T +31 53 303 30 00

 

Geslachtsaanduiding ‘X’: hoe wordt hier juridisch mee omgegaan?

TLC International Law > Familierecht  > Geslachtsaanduiding ‘X’: hoe wordt hier juridisch mee omgegaan?

Geslachtsaanduiding ‘X’: hoe wordt hier juridisch mee omgegaan?

Vorig jaar heeft de rechtbank Amsterdam een verzoek toegewezen dat het mogelijk maakt om een genderneutrale geslachtsaanduiding in de geboorteakte op te nemen. Volgens deze uitspraak (Rechtbank Amsterdam 21 juli 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:3732) mag een genderneutraal persoon de geslachtsaanduidingen ‘F’ of ‘M’ laten wijzigen in de geslachtsaanduiding ‘X’ en dit door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de betreffende gemeente laten aanpassen in de geboorteakte. Toch voorziet onze wet niet in deze aanpassing voor genderneutrale personen. Hoe kan het verzoek dan toch zijn toegewezen en hoe zit dit nu eigenlijk juridisch?

Nederlandse wetgeving

Op dit moment voorziet onze wet niet in de mogelijkheid om de geslachtsaanduiding ‘X’ op te nemen in de geboorteakte en daarmee de geslachtsaanduidingen ‘F’ en ‘M’ te wijzigen. Waarom niet? Het is namelijk in eerste instantie de wetgever die verantwoordelijk is om hier een wettelijke voorziening voor te treffen. De wetgever is dus degene die de registratie van genderneutrale personen kan inrichten en wettelijke voorzieningen hieromtrent kan vormgeven.

Wel kunnen er andere feiten en omstandigheden worden aangevoerd die maken dat een geslachtsaanduiding wel kan worden gewijzigd in de geslachtsaanduiding ‘X’. De toewijzing door de rechters van de in de inleiding genoemde uitspraak, is namelijk gelegen in het feit dat genderneutrale personen recht hebben op gelijke behandeling. Er moet dan ook geen onderscheid worden gemaakt tussen een transgender en een genderneutraal persoon. Transgenders mogen namelijk wel volgens de wet het geslacht veranderen op de geboorteakte met hetgeen waar zij de overtuiging voor voelen.

Bovendien bestaat er een wettelijk verbod op discriminatie wegens genderidentiteit, genderexpressie en geslachtskenmerken. Dit is opgenomen in de Algemene wet gelijke behandeling. Ook deze wet is van belang voor genderneutrale personen.

Europese wetgeving

Ook in deze rechtszaak (Rechtbank Noord-Holland 8 februari 2022, ECLI:NL:RBNHO:2022:2040) is een aanpassing van de geslachtsaanduiding ‘X’ in de geboorteakte toegewezen op grond van gelijke behandeling, maar ook op grond van Europese wetgeving. Het gaat hier om artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Een weigering van geslachtsregistratie is in strijd met dit artikel waarin het recht op genderidentiteit en persoonlijke ontwikkeling centraal staat (EHRM 12 juni 2003, ECLI:EC:ECHR:2003:0612JUD003596897, Van Kück / Duitsland).

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere familierechtelijke kwesties? Benader dan gerust ons team van familierecht: mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl) of mr. Pierrette Kuipers (kuipers@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.