T +31 53 303 30 00

 

Familierecht en scheiden

Scheiden van uw partner… En nu?

Familierecht

Scheiden van uw partner… En nu?
Het hoge woord is eruit: jullie gaan scheiden. Een emotionele rollercoaster volgt, een periode waarin u veel moeilijke beslissingen moet nemen. En hoewel uw hoofd er helemaal niet naar staat, is het juist nu heel belangrijk om alles goed te regelen. Maar waar moet u beginnen als er zoveel op u afkomt? Ons team van TLC Advocaten is gespecialiseerd in familierecht helpt u graag. Samen zetten we de zaken op een rij en staan u bij met advies en indien nodig, als advocaat in de rechtbank.

 

Scheiden en financiën
Scheiden heeft niet alleen emotionele, maar ook financiële gevolgen. Met deze praktische checklist weet u zeker dat u op dit gebied niets vergeet te regelen.

Check 1: bekijk wat jullie op papier al hebben afgesproken

Zijn er afspraken gemaakt? Wat staat er op papier? Kijk wat er is afgesproken en wat er wettelijk geregeld is na jullie scheiding, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Check 2: verdeel jullie spullen naar waarde

Alles wat jullie bezitten moet na jullie scheiding – tenzij anders afgesproken – eerlijk verdeeld worden. Het gaat dan niet alleen om jullie woning en de inboedel, maar ook om de waarde van jullie verzekeringen, beleggingen en eventuele schulden.

Check 3: eigen huis? Regel de hypotheek

Hebben jullie een koopwoning? Spreek dan af wat jullie met de woning gaan doen. Willen jullie verkopen? Of wil de één de ander uitkopen? Deze beslissing heeft gevolgen voor de hypotheek.

Check 4: maak goede afspraken over jullie kinderen

Zijn er afspraken gemaakt? Wat staat er op papier? Kijk wat er is afgesproken en wat er wettelijk geregeld is na jullie scheiding, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Check 5: informeer jullie pensioenfondsen, -instellingen of -verzekeraars

Jullie scheiding heeft gevolgen voor jullie pensioenen. Breng daarom om te beginnen de pensioenfondsen, -instellingen of -verzekeraars op de hoogte van jullie scheiding. Spreek daarna goed met uw ex-partner af hoe jullie pensioenen na de scheiding verdeeld worden.

Wat betekent scheiden voor jullie kinderen?

Stap 1: vertel het de kinderen

Een scheiding maakt veel emoties los. Niet alleen bij u en uw ex-partner, maar zeker ook bij jullie kinderen. Daarom is het belangrijk dat u het nieuws op een goede manier brengt en dat u er duidelijk en open over communiceert.

 

Verder kunt u deze tien tips volgen:

 

 1. Wacht niet te lang met het vertellen. Ook kinderen hebben tijd nodig om een scheiding te verwerken.
 2. Vertel het de kinderen samen met uw ex-partner.
 3. Kies voor een bekende en vertrouwde omgeving.
 4. Pas uw taal aan op de leeftijd van de kinderen. Jonge kinderen hebben een korte concentratieboog, terwijl oudere kinderen graag willen dat u ze serieus neemt en dat u al hun vragen beantwoordt.
 5. Neem beiden het woord en wissel elkaar af.
 6. Leg kort uit welke veranderingen er plaats zullen gaan vinden.
 7. Benadruk dat het niet de schuld van de kinderen is.
 8. Praat tegen de kinderen niet negatief over uw ex-partner.
 9. Vraag naar hun reactie.
 10. Sta open voor vragen van de kinderen en beantwoord deze rustig.

Stap 2: overweeg om een kindbehartiger in te schakelen

De kindbehartiger is er als belangenbehartiger en vertrouwenspersoon voor ieder kind in een scheidingssituatie. De stem van ieder kind verdient een plek binnen het geheel. De kindbehartiger zorgt er dan ook voor dat de beleving van ieder kind helder wordt, plaatst deze samen met het kind in perspectief, doet aan observatie, geeft uitleg en vertaalt de stem van het kind naar ouders/verzorgers en waar nodig via een verslag met advies naar het juridisch speelveld.

