T +31 53 303 30 00

 

Coronamaatregelen TLC: Samen verspreiding tegengaan

TLC International Law > Covid-19  > Coronamaatregelen TLC: Samen verspreiding tegengaan

Coronamaatregelen TLC: Samen verspreiding tegengaan

Header-Coronamaatregelen

Samen verspreiding tegengaan

 

Het Coronavirus heeft inmiddels een grote invloed op ons (bedrijfs)leven en vraagt om het treffen van maatregelen om de verspreiding tegen te gaan. In dat kader hebben ook wij een aantal Coronamaatregelen getroffen.

 

Wij informeren u via deze weg over de maatregelen die wij hebben getroffen om de risico’s van de uitbraak te verminderen en te zorgen dat onze dienstverlening aan u blijft verlopen zoals u van ons gewend bent.

Maatregelen

Elke bezoeker van ons kantoor, of dat nu een medewerker of een cliënt is, dient desinfectiemiddelen te gebruiken bij binnenkomst. Daarnaast zullen wij te allen tijde 1,5 meter afstand hanteren. Wij maken gebruik van een registratielijst die elke bezoeker, of dat nu een medewerker of een derde is, dient in te vullen. Mocht er toch onverhoopt sprake zijn van een besmetting, dan kan eenvoudig terug worden gezien wie gelijktijdig met deze persoon op ons kantoor aanwezig is geweest, opdat hij/zij de nodige maatregelen kan treffen.

Wij zullen zo veel als mogelijk vanuit huis werken, tenzij dit onmogelijk is. Onmogelijkheden zijn bijvoorbeeld een (noodzakelijke) bespreking op kantoor, een zitting of vanwege een gezamenlijke behandeling van een fysiek dossier.  Bij klachten die duiden op Corona, mag men niet op kantoor verschijnen. Onze medewerkers zullen pas weer op kantoor mogen verschijnen indien de verschijnselen weg zijn of indien een negatief testresultaat is ontvangen.

Nieuwe ontwikkelingen
Bij nieuwe ontwikkelingen, adviezen van het RIVM of veranderingen in bovenstaande maatregelen, zullen wij u actief informeren. Diegenen onder u die direct geraakt zijn of worden door het virus, wensen wij heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Heeft u vragen over dit bericht, onze maatregelen of over hoe wij uw organisatie kunnen helpen in deze tijden? Neem dan contact met ons op!