T +31 53 303 30 00

 

Delta-V onderzoek bij ongevallen: wat is dat precies?

TLC International Law > Aansprakelijkheidsrecht  > Delta-V onderzoek bij ongevallen: wat is dat precies?

Delta-V onderzoek bij ongevallen: wat is dat precies?

Inleiding

Het Delta-V onderzoek wordt ingezet bij aanrijdingen die plaats hebben gevonden bij een lage snelheid. Delta-V betekent vertaald dan ook: ‘verandering in snelheid’. Indien een slachtoffer van een ongeval aanzienlijke whiplashklachten heeft, dan zal de verzekeraar met dit onderzoek proberen aan te tonen dat de impact van het ongeval, gezien de lage botsingssnelheid, niet tot dit letsel geleid kan hebben. Op deze manier zal de verzekeraar pogen het causale verband tussen het ongeval en het opgelopen letsel proberen te ontkennen.

Jurisprudentie

Onderzoek heeft uitgewezen dat niet alleen de botsingssnelheid van invloed kan zijn op de opgelopen klachten. Er kunnen ook andere factoren van invloed zijn, bijvoorbeeld het type auto of eerdere nekklachten. De rechtspraak oordeelt op gelijke wijze: de botingsimpact is weliswaar een relevante factor, maar kan niet van doorslaggevend belang zijn. Een lage Delta-V is volgens de rechtspraak geen grond om het causaal verband tussen de klachten en het ongeval te ontkennen. Alle relevante omstandigheden van het geval dienen meegenomen te worden in de beoordeling van het causale verband.

Conclusie

Het slachtoffer, ofwel diens belangenbehartiger, is degene die het causaal verband dient aan te tonen. Aan deze bewijslast mogen door de verzekeraar niet te hoge eisen worden gesteld. Daarbij is het van belang dat een goed dossier wordt opgebouwd.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of bent u (dan wel vermoedt u) slachtoffer (te zijn) geworden van een medische fout ten gevolge waarvan u letselschade heeft opgelopen? Dan kunt u contact opnemen met onze letselschaderecht specialisten mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl) of mr. Anne Hoekman ( hoekman@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.