T +31 53 303 30 00

 

Covid-19 virus, de loondoorbetalingsverplichting

TLC International Law > Covid-19  > Covid-19 virus, de loondoorbetalingsverplichting

Covid-19 virus, de loondoorbetalingsverplichting

Covid-19 virus, de loondoorbetalingsverplichting

Na gisteravond zijn de maatregelen in verband met het Covid-19 virus aangescherpt tot 1 juni. Dit zorgt voor nog meer onduidelijkheden omtrent de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever jegens de werknemer.

Of sprake is van een loondoorbetalingsverplichting is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Indien de werknemer zich ziek meldt in verband met Covid-19, dan gelden de reguliere verzuimregels binnen het bedrijf. Indien het bedrijf in kwestie een CAO heeft, zijn de verzuimregels doorgaans in de CAO opgenomen.

Meldt de werknemer zich af voor het werk omdat hij/zij moet zorgen voor diens kind of partner dan is er sprake van calamiteitenverlof. Dit verlof geldt voor de tijd om de calamiteit op te lossen. Hierbij kunt u denken aan het regelen van een oppas of het ophalen van het kind. Dient de werknemer te zorgen voor diens kind of partner dan kan de werknemer kortdurend zorgverlof aanvragen. Bij kortdurend zorgverlof krijgen werknemers ten minste 70 procent van het loon doorbetaald. Komt het salaris daarmee lager uit dan het minimumloon, dan bent u als werkgever verplicht om het minimumloon te betalen. U mag daarbij in uw hoedanigheid van werkgever vragen om bewijs voor het feit dat het aangevraagde verlof nodig is.

Een van de maatregelen die vanaf gisteravond geldt is dat, zodra iemand in het gezin ziek is, elk lid van dat gezin, voor zover zij in hetzelfde huis verblijft, thuis dient te blijven. Er kan zich dan een situatie voordoen waarin de werknemer zelf niet ziek is, maar toch thuis moet blijven. Indien de werknemer de mogelijkheid heeft om thuis te werken, dan heeft dat de voorkeur. Dit zal uiteraard afhangen van het beroep dat de werknemer uitoefent, nu immers niet elk beroep vanuit huis kan worden uitgeoefend. Bestaat de mogelijkheid van thuis werken niet, omdat de aard van de werkzaamheden dat niet toelaat, dan is de werkgever verplicht om het loon van de werkgever door te betalen. Het betreft immers een maatregel die door de overheid is opgelegd.

Indien de werknemer niet thuis kan werken en er geen verplichting voor de werknemer bestaat om, mede gelet op de huidige maatregelen, thuis te blijven, maar de werknemer aangeeft uit voorzorg niet naar werk te willen komen, heeft u als werkgever de verplichting zoveel mogelijk voorzorgsmaatregelen te treffen. U kunt dan bijvoorbeeld meer hygiënische maatregelen treffen, maar ook de werktijden onder de werknemers verspreiden en gezamenlijke bijeenkomsten vermijden. Van de werknemer wordt dan verlangd dat hij komt werken. Doet de werknemer dit niet terwijl hij niet ziek is en voor de werknemer, gelet op de huidige maatregelen, eveneens geen verplichting bestaat om thuis te blijven, dan dient u het loon van de werknemer niet door te betalen wanneer hij thuis blijft.

In de situatie dat u minder werk heeft voor de werknemer dient het loon doorbetaald te worden. U kunt hiervoor werktijdverkorting aanvragen. Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar onze blog van 16 maart jl.

In alle hierboven genoemde situaties is het belangrijk om goed in gesprek met elkaar te blijven en goede afspraken te maken over thuis blijven of toch komen werken.

Vragen of hulp nodig?

Heeft u vragen over deze blog of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via info@tlcadvocaten.nl.