T +31 53 303 30 00

 

De gezonde werknemer

TLC International Law > Arbeidsrecht  > De gezonde werknemer

De gezonde werknemer

Als werkgever heeft u oog voor de ontwikkeling van uw medewerkers, want daardoor blijven ze gemotiveerd en productief. In het kader van duurzame inzetbaarheid is dit erg zinvol, helemaal nu de AOW leeftijd stijgt. Een belangrijke factor hierbij is de gezondheid van uw werknemers, maar in hoeverre kunt u zich als werkgever bemoeien met iemands leefstijl?

Problemen verhelpen en oplossen

Als uw werknemer uw organisatie in de problemen brengt, dan moet u als werkgever ingrijpen. Als een werknemer zich consistent ziekmeldt waardoor de continuïteit van uw organisatie wordt verstoord en de werkdruk op uw andere werknemers toeneemt, waardoor er wellicht nog meer ziekmeldingen volgen, is onwenselijk. U kunt een veelvuldig zieke werknemer – waarvan u vermoedt dat de leefstijl iets met de ziekmeldingen te maken heeft – voorstellen om hem of haar middels coaching te helpen om de ziekmeldingen terug te dringen.

Wat kunt u als werkgever doen?

Werknemers zijn veelal tegen persoonsgerichte acties van werkgevers om gedrag dat geen aantoonbaal nadeel heeft op prestaties te veranderen. Als werkgever kunt u zorgdragen voor de bescherming tegen arborisico’s op het werk. Op deze wijze komt u als werkgever niet ongeloofwaardig over mocht u een van uw medewerkers aanspreken op zijn of haar gedrag. Als werkgever kunt u zorgen voor een gezonde werk-privébalans, waardering tonen voor inzet en rekening houden met aanvaardbare fysieke- en psychische belasting. Als u dan vanuit uw organisatie iets organiseert dat de leefstijl van uw medewerkers raakt, zullen zij dit vooral een aanvulling vinden op de al aanwezige goede zorg.

Draagvlak

Wilt u dat uw medewerkers gezond leven, dan is het van belang om vanuit uw organisatie draagvlak te creëren. Hiervoor is intensief overleg tussen u, personeelszaken, leidinggevenden en de medezeggenschap nodig. Resultaat wordt op dit vlak vaak niet direct gehaald, het is dus een kwestie van de lange adem.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere arbeidsrechtelijke kwesties? Benader dan gerust ons team van arbeidsrecht: mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl) of mr. Pierrette Kuipers (kuipers@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.