T +31 53 303 30 00

 

Directe schadeafhandeling autoschades per 1 juli 2021 van start

TLC International Law > Aansprakelijkheidsrecht  > Directe schadeafhandeling autoschades per 1 juli 2021 van start

Directe schadeafhandeling autoschades per 1 juli 2021 van start

Inleiding

Op het moment dat een automobilist schade aan jouw auto veroorzaakt, moet je nu je schade nog verhalen op de verzekeraar van de schadeveroorzakende automobilist. Per 1 juli 2021 gaat dit veranderen en gaat de directe schadeafhandeling van start.

Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor directe schadeafhandeling. Dit kon al bij een allrisk verzekering, maar met de komst van directe schadeafhandeling kan de verzekerde zijn eigen verzekering ook aanspreken bij een WA of Beperkt Casco verzekering. Het belangrijkste doel daarbij is het ontzorgen van degene die schade heeft geleden en het volledig uit handen nemen van geleden schade.

Wat verandert er voor jou?

In feite verandert er niets aan jouw eigen verzekering. Bij een ongeval kun je nog steeds de verzekering van de tegenpartij aanspreken, maar vanaf 1 juli dus ook jouw eigen verzekering. Indien je er voor kiest om jouw eigen verzekering aan te spreken, dan beziet deze of de tegenpartij aansprakelijk is voor het ongeval. Is dit het geval? Dan regelt jouw verzekering de schadeafhandeling met de verzekering van de tegenpartij.

Voorwaarden

Zoals gebruikelijk geldt er een aantal voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op directe schadeafhandeling:

  • Er moet sprake zijn van een ongeval van een personenauto met een ander motorrijtuig, verzekerd op een particuliere polis;
  • De bestuurder dient gedeeltelijk of volledig aansprakelijk te zijn voor het ongeval. Bestaat er discussie of onduidelijkheid over de aansprakelijkheid en/of schuldvraag? Dan kan directe schadeafhandeling niet gebruikt worden;
  • De aansprakelijke partij moet bekend en verzekerd zijn;
  • Beide voertuigen moeten een Nederlands kenteken hebben;
  • Er is geen sprake van letsel of overlijden;
  • Er is voorts geen sprake van rijden onder invloed (van drank, drugs en/of medicijnen), fraude of van een bestuurder die niet bevoegd is om te rijden.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of bent u slachtoffer geworden van een ingrijpende gebeurtenis ten gevolge waarvan u letselschade heeft opgelopen? Dan kunt u contact opnemen met onze letselschaderecht specialisten mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl), met mr. Anne Hoekman ( hoekman@tlcadvocaten.nl) of mr. Justy Nijland (nijland@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.