T +31 53 303 30 00

 

Horeca en winkeliers hebben recht op corona-huurkorting

TLC International Law > Huurrecht  > Horeca en winkeliers hebben recht op corona-huurkorting

Horeca en winkeliers hebben recht op corona-huurkorting

Op 24 december 2021 heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven over de vraag óf en op hoeveel huurkorting ondernemers recht hebben als gevolg van de beperkende corona-overheidsmaatregelen.

Vanaf het begin van de beperkende overheidsmaatregelen in maart 2020 zijn veel procedures  gevoerd over de te betalen huur. Hadden ondernemers recht op een korting? En hoe moest ‘de pijn’ tussen huurder en verhuurder worden verdeeld? Menig rechter heeft het hoofd over deze vragen gebogen en uitspraak gedaan. Iedere rechter op een eigen manier met een eigen berekening. Het resultaat; veel onduidelijkheid. De Hoge Raad rekent in haar uitspraak van 24 december 2021 af met die onduidelijkheid.

Voor wie?

De Hoge Raad laat expliciet weten dat haar uitspraak niet alleen geldt voor horecaondernemers maar ook voor andere zogenaamde 290-bedrijfsruimte zoals winkeliers. De uitspraak is ook niet beperkt tot de periode van de volledige winkelsluiting, maar geldt tevens voor de periode dat door corona-overheidsmaatregelen maar beperkt gebruik van het gehuurde kon worden gemaakt.

Juridisch: een gebrek en/of een onvoorziene omstandigheid?

Voor de beperkende overheidsmaatregelen geldt dat het geen ‘gebrek’ in de zin van artikel 7:204 BW oplevert. De sluiting heeft immers geen betrekking op de verhuurde bedrijfsruimte. Op de grond van een ‘gebrek’ kan dus geen huurkorting worden gevorderd.

De Hoge Raad heeft bevestigd dat er wel sprake van zijn van onvoorziene omstandigheden (artikel 6:258 BW) die tot een huurprijsvermindering kan leiden, ook met terugwerkende kracht ! Het gaat dan in eerste instantie alleen om huurovereenkomsten die vóór maart 2020 zijn afgesloten.

Rekenmodel

Waar in de praktijk veel behoefte aan bestond was een goed rekenmodel om de huurprijsvermindering te berekenen. Tot op heden hadden de rechters daar hun eigen invulling aan gegeven met als resultaat dat de ene ondernemer meer korting zou krijgen dan een ander. Met het model van de Hoge Raad zal daar verandering in komen. In het model valt op dat de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) een onderdeel is van de te maken berekening, iets wat eerder geregeld niet werd aangenomen.

Ook nu, na deze uitspraak van de Hoge Raad, blijft wel enige ruimte bestaan om af te wijken van het gegeven rekenmodel. Dat kan bijvoorbeeld met het oog op de ‘hoedanigheid’ van partijen of de (ongelijke) financiële positie. Welke uitzonderingsmogelijkheden er precies zijn zal door de rechtspraak ingekleurd worden.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere huurrecht kwesties? Benader dan gerust ons team van huurrecht via mr. J.W. (Jolanda) Vreugdenhil (vreugdenhil@tlcadvocaten.nl). Ook kunt u ons bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.