Stap 3: regel het ouderlijk gezag

Voor kinderen die voor of tijdens jullie huwelijk zijn geboren geldt dat zowel u als uw ex-partner het ouderlijk gezag houdt. Wilt u geen gezamenlijk ouderlijk gezag, dan kunt u de rechter verzoeken om het gezag aan één ouder toe te wijzen. Andersom kan ook: als de rechter het niet in het belang van jullie kinderen acht om het ouderlijk gezag aan jullie allebei toe te wijzen, kan hij of zij oordelen dat slechts één van jullie het gezag krijgt. Overigens mogen kinderen vanaf twaalf jaar zelf bij de rechter aangeven bij wie zij liever willen wonen. De afspraken die gemaakt worden, worden vastgelegd in het ouderschapsplan dat door u en uw ex-partner ondertekend moet worden.

Stap 4: denk na over de zorgverdeling of omgangsregeling

Bij een verdeling van het ouderlijk gezag moeten u en uw ex-partner afspraken maken over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. Dit wordt ook wel de zorgregeling genoemd. Waar wonen de kinderen op welke dagen? Wie betaalt wat? En hoe regelen jullie het tijdens de vakanties? Deze afspraken worden opgenomen in het ouderschapsplan. Indien het ouderlijk gezag aan één van de ouders is toegewezen, heeft de andere ouder recht op een omgangsregeling. Ook afspraken over een eventuele omgangsregeling worden in het ouderschapsplan opgenomen.

Stap 5: stel een ouderschapsplan op

Zijn er minderjarige kinderen in het spel, dan zijn u en uw ex-partner na jullie scheiding verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. In dit plan worden afspraken over de opvoeding en verzorging van jullie kinderen opgenomen. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over waar een ouderschapsplan aan moet voldoen.

Stap 6: maak afspraken over de kinderalimentatie

Totdat jullie kinderen eenentwintig jaar oud zijn moet er kinderalimentatie worden betaald. Tot de achttiende verjaardag is de kinderalimentatie bedoeld als bijdrage voor de kosten van de opvoeding en verzorging. Na de achttiende verjaardag dient de kinderalimentatie als bijdrage voor de studie en het levensonderhoud. Vanaf het achttiende jaar wordt de kinderalimentatie aan het kind zelf overgemaakt. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder de huidige levensstandaard en de draagkracht van beide ouders.

Stap 7: verdeel eventueel de kinderbijslag

Hebben u en uw ex-partner kinderen tussen de nul en achttien jaar oud? Dan krijgen jullie kinderbijslag. Na jullie scheiding wordt de kinderbijslag uitbetaald aan de ouder waar jullie kinderen wonen. Bij een verdeling van het ouderlijk gezag of bij co-ouderschap (het kind woont 50/50 bij zowel u als uw ex-partner), kunnen jullie ervoor kiezen om de kinderbijslag te verdelen. Dit wordt dan opgenomen in het ouderschapsplan

Omdat er bij een echtscheiding zoveel emoties komen kijken, is het belangrijk dat er heldere afspraken worden gemaakt. TLC Advocaten helpt u graag om uw zaken goed op een rij te krijgen!

 

Familierecht houdt zich niet alleen bezig met echtscheiding, maar met alle facetten rond het leven. Denk aan een geboorte of het huwelijk. TLC Advocaten kan u juridisch ondersteunen bij alle aspecten die onder het familierecht vallen zoals;

 

 • Huwelijk
 • Samenwonen
 • Echtscheiding
 • Geboorte
 • Adoptie
 • Alimentatie
 • Omgangsregeling
 • Ouderschapsplan
 • Gezag

Heeft u te maken met familierecht en juridisch advies nodig?

TLC Advocaten helpt u graag!