T +31 53 303 30 00

 

Wijziging geboorteverlof per 1 juli 2020

TLC International Law > Familierecht  > Wijziging geboorteverlof per 1 juli 2020

Wijziging geboorteverlof per 1 juli 2020

Wijziging geboorteverlof per 1 juli 2020

Auteur: Pierrette Kuipers

Inleiding

Het afgelopen half jaar stond voor mij in het teken van zwangerschaps- en bevallingsverlof. Wat was het fijn dat mijn partner – in tegenstelling tot het eerdere geboorteverlof van twee dagen – wettelijk een volle week geboorteverlof kreeg. Per 1 juli 2020 staat echter alweer een wijziging van het geboorteverlof voor de deur. Het geboorteverlof voor vaders (en duo-moeders) gaat weer verder uitgebreid worden. Een goede zaak, als je het mij vraagt!

Huidige stand van zaken

Per 1 januari 2019 is het geboorteverlof van de kersverse vader al uitgebreid van twee dagen naar één week geboorteverlof. Tijdens deze week verlof heeft de vader recht op het behoud van zijn volledige salaris. Het geboorteverlof mag door de vader worden ingezet over een periode van vier weken vanaf de bevalling van diens partner. De werkgever mag het verlof niet weigeren en het is aan de werknemer om te bepalen op welke wijze hij zijn verlof opneemt. Veel vaders nemen de week geboorteverlof in één keer op na de bevalling van diens partner, maar de vader mag er ook voor kiezen om bijvoorbeeld elke week één dag op te nemen.

Aanvullend geboorteverlof

Op Europees niveau is bij de Richtlijn ‘betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers’ bepaald dat elke vader in Europa recht moet hebben op minimaal 10 dagen verlof, onder andere om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie, maar ook om de partner te ondersteunen in de huishoudelijke taken. Uiterlijk in 2022 zal dit recht ook in Nederland doorgevoerd moeten zijn. Tot die tijd werkt de Nederlandse overheid stapsgewijs toe naar deze uitbreiding.

Per 1 juli 2020 staat derhalve de volgende uitbreiding gepland. Vaders hebben recht op maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof, naast de volledige week waar zij al recht op hadden. Deze week moet dan al wel opgesoupeerd zijn. Gedurende deze 5 aanvullende weken heeft de vader echter geen recht op volledige uitbetaling van zijn salaris, maar krijgt hij van het UWV een uitkering in beginsel ten hoogte van 70% van het salaris. Het aanvullend geboorteverlof moet ingezet zijn binnen 6 maand na de geboorte.

Voorwaarden (aanvullend) geboorteverlof

De werknemer kan alleen aanvullend geboorteverlof opnemen, als op hem van toepassing is:

  • De werknemer is in dienst van een werkgever.
  • De werknemer heeft eerst het standaard geboorteverlof opgenomen.
  • Het kind is geboren op of na 1 juli 2020.
  • De werknemer neemt het verlof op binnen 6 maanden na de geboorte van het kind.
  • De werknemer is de partner van de moeder van het kind.

 

Aanvragen (aanvullend) geboorteverlof

De werknemer dient het voornemen om aanvullend geboorteverlof op te nemen te melden bij de werkgever. De werkgever verricht de aanvraag voor een uitkering bij het UWV. De werkgever dient deze melding uiterlijk 4 weken voor het geplande aanvullende verlof te verrichten.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog? Neemt u dan gerust contact met mij op (kuipers@tlcadvocaten.nl) tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 of via info@tlcadvocaten.nl.