T +31 53 303 30 00

 

Indexeringspercentage alimentatie voor 2023 bekend!

TLC International Law > Familierecht  > Indexeringspercentage alimentatie voor 2023 bekend!

Indexeringspercentage alimentatie voor 2023 bekend!

Elk jaar in november wordt het nieuwe indexeringspercentage voor kinder- en partneralimentatie bekend gemaakt door het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Voor 2023 is het indexeringspercentage vastgesteld op 3,4% en geldt zowel voor kinder- alsook voor partneralimentatie. De meest gestelde vragen over deze indexering worden in dit blog behandeld.

Kinder- en partneralimentatie

Zowel kinder- maar ook partneralimentatie moeten jaarlijks geïndexeerd worden. Daarbij maakt het niet uit of de alimentatie is overeengekomen in onderling overleg of is vastgesteld door een rechter.

Waarom indexering?

Elk jaar wordt het leven duurder. Vooral het afgelopen jaar zijn de kosten -denk bijvoorbeeld aan energiekosten- weer gestegen. Het Ministerie gaat ervanuit dat inkomens ook elk jaar stijgen. De indexering is bedoeld om de toegenomen kosten en de loonsverhogingen op elkaar aan te laten sluiten.

Is indexering verplicht?

Ja. Indexering is verplicht. Dat is vastgelegd in artikel 1:402a van het Burgerlijk Wetboek. Dus ook als er geen afspraken zijn gemaakt over indexering in een convenant of ouderschapsplan of indien er geen sprake is van loonsverhoging, moet de alimentatie geïndexeerd worden aan de hand van het geldende percentage. Wel zijn er, ten aanzien van partneralimentatie, uitzonderingen mogelijk. Het kan namelijk zijn dat de indexering van partneralimentatie in onderling overleg tijdelijk wordt uitgesloten in een schriftelijk stuk (veelal een convenant). Ten aanzien van kinderalimentatie is indexering altijd verplicht.

Indexering gaat niet automatisch!

Betaalt u alimentatie? Denk er dan aan dat met ingang van 1 januari van het nieuwe jaar een nieuw alimentatiebedrag verschuldigd is. U heeft zelf de verantwoordelijkheid het juiste alimentatiebedrag te berekenen en te voldoen.  De indexering kan als volgt berekend worden: neem het alimentatiebedrag van de partner- en/of kinderalimentatie van dit jaar en vermenigvuldig dit bedrag met het indexeringspercentage van dit jaar (x 1,034).

Vergeten te indexeren?
Hoewel het gaat om een klein percentage, kan de achterstand hoog oplopen indien over een langere tijd is vergeten de indexering te voldoen. Deze indexering dient alsnog voldaan te worden, in principe zelfs tot 5 jaar terug. Daarna verjaart de vordering.  Het is ook mogelijk dat de ex-partner hiertoe een procedure start of het LBIO inschakelt. Laat het niet zover komen en bereken en betaal dus op tijd.

Vragen?

Heeft u vragen over deze blog of andere familierechtelijke kwesties? Benader dan gerust ons team van familierecht: mr. Willeke Krieger (krieger@tlcadvocaten.nl) of mr. Pierrette Kuipers (kuipers@tlcadvocaten.nl). Tevens zijn wij te bereiken op 053-3033000 (Enschede) of 0523-745640 (Hardenberg) of via info@tlcadvocaten.nl.