T +31 53 303 30 00

 

Vervangende toestemming van rechter voor geslachtsnaamwijziging van minderjarige

TLC International Law > Familierecht  > Vervangende toestemming van rechter voor geslachtsnaamwijziging van minderjarige

Vervangende toestemming van rechter voor geslachtsnaamwijziging van minderjarige

Het veranderen van een achternaam kan alleen onder strenge voorwaarden. Ten aanzien van minderjarigen mogen alleen de wettelijke vertegenwoordigers een verzoek tot naamswijziging voor een kind indienen. De wettelijke vertegenwoordigers zijn de personen die het ouderlijk gezag over het kind hebben. Indien beide ouders gezaghebbend zijn, dan moet het verzoek tot naamswijziging door beide ouders ondertekend worden. Indien één van beide ouders niet met de indiening van het verzoek instemt, is het mogelijk voor de andere ouder om de rechter om vervangende toestemming te vragen. In de onderhavige zaak diende de rechter over een dergelijk verzoek te beslissen.

Geschil en rechtsgrond

In 2022 is de minderjarige in kwestie geboren. De rechtbank heeft de vader vlak hierna vervangende toestemming verleend om het kind te erkennen. Daarnaast heeft de rechtbank bepaald dat de ouders gezamenlijk worden belast met het gezag over het kind. Later dat jaar heeft de vader de rechtbank aanvullend verzocht om hem vervangende toestemming te verlenen dat het kind de geslachtsnaam van de vader zal krijgen.

Op grond van artikel 1:5 lid 1 BW heeft het kind, indien het alleen in familierechtelijke betrekking tot de moeder staat, haar geslachtsnaam. Lid 2 bepaalt dat indien een kind door erkenning in familierechtelijke betrekking tot de vader komt te staan, het de geslachtsnaam van de moeder houdt, tenzij de moeder en de erkenner gezamenlijk verklaren dat het kind de geslachtsnaam van de vader zal hebben.

Standpunt vader

De vader acht het van belang dat het kind zijn achternaam draagt. Hiertoe voert hij onder meer aan dat de voornaam van het kind door de moeder is uitgezocht, de tweede naam verwijst naar een familielid van de moeder, het kind bij de moeder woont en in die woonplaats naar het kinderdagverblijf en in de toekomst naar school gaat. De vader is van mening dat de geslachtsnaamverandering met zich mee zal brengen dat hij het gevoel zal ervaren dat hij ook een rol speelt in het leven van het kind. Tot slot stelt de vader zich op het standpunt dat het kind zich, gezien zijn leeftijd, nog niet identificeert met de achternaam van de moeder. Hierdoor zal de wijziging van de achternaam geen grote impact hebben op het kind, aldus de vader.

Standpunt moeder

De moeder ervaart echter dat zij door de vader onder druk wordt gezet om de geslachtsnaam van het kind te wijzigen. Hetgeen de vader aanvoert, wijzen er volgens de moeder juist op dat de naam niet gewijzigd dient te worden. Hoewel ze van mening is dat het kind de geslachtsnaamwijziging momenteel niet zal merken, geeft ze aan dat het goed mogelijk is dat het kind vragen gaat stellen wanneer hij in de toekomst ziet dat zijn achternaam is gewijzigd. Volgend de moeder is dit niet in het belang van het kind. Tot slot onderbouwt de vader niet waarom het voor het kind belastend is om de achternaam van de moeder te dragen en heeft hij geen oog voor de belangen van de moeder, aldus de moeder.

Oordeel Hof

De Raad van de Kinderbescherming heeft tijdens de mondelinge behandeling verklaard dat het heel belangrijk is dat een kind de naam kan houden die hij heeft gekregen. Hoewel de raad begrip heeft voor het belang dat vader ook de achternaam hecht, is het volgend de raad voor het kind veel belangrijker dat de vader middels zijn handelen laat zien dat hij de vader van het kind is.

Het hof oordeelt, evenals de rechtbank, dat er geen aanleiding bestaat om de geslachtsnaam van het kind te wijzigen. Volgend het hof heeft de vader onvoldoende inzichtelijk gemaakt waarom zijn belang om de achternaam van het kind te wijzigen zwaarder dient te wegen dat het belang van de moeder om de huidige achternaam juist in stand te houden. Het verzoek van de vader wordt dan ook afgewezen.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere familierechtelijke kwesties? Benader dan gerust ons team van familierecht: mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl) of mr. Pierrette Kuipers (kuipers@tlcadvocaten.nl).Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.