T +31 53 303 30 00

 

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer en de rol van de werkgever

TLC International Law > Arbeidsrecht  > Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer en de rol van de werkgever

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer en de rol van de werkgever

Een gevoelig onderwerp dat de laatste tijd zeer actueel is geworden: grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Werkgevers zullen hierop moeten inspelen en hier aandacht aan moeten besteden binnen hun bedrijf. Werkgevers zijn namelijk op grond van de Arbowet verplicht zorg te dragen voor de bescherming van hun werknemers tegen ongewenste gedragsvormen. Vaak is het al te laat wanneer er grensoverschrijdend gedrag wordt gemeld binnen het bedrijf. Hoe had je dit als werkgever dan tóch kunnen voorkomen en hoe had je als werkgever moeten handelen?

  1. Je werknemers geregeld attenderen op het protocol

Werknemers dienen regelmatig van het beleid, omtrent ongewenst gedrag en de sancties die hierop staan, op de hoogte te worden gesteld. Dit kan door je werknemers te attenderen hierop. Werknemers zijn dan van het werkproces ingelicht en kunnen zo anticiperen.

  1. Sanctiematrix opnemen

In het sanctiebeleid kan de werkgever een sanctiematrix opnemen, zodat voor alle werknemers duidelijk is welke sancties gelden afhankelijk van de ernst van de situatie van grensoverschrijdend gedrag. Wat gebeurt er bijvoorbeeld bij een eerste ingrijpen en bij herhaling?

  1. Een vertrouwenspersoon aanstellen en een klachtenprocedure hebben

Om grensoverschrijdend gedrag in de eerste plaats te kunnen voorkomen en bestrijden, doe je er goed aan als werkgever om een vertrouwenspersoon aan te stellen en een klachtenprocedure op te stellen. Een vertrouwenspersoon en een klachtenprocedure kunnen namelijk bijdragen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en te bestrijden.

  1. Onderzoek doen

Een werkgever dient het onderzoek, wanneer er op de werkvloer grensoverschrijdend gedrag zich voordoet of hiervan een vermoeden is, nauwkeurig te doen.

  1. Een laatste waarschuwing alvorens ontslag plaatsvindt

De werkgever kan een laatste waarschuwing geven aan een werknemer, maar kan ook gaan tot ontslag op staande voet als blijkt dat een werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Afhankelijk van de ernst van de situatie van deze werknemer, kan de werkgever bepalen waartoe hij of zij overgaat. Let op! Het geven van een ontslag op staande voet dient (juridisch) zeer zorgvuldig te gebeuren. Neem direct contact op met een arbeidsrechtadvocaat in deze gevallen.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere arbeidsrechtelijke kwesties? Benader dan gerust ons team van arbeidsrecht: mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl) of mr. Pierrette Kuipers (kuipers@tlcadvocaten.nl). Ook zijn wij bereikbaar op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.