T +31 53 303 30 00

 

Wetswijziging: Per 1 januari 2023 automatisch gezamenlijk gezag na erkenning

TLC International Law > Familierecht  > Wetswijziging: Per 1 januari 2023 automatisch gezamenlijk gezag na erkenning

Wetswijziging: Per 1 januari 2023 automatisch gezamenlijk gezag na erkenning

Op 1 januari 2023 treedt een wetswijziging in werking die voorziet in het verkrijgen van automatisch gezamenlijk gezag na erkenning. Automatisch gezamenlijk gezag wordt daarmee het uitgangspunt en hiermee wordt de positie van vaders versterkt.

Hoe zit het nu?

De meest eenvoudige situatie is als een kind wordt geboren uit een huwelijk of geregistreerd partnerschap van beide ouders. Er komt dan van rechtswege gezamenlijk gezag tot stand: hiervoor hoeft niets meer geregeld te worden. Zijn de ouders niet gehuwd of hebben zijn geen geregistreerd partnerschap? Dan moet de vader het kind (of tijdens de zwangerschap: de ongeboren vrucht) eerst erkennen. Na de erkenning (en na de geboorte) moeten partijen vervolgens bij de rechtbank aangeven dat er sprake dient te zijn van gezamenlijk gezag. Dit gezamenlijk gezag wordt dan aangetekend in het gezagsregister.

In de praktijk komt het vaak voor dat partijen na de geboorte (en na de erkenning) vergeten het gezamenlijk gezag te regelen. In een later stadium, bijvoorbeeld op het moment dat partijen uit elkaar gaan, blijkt geen sprake te zijn van gezamenlijk gezag. Dit heeft gevolgen voor bijvoorbeeld schoolkeuzes en medische behandelingen. Vader is dan, voor het verkrijgen van gezamenlijk gezag, afhankelijk van de toestemming van de moeder. Geeft zij deze toestemming niet? Dan moet de vader zich met een verzoek wenden tot de rechtbank, met alle bijkomende kosten van dien.

Wat verandert er?

Vanaf 1 januari 2023 wijzigt de wet op dit punt. Voor kinderen die na deze datum worden geboren, geldt dat er sprake is van automatisch gezamenlijk gezag, zodra het kind erkend is. Door de wetswijziging wordt het systeem omgedraaid: automatisch gezamenlijk gezag is het uitgangspunt en het is aan de moeder om het gezamenlijk gezag te laten beëindigen indien daar gegronde redenen voor bestaan.

Let op!

Is de erkenning van de ongeboren vrucht gedaan vóór 1 januari 2023, maar wordt het kind geboren ná 1 januari 2023? Dan geldt de oude situatie!  Voor deze situaties geldt dus dat ouders nog steeds het gezamenlijk gezag apart moeten aanvragen.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere familierechtelijke kwesties? Benader dan gerust ons team van familierecht: mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl) of mr. Pierrette Kuipers (kuipers@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.