T +31 53 303 30 00

 

Corona: gewijzigd inkomen reden tot alimentatieverlaging?

TLC International Law > Familierecht  > Corona: gewijzigd inkomen reden tot alimentatieverlaging?

Corona: gewijzigd inkomen reden tot alimentatieverlaging?

Inleiding

De Coronacrisis heeft voor vele ontslagen gezorgd, maar ook is het voor zelfstandigen in bepaalde branches lastig gebleken om het gebruikelijke inkomen te kunnen blijven genereren. Werknemers of zelfstandigen zullen geconfronteerd zijn met een drastisch gewijzigd inkomen. Hoe verhoudt dit drastisch gewijzigde inkomstenverlies met de hoogte van verschuldigde kinderalimentatie? Is het gewijzigde inkomen door de Coronacrisis een reden om de kinderalimentatie te verlagen? De rechtbank Amsterdam diende hierover te beslissen (ECLI:NL:RBAMS:2021:2179).

Situatieschets

De man heeft een eigen onderneming, namelijk een stomerij, en werkte daarnaast in de avonduren in de schoonmaakbranche. Het grootste gedeelte van zijn komen genereerde hij als zelfstandige, echter door de Coronacrisis is dit inkomen drastisch teruggelopen. Voorts is ook zijn dienstverband in de schoonmaakbranche tot een einde gekomen. De man verkrijgt nu een Corona-uitkering voor zelfstandigen (Tozo en Tonko), doch is het de vraag of hij hier blijvend aanspraak op kan maken.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank is van mening dat voor het berekenen van de kinderalimentatie van de man in ieder geval verlangd kan worden dat hij een inkomen genereert ter hoogte van zijn uitkeringen. Of dat nu een Tozo- Tonko- of werkloosheidsuitkering is. De man heeft een zorgplicht jegens de kinderen en het niet aanvragen van een werkloosheidsuitkering is aan te merken als verwijtbaar inkomensverlies. De rechtbank is daarnaast van mening dat de man zich eveneens en desnoods kan inspannen om op andere wijze inkomen te genereren. De man krijgt hiertoe de tijd tot 1 januari 2022. Tot die tijd wordt de kinderalimentatie verlaagd. De rechtbank is van mening dat de man tot 1 januari 2022 voldoende tijd en gelegenheid geboden krijgt om zijn inkomensniveau te herstellen -zij het in dezelfde branche, zij het in een andere branche- en zijn inkomen terug te brengen op hetzelfde niveau als van voor de Coronacrisis.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere familierechtelijke kwesties? Benader dan gerust ons team van familierecht: mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl) of mr. Pierrette Kuipers (kuipers@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.