T +31 53 303 30 00

 

COVID-19 virus, punten voor de werkgever

TLC International Law > Covid-19  > COVID-19 virus, punten voor de werkgever

COVID-19 virus, punten voor de werkgever

COVID-19 virus, punten voor de werkgever

Het COVID-19 virus, ook wel bekend als het coronavirus, verspreidt zich inmiddels met een steeds hogere snelheid in Nederland. In dat kader zijn de scholen voorlopig gesloten, mogen geen evenementen meer plaatsvinden met meer dan 100 aanwezigen en zijn, sinds gisteravond 18:00 uur, ook horecagelegenheden, sportclubs en andere locaties waar doorgaans veel mensen tegelijk aanwezig zijn, gesloten tot en met 6 april.

Bij veel werkgevers heerst momenteel de vraag wat voor een invloed dit heeft op hun bedrijf.

Daaromtrent het volgende.

Advies overheid

De overheid adviseert werkgevers om hun werknemers tot en met 6 april 2020 zo veel mogelijk thuis te laten werken. Daarnaast worden werkgevers opgeroepen om de werktijden van hun werknemers zo veel mogelijk te spreiden. Dit om verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan.

Verplichtingen werkgever

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving. Afhankelijk van de situatie kan de toegang tot de werkplek worden geweigerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de situatie dat u een groot kantoor heeft waarbij een grote groep mensen dagelijks met elkaar in aanraking komt. In een dergelijk geval is aan te raden uw werknemers zoveel mogelijk thuis te laten werken indien mogelijk. Tot slot raden wij u uiteraard aan de RIVM Richtlijnen met regelmaat te raadplegen en te zorgen dat u zich aan deze richtlijnen houdt.
Indien uw werknemer ziek is, moet u tot slot in principe het loon doorbetalen. De dagen dat uw werknemer ziek is gelden niet als vakantie-, maar als ziekteverlofdagen.

Regelingen

Als werkgever kunt u momenteel gebruik maken van een aantal regelingen.
Zo kunnen ondernemers werktijdverkorting aanvragen (regeling ministerie van SZW) en uitstel van betaling/verlaging voorlopige aanslag van belastingen aanvragen bij de Belastingdienst.

Werktijdverkorting

Werktijdverkorting is bedoeld voor bedrijven die tijdelijk geen werk meer hebben voor (een deel van) het personeel, door omstandigheden die buiten het normale ondernemersrisico vallen, waaronder het COVID-19 virus. Om in aanmerking te komen voor werktijdverkorting, dient een vergunning te worden aangevraagd.

Een vergunning voor werktijdverkorting vraagt u aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Er moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden zijn voldoen:

  • uw bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt;
  • u verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk.

De vergunning geldt maximaal 6 weken vanaf de datum waarop de aanvraag is ingediend. Is er na afloop van de vergunning nog geen verbetering? Dan kunt u verlenging van de vergunning aanvragen. De werktijdverkorting mag in totaal maximaal 24 weken duren.

U moet zich direct na de ontvangst van de vergunning voor werktijdverkorting bij het UWV melden. Na de melding en na afloop van de vergunning kunt u een WW-uitkering voor uw personeel aanvragen bij UWV (mits uw werknemers voldoen aan alle voorwaarden die het UWV hieromtrent stelt). Het UWV betaalt de WW-uitkering vervolgens aan u in uw hoedanigheid van werkgever. Het UWV vergoedt dus achteraf de uren dat de werknemers niet werkten gedurende de periode waarvoor de vergunning is afgegeven en voor het aantal uren waarvoor u een vergunning heeft.

Werktijdverkorting kan niet worden verleend voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten. Eveneens kan geen werktijdverkorting worden verleend aan zelfstandigen zonder personeel.

Uitstel van betaling

Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de Belastingdienst maatregelen. U kunt als ondernemer of zzp’er de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling indien u betalingsproblemen heeft door het COVID-19 virus. Ook kunt u uw te betalen voorlopige aanslag aanpassen.

U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonbelasting bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst. In de brief vraagt u om uitstel van betaling en legt u uit hoe u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen

Als zelfstandige kunt u wel een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). U kunt meer informatie vinden over het Bbz via onderstaande link:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bijstand-voor-zelfstandigen-bbz/vraag-en-antwoord/kan-ik-gebruikmaken-van-het-bbz-als-ik-al-langere-tijd-een-eigen-bedrijf-heb

Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Met het borgstellingskrediet staat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden. De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft besloten om versneld, dat wil zeggen per 16 maart 2020, de BMKB tijdelijk te verruimen, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers, met een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen.

Vragen of hulp nodig?

Heeft u vragen over deze blog of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via info@tlcadvocaten.nl.