Bij controle via de webcam dient de werkgever bewust te zijn van een mogelijke inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de werknemer. Derhalve is het belangrijk dat de (redelijke) regels en eisen door de werknemer duidelijk en begrijpelijk worden uitgelegd.

Conclusie

Vertrouwen is de basis tussen een werknemer en werkgever. Wanneer de werkgever overgaat tot het inzetten van controlemiddelen kan de werknemer de indruk krijgen dat er weinig vertrouwen is in de manier van zijn/haar werken. Om te voorkomen dat de vertrouwensband tussen werknemer en werkgever in stand blijft, dient de werkgever aldus goed na te denken over het inzetten van controlemiddelen en of dit zal leiden tot het gewenste resultaat.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Benader dan gerust ons team arbeidsrecht: Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl) of Justy Nijland (nijland@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.