T +31 53 303 30 00

 

Faillissementsrecht

Uw onderneming in zwaar weer?

Faillissementsrecht

Indien uw onderneming in zwaar weer komt te verkeren en u niet langer uw financiële verplichtingen kunt nakomen, kunnen de problemen zich snel opstapelen. Uw schuldeisers willen dat u uw verplichtingen nakomt en de facturen betaalt. In voorkomende gevallen kunnen schuldeisers beslag leggen of een faillissement aanvragen. Dé nachtmerrie van iedere ondernemer. TLC Advocaten is gespecialiseerd in het faillissementsrecht en kan u helpen de zaken zo gunstig mogelijk voor u te regelen.

 

Voorbeelden van onderwerpen waarbij u kunnen helpen:

 

 • In sommige gevallen kunnen wij samen met u het faillissement voorkomen;
 • Wij kunnen u bijstaan in de afwikkeling van het faillissement;
 • Wij bieden begeleiding bij de herstructurering of reorganisatie van uw onderneming;
 • Wij begeleiden u bij de verkoop van uw bedrijf;
 • Wij trachten tot een (buiten)gerechtelijk akkoord te komen;
 • Wij onderzoeken de mogelijkheden van de doorstart van de onderneming;
 • Wij onderzoeken de mogelijkheden van herfinanciering;
 • Als u wordt verdacht van faillissementsfraude kunnen wij u hierin bijstaan;
 • Wij kunnen u bijstaan als u aansprakelijk wordt gesteld als bestuurder.

Faillissementsfraude

Wanneer de onderneming, waarvan u bestuurder bent, failliet gaat, krijgt u te maken met een curator. De curator behartigt in eerste instantie de belangen van de crediteuren en zal onderzoek doen naar de boekhouding en of u als bestuurder uw werkzaamheden goed heeft verricht.

 

Mocht de curator van mening zijn dat u als bestuurder niet aan uw (boekhoud)verplichtingen heeft voldaan, dan kan de curator u onder andere verantwoordelijk stellen voor het faillissement en u (privé) aansprakelijk stellen voor het tekort. Dit kan vergaande gevolgen voor u hebben.

 

Een stap verder is verdenking van faillissementsfraude. Indien de curator meent dat hiervan sprake is, dan kan de curator hiervan ook aangifte doen bij het Openbaar Ministerie.

 

Indien u verdacht wordt van faillissementsfraude en het Openbaar Ministerie de aangifte van de curator zal oppakken en zelf onderzoek zal verrichten, kan dit zeer nare gevolgen voor u hebben. Het is in zo’n procedure van belang u te laten bijstaan door een specialist op het gebied van zowel faillissementsrecht als strafrecht, zodat u op alle punten goed geadviseerd kunt worden en uw belangen goed worden behartigd.

 

Uw uitgangspunt zal uiteraard zijn om te voorkomen dat u of uw onderneming in een strafrechtelijk onderzoek wordt betrokken. TLC Advocaten adviseert u ook hoe u strafrechtelijke aansprakelijkheid kunt voorkomen.

Bestuursaansprakelijkheid

De Belastingdienst kan een (ex-) bestuurder van een onderneming aansprakelijk stellen voor niet betaalde (belasting)schulden.

 

De gevolgen van zo’n aansprakelijkheid kunnen enorm zijn. De Belastingdienst kan gebruik maken van diverse mogelijkheden om tot invordering over te gaan. De procedure op grond van de Invorderingswet is een bekende, maar ook een civiele procedure tot aansprakelijkheidsstelling is een bekende procedure waarbij TLC Advocaten u kan bijstaan.

Aansprakelijkheid

Een persoonlijke aansprakelijkheid (BV en NV) kan aan de orde zijn als het niet betalen van belasting te wijten is aan onbehoorlijk bestuur. De Hoge Raad bepaalt dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur, als geen redelijk denkend andere bestuurder onder vergelijkende omstandigheden op dezelfde wijze gehandeld zou hebben. De bewijslast ligt in dit geval bij de Belastingdienst. Onbehoorlijk bestuur door medebestuurders kan in beginsel aan u worden toegerekend.

 

In geval van belastingschuld in samenwerkingsverbanden (VOF, maatschap en CV) hoeft er geen sprake te zijn van onbehoorlijk bestuur. In die gevallen zal een bestuurder of vennoot moeten aantonen dat het hem niet te verwijten valt dat de belasting niet voldaan is.

 

Meer onderwerpen aangaande bestuursaansprakelijkheid waarbij wij u kunnen ondersteunen;

 

 • Melding betalingsonmacht;
 • Kennelijk onbehoorlijk bestuur;
 • Aansprakelijkheid inleners en aannemers;
 • Aansprakelijkheid vennootschapsbelasting.

Herkent u zich in een van deze mogelijke aansprakelijkheden dan adviseren wij u om de deskundige hulp van TLC Advocaten in te schakelen. De gevolgen van een persoonlijke aansprakelijkheid kunnen erg groot zijn.

Wilt u meer weten over bovenstaande onderwerpen of een gesprek? Neem dan contact met ons op!