T +31 53 303 30 00

 

Feestdagen: recht op een vrije dag en loondoorbetaling?

TLC International Law > Arbeidsrecht  > Feestdagen: recht op een vrije dag en loondoorbetaling?

Feestdagen: recht op een vrije dag en loondoorbetaling?

Introductie

Volgende week is het weer Koningsdag. Hoewel deze Koningsdag, voor de tweede keer in Coronatijd, er anders uit zal zien als voorheen, zijn de meeste werknemers vrij. Hoe zit het ook alweer met deze vrije dagen? Heb je als werknemer recht op een vrije dag en loondoorbetaling of wordt deze vrije dag van het saldo vakantiedagen getrokken? Wij zorgen voor een korte opheldering!

Arbeidsovereenkomst of CAO

Het recht hebben op een vrije dag bij een officiële feestdag is afhankelijk gesteld aan hetgeen is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst of wanneer dit in de CAO is vastgelegd. In het geval een officiële feestdag een vrije dag oplevert voor de werknemer, dan wordt deze vrije dag niet in mindering gebracht op het aantal vakantiedagen.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat een parttimer niet profiteert van een officiële feestdag die op zijn of haar vrije dag valt. De werkgever dient zorg te dragen om deze dag te compenseren. Iedere werknemer dient naar verhouding een gelijk aantal uren vrij te hebben. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen een parttimer of een fulltimer.

Een verplichte vrije dag, aangewezen door de werkgever, wordt wel van de vakantiedagen afgetrokken, mits dit is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst of CAO.

Vragen?
Heeft u vragen over deze blog of een andere arbeidsrechtelijke vraag? Benader dan gerust ons team arbeidsrecht: mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl), mr. Pierrette Kuipers (kuipers@tlcadvocaten.nl) of mr. Justy Nijland (nijland@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.